Salvați Copiii a aflat, cu profundă tristețe, din relatările mass-media, despre cazul Dariei, fetița de 1 an și 10 luni din satul Leucușești, comuna Preutești, care și-a pierdut viața, în 26 noiembrie 2018, ca urmare a unor probleme severe de sănătate cauzate de starea de malnutriție la care a fost supusă de către tatăl ei, în lipsa mamei plecate la muncă în străinătate. De asemenea, am constatat cu stupoare că niciunul dintre copii nu se afla în atenția asistenților sociali ai comunei Preutești și nu era înscris pe lista vreunui medic de familie din zonă, deși lipsurile și mizeria materială/condițiile mizere în care trăiau copiii erau binecunoscute de către localnici. 

Ținând seama de gravitatea deosebită a acestei situații și de faptul că, în grija tatălui, se mai află trei copii cu vârste cuprinse între 3 și 13 ani aflați în pericol iminent de a nu putea supraviețui nepăsării tatălui și sărăciei cronice în care se zbate familia, considerăm că se impune de urgență, conform Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului  și a Hotărârii de Guvern 691/2015  de reglementare a Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia, luarea de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a următoarelor măsuri: 

1. Pentru toți cei trei copii, verificarea aplicării măsurii de plasament în regim de urgență de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Suceava. Înfometarea fetiței urmată de deces constituie un motiv temeinic ”care să susţină existenţa unei situaţii de pericol iminent”  pentru copiii din familie și instituirea măsurii de plasament în regim de urgență pentru toți aceștia. 
2. Efectuarea unei anchete asupra modului în care a fost posibilă necunoașterea de către asistenții sociali ai comunei Preutești a situației deosebit de grave din familia fetiței decedate și identificarea motivului pentru care niciunul dintre copii nu fusese înscris la un medic de familie. Comuna Preutești nu se numără printre localitățile lipsite de o structură de asistență socială. Ea dispune, conform statului de plată din 2017 postat pe website-ului instituției , de un birou de asistență socială format din 8 consilieri, asistenți sociali și referenți, ale căror atribuții cuprind și ”identificarea familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială” ; 
3. Verificarea transmiterii către serviciul public de asistenţă socială al comunei Preutești, de către unitatea școlară din satul Leucușești, a numelor, prenumelor copiilor școlarizați din familie, ale părinților acestora și adresa lor de domiciliu. Conform HG 691/2015, unitățile de învățământ sunt obligate să trimită, în termen de 15 zile de la solicitarea serviciului de asistență socială, datele copiilor și ale părinților în cazul în care aceștia părăsesc România pentru o perioadă îndelungată.
4. Urmărirea și sprijinirea anchetei penale in rem cu privire la uciderea din culpă a copilului. 
5. Adresarea unei solicitări la nivel național către toate serviciile publice de asistență socială de identificare, până la sfârșitul anului, a cazurilor de neglijență gravă care nu se află în prezent în monitorizarea lor și de sesizare a direcțiilor de asistență socială și protecție a drepturilor copilului pentru prevenirea abuzului, exploatării ori neglijării. 
 

”În această perioadă, suntem cu toții preocupați de sărbătorirea Centenarului Unirii unei țări în care 1 copil din 11 copii suferă zilnic de foame , iar 4 copii din 10 sunt afectați de sărăcie și excluziune socială . Înfometarea și sărăcia definesc viața cotidiană a unui număr prea mare de copii, mutilându-le șansele de supraviețuire și dezvoltare. Suntem, de asemenea, de acord că legile juridice și legile morale ale acestei țări îi îndreptățesc pe copii să beneficieze prioritar de investițiile necesare pentru ca viața și dezvoltarea lor fizică, psihică și intelectuală să le fie asigurate. Însă, datele statistice negative cu privire la copil (mortalitate infantilă ridicată, sărăcie mai accentuată în cazul copiilor decât în cazul adulților, investiții la un nivel minim istoric în educație și sănătate, numărul mare de copii afectați de migrația părinților lor, malnutriția endemică, violența în familie  și în școli , fenomenul copiilor cu copii ) sunt copleșitoare și ele constituie efectele atitudinii de ignorare a problemelor cu care se confruntă copiii și familiile lor, în special când vorbim despre mediul rural.”
a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv, Salvați Copiii.  

Reafirmând dreptul copiilor la viață, supraviețuire și dezvoltare, stipulat de Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, Salvați Copiii solicită autorităților o reacție rapidă în acest caz și va urmări modul în care măsurile propuse mai sus vor fi luate în considerare. 
 
***
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignoră strânsa colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil. În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Photo by Annie Spratt on Unsplash