Prin ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, o instituție de o importanță crucială pentru respectarea drepturilor copiilor din România, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), a fost desființată. O astfel de decizie, luată într-o guvernare anterioară, a creat uriașe dificultăți în coordonarea și monitorizarea sistemului de protecție a copilului, cu consecințe directe în viață copiilor și familiilor aflate în atenția serviciilor de asistență socială.
 
De aceea, motivarea măsurii de desființare a ANPDCA prin menționarea ”interesului public” este contradictorie, deoarece, în fapt, ignoră complet ceea ce, legal și moral, este primordial pentru societatea românească: principiul constituțional al interesului superior al copilului - ”Copiii [...] se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor.”  Prin contopirea intereselor copilului cu cele ale adulților cu dizabilități, se anulează primordialitatea intereselor lor, repetându-se greșelile din trecut. Excluderea copilului din considerentele politice ori administrative ale proaspătului guvern vor produce un recul în îmbunătățirea vieții copiilor români. Or, menirea oricărui guvern, indiferent de culoarea politică, este de a pune copilul și drepturile lui în centrul preocupărilor sale.
 
Bazându-ne pe experiența muncii noastre și a colaborării directe cu ANPDCA, considerăm că desființarea acestei structuri strategice distincte, investită cu competențe clare în promovarea și protecția drepturilor copilului, va afecta profund procesul de monitorizare și implementare a strategiilor și planurilor de acțiune care vizează copilul. 
 
Țînând seama de aceste aspecte, Salvați Copiii cere Guvernului României abrogarea urgență a art. 9 alin. 2 și completarea OUG 68/2019 cu măsuri care să determine întărirea rolului ANPDCA pentru o mai bună coordonare a politicilor destinate copiilor și familiilor acestora. 
 
Salvați Copiii a transmis adrese în acest sens în atenția Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României și în atenția Doamnei Violetă Alexandru, Ministrul Muncii.Photo by Guillaume de Germain on Unsplash