Remarcăm cu indignare că, inclusiv în ultimele zile de consultări, Ministerul Educației alocă un timp minimal pentru dezbaterile cu studenții, continuă să ne ignore solicitările și tratează cu superficialitate propunerile federației. Astăzi, în cadrul unei negocieri care s-a dovedit a fi de formă, cu reprezentanții Ministerului Educației, delegații ANOSR au susținut o parte dintre amendamentele transmise, însă acestea au fost respinse pe bandă rulantă, sub diferite pretexte.

În acest context, reprezentanții ANOSR subliniază imperativ necesitatea unor noi consultări, astfel încât să poată exista o dezbatere reală asupra propunerilor federației. Tragem un ultim semnal de alarmă cu privire la nevoia ca amendamentele propuse de ANOSR să fie cu adevărat analizate și negociate cu Ministerul Educației.

Amintim că propunerile federației, aduse astăzi în atenția Ministerului, au fost următoarele:
 
 • Corelarea subvenției acordate de la bugetul de stat pentru bursele studențești cu salariul minim brut pe economie (printr-un procentaj de 12%);
 • Acordarea ponderii de 25% pentru studenți în alegerea Rectorului;
 • Majorarea reducerii acordate pentru transportul feroviar, de la 50% la 90%, pe perioada întregului an calendaristic;
 • Înființarea Comisiei Naționale pentru Servicii Sociale Studențești;
 • Limitarea mandatelor rectorilor, în sensul prevăzut de forma inițială a Legii Educației Naționale nr. 1/2011 – maximum 8 ani, indiferent de numărul de mandate sau de întreruperi ale acestora;
 • Păstrarea actualei prevederi din Legea Educației Naționale privind vârsta de pensionare și modalitatea de prelungire a calității de cadru didactic, în sensul păstrării evaluării obligatorii după împlinirea vârstei de 65 de ani;
 • Eliminarea din proiectul legii a prevederii care permite renunțarea unilaterală la titlul de doctor;
 • Eliminarea din proiectul legii a prevederii conform căreia răspunderea administrativă pentru plagiat se prescrie în termen de 3 ani.

 • ***

  Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
  este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 19 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.
  ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând un număr de 105 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.
  La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.