• Asociația Bloc Zero lansează rezultatele unei cercetări de impact cu privire la oportunitatea introducerii educației audiovizuale la nivelul școlilor din România. 

  • Cercetarea a fost coordonată de sociologul Mădălina Muscă prin consultarea unui grup format din 350 elevi și 20 de profesori. 

  • Impactul programului de educație cinematografice asupra tinerilor constă în dezvoltarea abilităților de expresie și creșterea încrederii de sine.

  • Există un interes crescut al profesorilor de a implementa un curs de educație cinematografică/audiovizuală în școli.

 

Cercetarea poate fi parcursă aici https://kinoteca.bloczero.ro/kino-school/ și a avut ca obiect gradul de impact avut de activitățile de educație cinematografică și prin film cu caracter recurent realizate în cadrul programului multianual „KinoȘcoala - Program pilot de educație prin film” organizat în parteneriat cu 11 licee răspândite la nivel național, cu co-finanțarea Administrației Fondului Cultural Național.

 

Eșantion consultat de sociologul Mădălina Muscă 

Comisionată de Bloc Zero ca parte a programului KinoȘcoala, cercetarea coordonată de sociologul  Mădălina Muscă a fost realizată în două etape prin consultarea celor 20 de profesori parteneri în program și a unui grup țintă de elevi compus din peste 350 de respondenți care au participat la activități de educație prin film la clasă în regim bi-lunar  sub coordonarea profesorilor parteneri pe durata anului școlar 2022-2023. Profesorii și elevii participanți la cercetare provin din 11 licee din următoarele orașe: Bârlad, Bicaz, Brașov, București, Buzău, Deva, Găești, Iași, Piatra Neamț, Reșița, Sibiu.

 

Educația cinematografică în școli - de la atitudini și nevoi la impactul programului 

Într-o primă fază, cercetarea a urmărit să  determine atitudinile, percepțiile și nevoile celor două grupuri de participanți implicați în cadrul programului pilot legate de educația cinematografică, în timp ce a doua fază a evaluat impactul programului asupra elevilor participanți în ceea ce privește formarea de competențe audiovizuale, precum și nivelul de satisfacție al profesorilor implicați cu privire la metodologia și resursele educaționale propuse în cadrul programului.

 

Beneficiile programului KinȘcoala în rândul tinerilor

Rezultatele cercetării evidențiază importanța și impactul programului KinoȘcoala în dezvoltarea competențelor cinematografice și educaționale ale tinerilor participanți.

Răspunsurile la cercetare relevă că acest domeniu poate reprezenta nu doar o oportunitate pentru elevi de a înțelege mai bine arta cinematografică, ci și o modalitate de a-și dezvolta capacitatea de analiză critică, de exprimare creativă și de înțelegere a lumii din jur.

Conform cercetării, „ în viziunea a 19 dintre cele 20 de cadre didactice participante, elevii au dobândit abilități solide în exprimarea ideilor, experiențelor și emoțiilor, utilizând diverse medii și forme de expresivitate, cum ar fi limbajul vizual și audio. Totodată, înțelegerea limbajului cinematografic și audiovizual este o competență la care programul KinoȘcoala a contribuit semnificativ în opinia a 90% dintre profesorii participanți”.

 

Datele colectate în rândul elevilor participanți în program arată că „majoritatea

semnificativă a participanților văd educația cinematografică ca pe o componentă valoroasă și relevantă a curriculumului școlar, care poate aduce multiple beneficii atât în sfera academică, cât și în cea culturală și artistică”.

 

Stimularea încrederii în sine și dezvoltarea competențelor sociale și culturale 

Mai mult, „aproximativ 83% dintre participanți au indicat că într-o mare și foarte mare măsură, această inițiativă i-a ajutat să-și manifeste o atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți, reprezentând un semn al stimulării încrederii în sine și a dezvoltării relaționale sănătoase. În același timp, peste 90% dintre respondenți au considerat că programul

i-a ajutat să se dezvolte în ceea ce privește înțelegerea fenomenelor sociale și culturale.’

De asemenea, „mai mult de patru din zece participanți au observat că și-au dezvoltat

abilități îmbunătățite de exprimare a ideilor, experiențelor și emoțiilor prin diverse medii

și forme de expresivitate.”

 

Argument pentru introducerea educației cinematografice/audiovizuale în școlile din România 

Într-un context în care literația audiovizuală se dovedește a fi esențială pentru buna navigare a unei lumi dominate de cultura imaginii, concluziile cercetării comisionate de Asociația Bloc Zero constituie un argument pentru necesitatea introducerii unor cursuri de educație cinematografică și/sau educație audiovizuală la nivelul școlilor din România, cu atât mai mult cu cât interesul din partea profesorilor și elevilor este unul extrem de crescut.

Rezultatele cercetării subliniază că „la finalul programului KinoȘcoala, toți cei 20 de profesori participanți în program au răspuns că și-ar dori să continue acest tip de activități, remarcând utilitatea acestora pentru elevi și importanța materiei pentru dezvoltarea unei game largi de competențe, atitudini și forme de cunoaștere”, iar 70% dintre participanți și-au exprimat interesul de iniția un astfel de curs opțional la nivelul școlilor în care predau.

Mai multe informații pot fi găsite pe: https://kinoteca.bloczero.ro/kino-school/


***

 

Despre programul KinoȘcoala

Programului multianual „KinoȘcoala - Program pilot de educație prin film”  este desfășurat în perioada martie 2022- noiembrie 2023 de către Asociația Bloc Zero cu scopul de a crea o metodologie și un set de resurse educaționale necesare pentru introducerea pe scară largă a educație cinematografice și prin film la nivelul școlilor din România.

 

În prima fază a programului,  au beneficiat de formare un număr de 20 de profesori activi în orașele Bârlad, Bicaz, Brașov, București, Buzău, Deva, Găești, Iași Piatra Neamț, Reșița, Sibiu. Ulterior participării la atelier, aceștia au organizat la clasă proiecții de film și activități de educație cinematografică în regim bi-lunar,  pe toată  durata anului școlar 2022-2023.

În total, un număr de aproximativ 550 de elevi au participat la peste 350 de proiecții și activități conexe desfășurate în cele 11 instituții partenere.

 

Dintre aceștia, peste 200 au participat și la o serie de ateliere practice de cinema susținute de profesioniști din domeniu (Dragoș Hanciu, Andrei Dudea, Simona Constantin, Oana Ghera).

 

În cel de-al doilea an de program, alți 129  de profesori  provenind din 53 de localități  au beneficiat de formare în cadrul a 5 ateliere de formare online organizate în perioada 4 - 19 septembrie. 

 

În cadrul programului a fost realizat de asemenea un ghid de predare pentru profesori și a fost creat un catalog de peste 20 de  filme însoțite de broșuri educaționale dedicate accesibil în mod gratuit prin intermediul platformei Kinoteca Bloc Zero.


 

Despre Asociația Bloc Zero și platforma Kinoteca 

Înființată în 2019, Asociația Bloc Zero propune dezvoltarea unor proiecte și programe de educație prin cultură care să ofere profesorilor interesați acces la resurse educaționale alternative, adecvate pentru dezvoltarea setului de competențe cheie pentru secolul 21 în rândul elevilor din România.

 

Echipa asociației are o bogată experiență în promovarea și susținerea implementării filmului ca instrument educațional în școlile din România, membrii acesteia fiind implicați activ în dezvoltarea unor programe de educație cinematografică/ prin film precum Education à l’image, CinEd, One World Romania la Școală sau Kinoteca.

 

Prin catalogul de resurse pe care îl propune, platforma video educațională Kinoteca invită profesorii să abordeze lecțiile într-o manieră inovatoare, prin introducerea de activități interactive și dezbateri create în jurul vizionărilor de film menite să stimuleze dialogul, abordările colaborative, gândirea critică, creativitatea, dar și să îi familiarizeze pe elevi cu principii cheie din sfera educației cinematografice și audio-vizuale.

 

Cercetarea de impact face  parte din programul „KinoȘcoala - Program pilot de educație prin film”, organizat de Asociația Bloc Zero cu co-finanțarea Administrației Fondului Cultural Național. 

 

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele programului  pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.