Prezentarea rezultatelor de la finalul proiectului

Fundația Amfiteatru, împreună cu partenerii săi Asociația Respiro și Căminul Phillip au prezentat rezultatele finale ale activităților din cadrul proiectului „Nucleo – Activare în Ferentari.”

La conferința de final de proiect, organizată la sediul Căminului Philip, au participat: din partea Fundației Amfiteatru - Ioan Borșan, președinte, din partea Asociației Respiro - Mihail Bumbeș, coordonator proiect, din partea Căminului Phillip – Ovidiu Filipescu, președinte, organizatoarele comunitare Roxana Stănilă și Cati Vatală și liderele comunitare Vintila Elisabeta și Ioana Constantin.

Proiectul s-a derulat în perioada 24 mai 2021- 31 decembrie 2022 și a urmărit formarea unui nucleu de acțiune locală. Acesta a reușit să faciliteze accesul general la drepturile cetățenilor din cartier, prin implicarea locuitorilor zonei. Cunoștințele teoretice și practice dobândite de cei 10 lideri comunitari în cadrul pregătirii în advocacy și organizare comunitară i-au ajutat să identifice nevoile oamenilor din cartier și să pornească un dialog cu reprezentanții autorităților locale. Pe parcursul celor 19 luni de proiect, au avut întâlniri cu oamenii, au prioritizat problemele, au inițiat petiții, au strâns semnături și avut întâlniri cu consilierii din primăriile sector 5 și Primăria Muncipiului București și cu responsabilii din Compania Municipală Eco Igienizare.

Primele probleme care și-au găsit soluționarea prin petiții au fost intervențiile de deratizare pentru 28 de blocuri și spații adiacente, majoritatea din zonele ghetoizate, instalarea de limitatoare de viteză pe strada Zăbrăuțului și repararea stâlpilor pentru iluminatului public din strada Soldat Tunsu Petre. Alte 5 petiții au fost depuse și își așteaptă rezolvarea. Acestea vizează reabilitarea parcului Tunsu Petre, asfaltarea străzilor din Aleea Livezilor, Soldat Tunsu Petre, înființarea unui parc lângă Biserica Acoperământul Maicii Domnului și reabilitarea termică a blocurilor.

În urma discuțiilor cu oamenii din comunitate și a voturilor acestora, în luna decembrie 2022 s-a depus, la Primăria Sector 5, propunerea de politică publică pentru un centru comunitar integrat. Centrul are nevoie de un spațiu dedicat și personal calificat la care să poată avea acces toți locuitorii. Aceasta ar fi soluția pentru o serie de lipsuri pregnante și constante care contribuie la adâncirea diferențelor sociale și la dificultățile de comunicare cu autoritățile: asistență juridică, consiliere psihologică, programe dedicate persoanelor consumatoare de substanțe, asistență medicală și programe remediale și extra-curiculare dedicate copiilor.

Centrul comunitar va putea oferi servicii de sănătate și prevenție, servicii educaționale, de informare și consiliere, reprezentând, în același timp, un spațiu social și recreațional pentru oamenii din comunitate. Accesul la aceste servicii trebuie să fie unul constant, pe termen lung, care să asigure continuitate.

Componenta socială a proiectului a condus la organizarea unui festival comunitar. Acesta a avut loc în luna august 2022, în Piața Ferentari și a adus împreună un mare număr de oameni din Ferentari și din celelalte cartiere bucureștene. S-a reușit, pe de o parte creșterea coeziunii sociale în Ferentari, prin oferirea unor motive de mândrie, prezentarea unor modele de succes, informații despre cultura și istoricul comunității și a valorilor ei, iar pe de altă parte de a atrage populația non-roma la evenimente de sărbătorire a culturii rome. S-a reușit astfel și crearea unui liant social între cei care locuiesc în comunitatea de aici și restul orașului. Accesul publicului la evenimente a fost gratuit.

Cele două zile de festival au avut un caracter de pluridisciplinaritate, îmbinând teatru, concerte și sesiuni cu DJ. Pe scena festivalului au urcat artiști cunoscuți: Taraful de la Vărbilău, Johny Romano, Niko G. x Kali, precum și artiștii din cartier Amon, The Winners, DJ Aldessa și DJ Skiller. În cadrul festivalului au prezentat spectacole Katia Pascariu, trupa Jamais Vu, precum și tinerii actori de la Studiourile Ferentari. Producțiile marca Studiourile Ferentari sunt spectacole create împreună cu tineri care locuiesc în cartier, despre poveștile lor, din cartier și din viață.
În cadrul proiectului, în a doua jumătate a anului 2022, s-au derulat ateliere extra curiculare pentru 100 de copii care frecventează Căminul Phillip și ateliere de educație financiară pentru 50 de adulți.

Proiectul este derulat de Fundația Amfiteatru în parteneriat cu Fundația Căminul Phillip și Asociația Respiro – Human Rights Research Center și beneficiază de o finanțare în valoare de 226.412 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Noutățile și informațiile referitoare la proiect sunt publicate pe site-ul dedicat - www.nucleoferentari.ro

***

Fundația Amfiteatru dezvoltă programe, proiecte și parteneriate la nivel local, național și internațional, în scopul afirmării resurselor antropice și naturale ale comunităților. Organizația se concentrează pe abordările integrate, cu finalitate socială, pentru a furniza comunităților soluții și sprijin. Site oficial: fundatia-amfiteatru.ro.

***

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. Pentru perioada 2014-2021, a fost alocată suma de 2,8 miliarde EUR. Granturile SEE în cuantum de 1,5 miliarde EUR sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori și sunt disponibile în toate cele 15 țări. Granturile Norvegiene în cuantum de 1,3 miliarde EUR sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

***

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.
Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Mai multe detalii despre proiect vor fi anunțate în curând pe www.nucleoferentari.ro.