Protagoniști în educație împreună cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) anunță că platforma www.eduacces.ro, lansată în sprijinul cadrelor didactice care vor să adapteze învățarea la nevoile specifice ale copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), a înregistrat peste 32.000 de utilizatori în cele 10 luni de când este disponibilă. Crearea platformei eduacces.ro a fost finanțată de Fundația Vodafone România cu un buget de 240.000 de lei prin programul „Connecting for Good”, și dezvoltată de Asociația FDP – Protagoniști în educație, cu sprijinul Code for Romania, în cadrul programului Civic Labs.

De la lansare, platforma a fost populată cu peste 1500 de fișe și materiale de lucru, teste, modele de lecții, articole științifice, rapoarte de cercetare și manuale care au fost apoi descărcate de aproape 229.000 de ori. Platforma oferă totodată peste 100 de jocuri interactive, create prin aplicația Jamboard, care le permit copiilor să interacționeze tactil cu materia de învățat, să scrie cu degetul pe ecran, să manipuleze jetoane, să facă asocieri etc. Jocurile și activitățile propuse acoperă mai multe arii de dezvoltare, de la stimularea cognitivă, la psihomotricitate și dezvoltarea emoțională.

Platformă oferă, de asemenea, acces la clipuri video educative care prezintă principalele caracteristici ale tulburărilor specifice de învățare (TSI), informații care înlesnesc depistarea timpurie, de către părinți sau cadre didactice, a elevilor afectați, informații despre serviciile de suport educațional și terapeutic pentru copiii/ elevii cu CES, dar și despre principalele tipuri de servicii sociale disponibile pentru acești elevi, precum asistența psihopedagogică, terapia logopedică, evaluarea și orientarea / reorientarea școlară. Filmele au rolul de a informa cadrele didactice din școlile de masă asupra caracteristicilor acestui tip de tulburări și a modului în care ele afectează învățarea. Totodată, sunt prezentate procedurile elaborate de Ministerul Educației și Cercetării pentru desfășurarea examenelor de Evaluare Națională și a Examenului Național de Bacalaureat pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

La creșterea comunității EduacCES au contribuit peste 1.700 de profesioniști în educație care și-au creat conturi în platformă pentru a împărtăși din experiența lor și a oferi oportunități adaptate de învățare pentru copiii cu CES. Platforma a reușit să ajungă la mii de persoane din toată țara și să promoveze incluziunea socială a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), peste 7.000 de utilizatori alăturându-se comunității de pe Facebook, Instagram și LinkedIn.

EduacCes oferă:
 • un centru digital de resurse de învățare adaptate (fișe de lucru, manuale, cercetări, modele de lecții, jocuri interactive organizate în funcție de diagnostic și clasă);
 • un spațiu care încurajează schimbul de experiență și dezvoltarea unei comunități incluzive de profesioniști în educație;
 • suport online asigurat de specialiștii EduacCES (psihologi, psihopedagogi, psihoterapeuți etc.) cadrelor didactice care întâmpină provocări la clasă;
 • materiale disponibile în limbile română, engleză, maghiară și germană, pentru a asigura o acoperire națională și pentru copiii cu dificultăți de învățare care aparțin minorităților.

 • În România, sunt peste 75.000 de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), dintre care circa 55.000 în învățământul de masă. Sistemul de învățământ, de stat sau privat, nu este pregătit însă să asigure accesul egal la educație tuturor copiilor, pe de o parte pentru că numărul consilierilor și al logopezilor școlari este prea mic, reducându-se astfel timpul și atenția acordate fiecărui copil, și pe de altă parte pentru că multe cadre didactice nu se simt suficient de pregătite în ceea ce privește asigurarea incluziunii școlare și sociale pentru copiii cu CES (vezi sursa aici). În acest context, furnizarea unor resurse educaționale adaptate a devenit o nevoie stringentă pentru cadrele didactice și specialiști, în efortul de incluziune a copiilor cu cerințe educaționale speciale.


  ***
  Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998. În cei peste 20 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat 1.168 de programe derulate de 745 de ONG-uri din întreaga țară. Proiectele au avut peste 3 milioane de beneficiari copii, tineri, vârstnici, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit 31 de milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere.

  Facebook | 

  La cei 25 ani de la înființare, misiunea Asociației FDP-Protagoniști în educație este aceea de a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată. FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: prevenirea abandonului școlar pentru copii proveniți din familii defavorizate, reducerea riscului de excluziune pentru familii provenite din medii dezavantajate, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate a beneficiarilor.


  Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) este unitate conexă a învățământului preuniversitar care dezvoltă servicii de tipul: asistență psihopedagogică, terapie logopedică, evaluare psihoeducațională, orientare școlară și profesională adresate copiilor, elevilor și tinerilor, părinților sau aparținătorilor legali ai copiilor, personalului angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul educațional.