Guvernul României, Ludovic Orban, Prim Ministru
Ministerul Sănătății, Victor Costache, Ministru

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - organizație națională din componența căreia fac parte 37 de ONGuri furnizoare de servicii sociale, o parte dintre ele și ale părinților persoanelor cu dizabilități, atrage public atenția asupra pericolului continuu la care sunt expuse persoanele cu dizabilități care, pentru a beneficia de tratament stomatologic trebuie să fie anesteziate general, în acest moment însă acest lucru fiind aproape imposibil în rețeaua medicală publică.
 
Recent s-a aflat public despre decesul copilului cu dizabilități din Pitești, dar sunt sute de mii de cazuri de acest gen, de copii și adulți care sunt puși în pericol pentru că Statul Român nu oferă alternativă.
 
Atragem atenția că prin deciziile privind restricționarea accesului la tratament stomatologic în rețeaua publică de servicii medicale stomatologice și nedecontarea costurilor aferente tratamentului, în fapt Statul Român, Guvernul României și Ministerul Sănătății încalcă art. 34 din Constituția României, în care se menționează că toți cetățenii țării au Dreptul la ocrotirea sănătăţii și că acest drept este garantat, pentru cca 2,6% dintre români, cât reprezintă procentul de populație încadrată în gradul de handicap grav și accentuat.
 
Statul Român, Guvernul României și Ministerul Sănătății încalcă și acorduri internaționale precum Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată de România. Aceasta menționează la art 10 – Dreptul la viață și în art 25 – Dreptul la sănătate, ambele încălcate în cazul persoanelor cu dizabilități care nu au acces la tratament stomatologic și la art. 3- Principiul egalității de șanse a persoanelor cu dizabilități în raport cu ceilalți cetățeni, de asemenea încălcat.
 
Art 25Dreptul la sănătate din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități Statele părţi recunosc faptul că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să se bucure de cea mai bună stare de sănătate, fără discriminare pe criterii de dizabilitate. Statele părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de sănătate care acordă atenţie problemelor specifice de gen, inclusiv refacerea stării de sănătate. În special, statele părţi:
a) vor furniza persoanelor cu dizabilităţi aceeaşi gamă de servicii, la acelaşi nivel de calitate şi standard de îngrijire, şi programe medicale gratuite ori la preţuri accesibile, precum cele furnizate celorlalte persoane, inclusiv în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive şi al programelor publice de sănătate pentru populaţie;
b) vor furniza acele servicii de sănătate specifice, necesare persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv servicii adecvate de diagnosticare şi de intervenţie timpurie şi servicii menite să prevină riscul apariţiei altor dizabilităţi, inclusiv în rândul copiilor şi persoanelor vârstnice;
c) vor furniza aceste servicii de sănătate cât mai aproape posibil de comunităţile în care trăiesc aceste persoane, inclusiv în mediul rural;
d) vor solicita profesioniştilor din domeniul medical să furnizeze persoanelor cu dizabilităţi îngrijire de aceeaşi calitate ca şi
celorlalţi, inclusiv pe baza consimţământului conştient şi liber exprimat, printre altele, prin creşterea gradului de
conştientizare privind drepturile omului, demnitatea, autonomia şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi, prin instruire şi prin
promovarea de standarde etice în domeniul serviciilor de sănătate publice şi private;
e) vor interzice discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în ceea ce priveşte dreptul la asigurare de sănătate sau de viaţă, în
cazul în care legislaţia naţională permite acest lucru, accesul la acest tip de asigurări realizându-se într-o manieră corectă şi
adecvată;
f) vor împiedica orice refuz discriminator de acordare a îngrijirilor de sănătate ori a serviciilor medicale sau a unor alimente
ori lichide pe criterii de dizabilitate.

Menționăm că în acest moment Casa națională de asigurări de sănătate publică faptul că este suportat de la bugetul public doar un Pachet de servicii medicale de bază pentru medicina dentară ce conține 24 de acte terapeutice, majoritatea pentru copii (sub 18 ani) sau care se fac în cazul extracției.
 
Solidari cu părinții copiilor cu dizabilități, membri în organizațiile din FONSS și aparținătorii adulților cu dizabilități care se confruntă cu această problemă semnalată, vă solicităm domnule ministru Victor Costache, domnule prim ministru Ludovic Orban, analizarea situației și luarea de măsuri urgente pentru ca tragedii precum cea de la Pitești să nu se repete, pentru ca Statul Român să garanteze dreptul la sănătate pentru toți cetățenii români.

Vă trimitem și Scrisoarea Deschisă adresată de dna. Daniela Coman, părinte al unui copil cu dizabilități și președinte al Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale - Luceafărul, Neamț, membru FONSS.

Precizăm că ne exprimăm intenția de a participa la orice dialog pe acestă temă, în susținerea solicitării noastre, în numele federației și al Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale - Luceafărul, Neamț și că putem fi contactați prin email la adresa: comunicare@fonss.ro și telefonic la numărul: 0740513864, persoana de contact Mihaela Steliana Munteanu, director de comunicare și advocacy FONSS
.