În atenția:
Doamnei Viorica DĂNCILĂ, Prim-Ministrul României
Doamnei Ecaterina ANDRONESCU, Ministrul Educației Naționale

Solicităm adoptarea urgentă a unor măsuri legale prin care să opriți „Fenomenul Brăila” – un grav tip de excluziune practicat în școlile din România.
 
Ca urmare a analizei datelor de la Evaluarea Națională clasa a VIII-a 2018 (EN) din care a reieșit o îmbunătățire la nivel național cu doar 4,4% a gradului de participare a absolvenților față de 2017, organizațiile semnatare ale prezentei petiții re-confirmă și vă semnalează din nou unul dintre aspectele sesizate anul trecut, în studiul (1), realizat de Human Catalyst.
 
Potrivit acestuia și a documentării ulterioare, există dovezi ce indică o formă de excluziune, în anumite școli, a elevilor considerați „slabi” și fără șanse de a obține rezultate foarte bune la EN. Practicile pe care le-am identificat în teren constau în descurajarea sau constrângerea elevilor (direct sau/și prin intermediul părinților) cu scopul ca aceștia să nu se înscrie și să nu susțină examenele la final de gimnaziu.
 
Am denumit această formă gravă de excluziune din educație „Fenomenul Brăila”. Nu pentru că s-ar întâmpla doar în acest județ, ci pentru că aici s-au înregistrat cifrele cele mai alarmante în ultimii trei ani - referitor la corelația dintre media obținută de elevii participanți la EN și gradul de neparticipare a absolvenților la testările naționale – Fig. 2.
 
Ne-au fost semnalate astfel de cazuri din toată țara. Se întâmplă cu preponderență în comunități sărace, marginalizate și/sau cu procent mare de romi. Absolvenții din unitățile de învățământ care au elevi cu CES și elevii din „școlile de elită” sunt de asemenea vizați de fenomen.

Dat fiind că ne aflăm în perioada premergătoare Evaluării Naționale 2019 – când aceste practici se intensifică în școli, solicităm adoptarea de urgență a unor măsuri legale prin care să asigurați participarea la examene a tuturor elevilor absolvenți, conform legii. Vă solicităm, de asemenea, să descurajați, respectiv sancționați unde este cazul, responsabilii din educație (cadre didactice, directori, inspectori școlari) care împiedică participarea absolvenților la evaluări. A pune presiune pe unii elevi, în mod profund abuziv, pentru a crea o imagine favorabilă, dar falsă a școlii sau a județului, și pentru a promova o performanță fabricată este nu numai injust, dar și extrem de dăunător societății.

Este important să amintim că „Fenomenul Brăila” se află, începând cu anul trecut, și în atenția Comisiei Europene. Au fost formulate recomandări privind eradicarea acestui tip de excluziune în educație, atât în „Monitorul Educației și Formării 2018” (2) cât și în „European Semestre - Country Report Romania 2019” (3).

În spiritul sloganului „Educația ne unește”, ne exprimăm disponibilitatea de colaborare cu MEN (pe această speță și nu numai) și vă rugăm să ne răspundeți cât mai curând posibil, pentru a elabora un plan de lucru comun în vederea combaterii imediate a Fenomenului Brăila.

Cu deosebită considerație,
Laura Greta Marin,
Președinte, Asociația pentru Educație și Justiție Socială HUMAN CATALYST

Semnează și re-confirmă practicarea „Fenomenului Brăila” în toată țara:
1. Grupul de Inițiativă Civică „Părinții cer schimbare”
2. Asociația Elevilor din Constanța (AEC)
3. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România ANOSR
4. Grupul de Inițiativă Civică „Geeks for Democracy”
5. Grupul de Inițiativă al Tinerilor „Activiști pentru Echitate”
6. Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România
7. Grupul Tinerilor Anti-Violență, Giurgiu
8. Grupul civic „Vocea Tinerilor din Gulia”, Suceava
9. Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)
10. Grupul tinerilor „Romi și Rome cu Inițiativă”, Mizil
11. Asociația pentru Tineret Arbore, Suceava (APTA)
12. Grupul de Inițiativă al Tinerilor „Revendicări”, Valea Seacă, Bacău
13. „Cognosis” – Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației din România
14. Asociația Studenților la Psihologie și Științele Educației din București (ASPE)
15. Asociația Studenților Psihologi și Pedagogi din Iași (ASPP)
16. Asociația Studenților Psihologi din România (ASPR)
17. Asociația Studenților la Psihologie Oradea (ASPO)
18. Asociația Studenților la Psihologie și Sociologie din Timișoara (ASPST)
19. Asociația Studenților în Psihologie Sibiu (ASPS)
20. Fundația Terre des Hommes – Elveția
21. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)
22. Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială (ADIS)
23. Asociația Mediawise Society
24. Fundația Centru de Resurse pentru Participare Publică (CeRe)
25. Asociația E-Romnja
26. Fundația „Inimă de copil”
27. Asociația pentru Parteneriat Comunitar, Brașov
28. Fundația PACT
29. Asociația „VOX Civica”, Buzău
30. Asociația Mishto
31. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Comunității „O viață altfel”
32. Agenția de Dezvoltare Comunitară „Inter - activă” Botoșani (ADCIA)
33. Asociația „Reality Check”
34. Asociația „Educație pentru toți”, Constanța
35. Asociația Comunităților Marginalizate – Hilișeu Horia
36. Asociația „Lingurarii” – Cristești
37. Asociația „Bărăncuța” – Cristinești
38. Asociația „Euroagrorom” – Hudești
39. Asociația „Coșrom” – Coșula
40. Fundația Terra Mileniul III
41. Asociația „Cultus Humani”
42. Asociația „Centrul de Sprijin pentru Reintegrarea Socială a Grupurilor Vulnerabile”, Botoșani
43. Centrul Filia
44. Asociația „ART Fusion”
45. Fundația „eMAG”
46. Federația Organizațiilor pentru Servicii Sociale (FONSS)
47. Asociația Betania, Bacău
48. Fundația „Alături de Voi” România
49. Asociația Alternative Sociale
50. Asociația „Salvați Copiii” Iași
51. Centrul de Dezvoltare Socială
52. Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Timișoara
53. Fundația COTE
54. Centrul Diecezan Caritas, Iași
55. Fundația Iosif
56. Fundația Star of Hope România
57. Fundația World Vision România
58. Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (A.N.C.A.A.R.) – filiala Iași
59. Fundația „Ancora Salvării”
60. Fundația „Centrul de Mediere și Securitate Comunitară”
61. Fundația de Dezvoltare Locală „Speranța”, Târgu Neamț
62. Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (FSC)
63. Fundația „Enable” România
64. Fundația „Păpădia”
65. Fundația „Solidaritate și Speranță”
66. Asociația „Centrul Daniel”, Bacău
67. Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale „Luceafărul”, Neamț
68. Asociația „Four Change”
69. Asociația Blijdorp România
70. Organizația umanitară CONCORDIA
71. Fundația „Joyo”
72. Asociația United Cristian Aid – Bunul Samaritean
73. Fundația Corona
74 Asociația Umanitară „Il Chicco”
75. Fundația „Un Coup de Main d’Emmaus”
76. Asociația „Pro ACT Suport”
77. Asociația „Partener pentru Tine”, Argeș
78. Institutul Bucovina pentru Parteneriat Social
79. Asociația „Psihascend”
80. Grupul Femeilor Rome și Nerome din Valea Seacă
81. Centrul de Resurse pentru ONG-uri Suceava (CENRES)
82. Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC)
83. Centrul de Asistenţă pentru Organizații Neguvernamentale (CENTRAS)
84. Fundația „Viață și Lumină”
85. Asociația „Mișcarea Civică Miliția Spirituală”
86. Asociația Regională de Educare a Adulților, Suceava (AREAS)
87. Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj (CRCR)
88. Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale (APIS)
89. Centrul „O Del Amentza”, Fetești (ODA)
90. Asociația pentru Studiu și Practică Nonviolentă și Restaurativă, Cluj (ASPNR)
91. Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială Pro Rural
92. Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială Pro Urban
93. Asociația „Politeia”
94. Asociația „Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință”, Buzău
95. Centrul de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț”, Bistrița
96. Asociația „Datini, Educație, Cultură”, Găujani, Giurgiu
97. Institutul pentru Solidaritate Socială
98. Heks Eper, Cluj Napoca 99. Muntenia Children, Argeș
100. Asociația pentru Educație și Justiție Socială HUMAN CATALYST

_______________________________________________________________________
(1) „Diagnoza echității în sistemul de educație 2015-2018. IRSE: indicele de risc socio- educațional, fundament pentru politici bazate pe date”
(2) Pg. 242: The index of socio-educational risk (Human Catalyst, 2018) shows that financially disadvantaged schools are concentrated particularly in poor and marginalised areas, including in Roma communities. In addition, an increasing number of weaker students, often from disadvantaged backgrounds, are not sitting the national evaluation at the end of the eighth grade – The Brăila Phenomenon
(3) Anexa D. Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială – Implementarea Pilonului european al drepturilor sociale