FUNDAȚIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMÂNIEI (ROMÂNIA), derulează în intervalul 30.04.2018 – 29.04.2021, timp de 36 luni, proiectul „Școala Generații - Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității”, cod SMIS 107876, co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman (POCU) în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management pentru POCU.

Scopul proiectului consta în dezvoltarea sistemului educațional românesc prin măsuri destinate deopotrivă preșcolarilor, elevilor, părinților acestora cât și personalului didactic, vizând zona de circumscripție a Școlii Gimnaziale nr.153 si Grădiniței Colț de Rai, din București, Sector 6. Proiectul își propune prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii, precum și încurajarea înscrierii în sistemul de învățământ preuniversitar obligatoriu pentru un număr 369 de copii situați în zona de circumscripție Școlii Gimnaziale nr.153 și a Grădiniței Colț de Rai, din București, prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor și părinților pentru înlăturarea barierelor din calea participării copiilor la școala vizează sprijinirea materială a preșcolarilor și elevilor, dar și  implicarea activă a părinților în educația copiilor cu vârste preșcolare și școlare prin activități de consiliere și educație parentală. De asemenea, se va asigura ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin transformarea mediului școlar într-unul prietenos și interactiv, desfășurarea de activități extra-curriculare și de educație pentru sănătate, igienă și nutriție. Sustenabilitatea instituțională și a măsurilor proiectului va fi asigurata prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali si regionali relevanți și diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici acumulate in cadrul proiectului.
 
Proiectul se adresează următoarelor categorii de grup țintă:
• 105 de copii de vârstă preșcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii;
• 264 de elevi care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii;
 
Rezultate din cadrul proiectului:
• 53 de preșcolari beneficiari ai pachetelor de îmbrăcăminte și încălțăminte.
• 105 de preșcolari beneficiari ai pachetelor de rechizite școlare.
• 105 de preșcolari ce vor avea posibilitatea participării în cadrul evenimentelor periodice cu specific sportiv, artistic, intercultural sau de educație în aer liber;
• 1 program de educație pentru sănătate, igiena și nutriție derulat pe o perioada de 32 de luni;
• 105 de preșcolari participanți în cadrul activităților săptămânale și lunare de educație pentru sănătate și igienă;
• 105 de preșcolarilor și părinți ai acestora participanți în cadrul workshop-urilor de nutriție;
• 105 de preșcolari beneficiari ai pachetelor de igienă personală acordate semestrial; 
• 30 de elevi din ciclul primar și 30 de elevi din ciclul gimnazial participanți la activitățile realizate în cadrul programului „Școală după Școala” 
• 264 de elevi beneficiari ai pachetelor de îmbrăcăminte și încălțăminte;
• 53 de preșcolari beneficiari ai pachetelor de îmbrăcăminte și încălțăminte;
• 264 de elevi beneficiari ai pachetelor de rechizite școlare;
• 105 preșcolari beneficiari ai pachetelor de rechizite școlare;
• 264 elevi participanți în cadrul workshop-urilor interdisciplinare;
• 3 tabere școlare organizate (1 tabără/an/50 de pers.);
• 12 excursii de o zi la diverse obiective turistice (50 participanți - elevi și însoțitori, în cadrul fiecărei excursii); 

Activități de facilitare a tranziției elevilor către următorul ciclu educațional;
• 264 de părinți/tutori şi elevi participanți în cadrul workshop-urilor de nutriție;
• 105 de părinți/tutori şi preşcolari participanti în cadrul workshop-urilor de nutriție;
• 264 de elevi beneficiari ai pachetelor de igiena personală acordate semestrial.
 
Valoarea totală a proiectului: 3.403.551,84 lei din care 2.722.841,47 (80%) este finanțat din POCU, 680.710,37  lei (20%) este finanțat din bugetul național. 
 
Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.