În prima vizită oficială pe care o face în Romania, Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru combaterea violenței împotriva copiilor, dr. Najat Maalla M’jid, a felicitat guvernul pentru pașii importanți întreprinși în vederea eliminării și prevenirii violenței împotriva copiilor.

„România a adoptat un cadru legal solid și a luat măsuri importante menite să elimine și să prevină violența împotriva copiilor, înregistrând progrese cruciale în implementarea alternativelor la instituționalizare”, a spus Reprezentantul Special la finalul vizitei de patru zile.

În timpul vizitei, Reprezentantul Special Maalla M’jid s-a întâlnit cu reprezentanți guvernamentali de nivel înalt din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Cancelariei Primului Ministru, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății și Ministerului Finanțelor, cu reprezentanți ai Avocatului Poporului, ai ONG-urilor și ai agențiilor Națiunilor Unite active în țară, precum și cu reprezentanți ai copiilor și tinerilor. Domnia sa a felicitat autoritățile române pentru recenta lansare în dezbatere publică a Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2022-2027, strategie care corespunde standardelor internaționale și ale Uniunii Europene.

„Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și demersurile de implementare a Garanției europene pentru copii joacă un rol esențial în asigurarea serviciilor de îngrijire, protecție și asistență socială pentru toți copiii, inclusiv pentru cei din grupurile dezavantajate și vulnerabile. Aplicarea practică a unui cadru legal solid și a politicilor, precum și optimizarea resurselor rămân principalele provocări la adresa extinderii măsurilor de protecție deplină a copiilor împotriva tuturor formelor de violență, în toate contextele, inclusiv împotriva violenței în familie, violenței pe criterii de gen, căsătoriei timpurii, bullying-ului, pedepselor corporale, traficării în diverse scopuri sau exploatării sexuale”, a adăugat Reprezentantul Special Maalla M’jid.

Reprezentantul Special a subliniat importanța identificării timpurii și a protejării și îngrijirii copiilor din zone sărace și rurale, a copiilor cu dizabilități, a copiilor refugiați, a copiilor din candrul minorităților, acordând atenție specială copiilor de etnie romă, celor din sistemul alternativ de îngrijire și, în general, sănătății psihice a copiilor, aceste demersuri fiind esențiale pentru aplicarea unor soluții durabile, cerând investiții constante în protecția copilului.

„Serviciile de prestații bănești și de îngrijire sunt două fațete esențiale ale aceleiași monede cu care trebuie răspuns naturii complexe și multidimensionale a violenței. Un pachet minim de servicii nu trebuie considerat a fi doar o cheltuială, ci o investiție crucială care aduce beneficii enorme la nivelul indivizilor și al societății.

Bugetarea pe baza rezultatelor și performanțelor este absolut necesară pentru ca progresele înregistrate în cadrul legal și al politicilor să se resimtă în viața reală a copiilor”, a spus dr. Maalla M’jid.

Reprezentantul Special a vizitat la Iași locații de derulare a proiectelor / serviciilor destinate copiilor vulnerabili din România, dar și copiilor ucraineni însoțiți sau neînsoțiți de adulți și a discutat cu echipele de sprijin și cu copii.

„Este remarcabilă reacția complexă și amplă față de situația refugiaților, în special față de situația copiilor din instituții ucrainene”, a concluzionat dr. Maalla M’jid la încheierea vizitei.