Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic, în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Județean Prahova și Eco Rural Consulting SRL implementează, în perioada februarie 2021-decembrie 2023, proiectul „Școala ADS Prahova”, cu ajutorul unei finanțări europene obținută prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educație și competente. Valoarea totala a proiectului este de 9.466.205,37 lei, din care 7.967.270,34 valoarea eligibila nerambursabila din FSE, 870.732,29 valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 628.202,74 lei valoarea confinantii eligibile a beneficiarului.

Conform datelor prezentate de Comisia Europeană în cadrul Monitorului educației și formării din anul 2019, rata de părăsire timpurie a școlii este rîdicată, având repercusiuni asupra pieței muncii și asupra economiei în general. În 2018, rata persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare a scăzut, pentru al doilea an consecutiv, la 16,4 %. Deși se situează mult sub nivelul sau maxim de 19,1 % din 2016, rata rămâne una dintre cele mai ridicate din UE (media UE: 10,6 %). Părăsirea timpurie a școlii persistă din cauza unei serii de factori, printre care se numără aspectele socio-economice și decalajele în ceea ce privește furnizarea unei educații de calitate. În zonele rurale – unde nivelul sărăciei este cel mai ridicat, iar cel al calității educației tinde să fie cel mai scăzut – una din patru persoane cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani a părăsit școala prea devreme. În schimb, rata este de 15 % în orașe și de numai 4,2 % în municipii. Autoritățile dezvoltă în prezent un mecanism de avertizare timpurie care ar putea contribui la îmbunătățirea colectării datelor și la consolidarea coordonării dintre unitățile de învățământ, inspectorate și alte instituții relevante (asistență socială, ONG-uri, poliție, biserică etc.). Prin intermediul cererilor de propuneri lansate recent în cadrul FSE, disponibilitatea programelor de tip „a doua șansă” se îmbunătățește. Totuși, se menține necesitatea de a adapta programele la nevoile cursanților adulți.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Creșterea accesului la măsuri de educație pentru minim 600 copii/ tinerii/adulți din județul Prahova și județele învecinate, care au abandonat cursurile învățământului obligatoriu înainte de finalizarea acestuia, complementar cu formarea profesională specializată a minim 515 beneficiari din categoria personalului didactic, de sprijin și auxiliar care lucrează cu populații eterogene de cursanți, printr-un plan integrat de acțiuni de sprijin, axat pe următoarele direcții: promovare, consiliere și orientare în carieră, susținere educațională, psihologică, socială și civică, organizarea de programe ”A doua șansă” și formare continuă.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Creșterea accesului la măsuri de educație pentru minim 600 de copii/tineri/adulți din județul Prahova și județele învecinate, prin măsuri specifice, pe 3 direcții:
 
a) promovarea programului ADS și a masurilor complementare
b) consiliere și orientare în carieră
c) susținere educațională, psihologică, socială și civică
 
2. Organizarea și furnizarea de programe ”A doua șansă” pentru un număr de cel puțin 361 de copii/tineri/adulți din categoria celor care au părăsit timpuriu scoală, pe cele 2 niveluri (învățământ primar și învățământ secundar inderior), precum și sprijinirea unui număr de cel puțin 60 de tineri/adulți în obținerea unei calificări profesionale

3. Îmbunătățirea competențelor, prin intermediul unui program specific de formare continuă, pentru un număr de minim 515 beneficiari din categoria personal didactic/de sprijin/didactic auxiliar, care predau la unități de învățământ din județul Prahova și care lucrează cu populații eterogene de cursanți, inclusiv copii și adulți cu niveluri diferite de educație, expuși consecințelor părăsirii timpurii a școlii, înainte de finalizarea educației obligatorii.

Proiectul Scoală ADS Prahova își propune următoarele rezultate la finalul celor 35 de luni de implementare:

515 beneficiari din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și didactic auxiliar selectați și menținuți în grupul tintă, care:
a) vor beneficia de cursuri gratuite de formare continuă (obținând până la 30 credite transferabile)
b) vor putea participa în cadrul unui program inovator social – Seminar ADS, sub forma unui campus
c) vor putea deveni lectori în cadrul programelor „a doua șansă” - învățământ primar și învățământ secundar inferior

600 de beneficiari din categoria copii/tineri care au părăsit timpuriu școala și/sau adulți care nu au absolvit învățământul obligatoriu, selectați și menținuți în grupul tintă, care:
a) se vor putea înscrie în cadrul programelor ADS învățământ primar și ADS învățământ secundar inferior și vor putea absolvi astfel învățământul obligatoriu.
b) vor beneficia de un pachet integrat de măsuri de sprijin constând în rechizite, hrană, participare la excursii
c) vor beneficia de un pachet personalizat de consiliere și orientare în cariera
d) vor obține burse de merit la finalizarea fiecărui an școlar, fondul total pentru burse fiind de 660.000 lei.

Smart Atletic | Scoala ADS | Facebook Scoala ADS