Conform estimărilor UNICEF, 535 de milioane de copii – aproape unu din patru – trăiesc în ţări afectate de conflicte sau dezastre, adesea fără acces la servicii medicale, educaţie de calitate, nutriţie adecvată şi protecţie. Aproape trei sferturi – 393 milioane – dintre copiii lumii care trăiesc în ţări confruntate cu situaţii de urgenţă se află în Africa Subsahariană, urmată de Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, unde regăsim 12% dintre aceşti copii.

Noile cifre sunt publicate cu ocazia aniversării de către UNICEF, duminică, 11 decembrie 2016, a 70 de ani de activitate desfăşurată necontenit în cele mai dure locuri din lume pentru a oferi ajutor vital, sprijin pe termen lung şi speranţă copiilor ale căror viaţă şi viitor sunt ameninţate de conflicte, crize, sărăcie, inegalitate şi discriminare.  

„UNICEF a fost creat pentru a oferi ajutor şi speranţă copiilor ale căror viaţă şi viitor sunt periclitate de conflicte şi lipsuri, iar această cifră enormă – reprezentând jumătate de miliard de copii – ne reaminteşte că misiunea noastră devine tot mai stringentă pe zi ce trece,”
a declarat Directorul Executiv al UNICEF, Anthony Lake.  

Impactul conflictelor, al dezastrelor naturale şi al schimbărilor climatice îi obligă pe copii să îşi abandoneze casele, rămânând prinşi în spatele zonelor de conflict şi fiind expuşi riscului de îmbolnăvire, violenţă şi exploatare.

• Aproape 50 de milioane de copii au fost dezrădăcinaţi, peste jumătate dintre ei fiind obligaţi să îşi abandoneze casele din cauza conflictelor.

• Odată cu intensificarea atacurilor din Siria, numărul copiilor ce trăiesc sub asediu s-a dublat în mai puţin de un an. În jur de 500.000 de copii trăiesc, în prezent, în 16 zone asediate din întreaga ţară, fiind izolaţi aproape complet de ajutoarele umanitare susţinute şi serviciile de bază.

• În nord-estul Nigeriei, în jur de 1,8 milioane de persoane sunt strămutate, aproape 1 milion dintre ele fiind copii.

• În Afganistan, aproape jumătate dintre copiii de vârsta ciclului primar nu merg la şcoală.

• În Yemen, aproape 10 milioane de copiii sunt afectaţi de conflicte.

• In Sudanul de Sud, 59% dintre copiii de vârsta ciclului primar nu merg la şcoală şi 1 din 3 şcoli este închisă în zonele afectate de conflict.

• La mai bine de două luni după ce uraganul Matthew a lovit Haiti, peste 90.000 de copii sub cinci ani au în continuare nevoie de asistenţă.


Situaţiile de urgenţă care afectează în prezent copiii cei mai vulnerabili riscă să submineze imensele progrese realizate în ultimele decenii: faţă de 1990, s-a înjumătăţit numărul copiilor care mor înaintea vârstei de cinci ani, iar sute de milioane de copii au fost scoşi din sărăcie. Rata necuprinderii în educaţie a copiilor de vârsta ciclului primar a scăzut cu peste 40% între 1990 şi 2014.

În ciuda progreselor semnificative, prea mulţi copii rămân în urmă din cauza genului, rasei, religiei, apartenenţei etnice sau dizabilităţii, pentru că trăiesc în sărăcie sau în comunităţi greu accesibile sau pur şi simplu pentru că sunt copii.

„Indiferent dacă un copil trăieşte într-o ţară aflată în conflict sau într-una în care este pace, dezvoltarea sa este critică nu doar pentru viitorul său, ci şi pentru viitorul societăţilor noastre,” a afirmat Lake.

###
Vă rugăm reţineţi faptul că cifrele se referă la numărul copiilor care trăiesc în ţările afectate de conflicte, crize şi dezastre. Cifrele au fost calculate în baza datelor demografice ale ţărilor în care UNICEF a iniţiat un apel umanitar.

UNICEF în cifre
Nutriţie

În anii 1940, UNICEF a început să ofere alimente de urgenţă, în principal sub formă de lapte, copiilor din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. În 2015, UNICEF şi partenerii săi din întreaga lume au tratat 2,9 milioane de copii de malnutriţie acută severă.

Sănătate
În anii 1950, primele campanii de imunizare ale UNICEF au vizat boli precum tuberculoza şi framboesia. În 2015, UNICEF a achiziţionat 2,8 miliarde de doze de vaccin pentru a proteja împotriva unor boli fatale 45% dintre copiii lumii cu vârste sub cinci ani.

În 1998, UNICEF a devenit membru fondator al Parteneriatului pentru eliminarea malariei, care vizează sprijinirea tratamentului şi a cercetării în domeniul malariei şi extinderea măsurilor preventive, precum plasele de pat împotriva ţânţarilor tratate cu insecticide cu acţiune prelungită. În 2015, UNICEF a achiziţionat 22,3 milioane de plase de pat împotriva ţânţarilor menite să protejeze copiii şi familiile din 30 de ţări.

Educaţie
În 1961, UNICEF şi-a extins programele pentru a se concentra şi asupra educaţiei copiilor. În 2015, UNICEF a oferit acces la educaţie de bază formală sau informală unui număr de 7,5 milioane de copii cu vârste între 3 şi 18 ani.

Protecţia copilului

În 1989, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia cu privire la drepturile copilului, care specifică faptul că toţi copiii ar trebui înregistraţi la naştere pentru a li se stabili existenţa în conformitate cu legea şi a li se apăra numeroase drepturi. În 2015, au fost înregistrate, cu sprijinul UNICEF, peste 9,7 milioane de naşteri în 54 de ţări.

Apă, salubritate şi igienă
În 1953, UNICEF a lansat primul său demers pentru îmbunătăţirea accesului la apă, salubritate şi igienă în rândul copiilor şi familiilor cu nevoi, extinzându-şi activitatea de-a lungul timpului alături de numeroşi parteneri. Între 1990 şi 2015, 2,6 miliarde de persoane au obţinut acces la surse mai bune de apă potabilă, iar 2,1 miliarde la instalaţii sanitare de mai bună calitate.

Acţiuni umanitare
De la înfiinţarea sa, UNICEF nu a contenit să ofere un răspuns în cazul crizelor umanitare ce afectează copiii – mai ales pe cei confruntaţi dinainte cu sărăcie şi defavorizare.

În 2015, UNICEF şi partenerii săi:
• Au vaccinat 11,3 milioane de copii împotriva rujeolei în ţările afectate de crize.

• Au oferit acces la educaţie de bază formală sau informală unui număr de 4 milioane de copii aflaţi în situaţii de urgenţă.

• Au oferit sprijin psihosocial unui număr de 2 milioane de copii confruntaţi cu conflicte şi dezastre naturale.

Date comparative generale

În 1955, UNICEF asista 92 de ţări şi teritorii. În 2016, UNICEF activează în 190 de ţări şi teritorii.
Primul Comitet Naţional pentru UNICEF a fost înfiinţat în Statele Unite ale Americii în 1947 pentru a strânge fonduri şi a creşte gradul de conştientizare în numele agenţiei. În 2016, există 34 de comitete naţionale la nivel mondial.
În 1972, UNICEF a recrutat în jur de 1.000 de angajaţi la nivel internaţional şi local. În 2016, numărul angajaţilor săi este de aproximativ 13.000 la nivel global. 
 
***
Despre UNICEF


UNICEF promovează drepturile şi bunăstarea fiecărui copil în toate acţiunile sale. Împreună cu partenerii noştri, suntem activi în 190 de ţări şi teritorii astfel încât acest angajament să devină realitate pentru toţii copiii de pretutindeni, depunând eforturi speciale ca să ajutăm copiii cei mai vulnerabili şi excluşi.

Pentru mai multe informaţii despre UNICEF şi activitatea sa, vizitaţi pagina: www.unicef.org și www.unicef.ro.