Comunitatea ONedu România, organizația tinerilor pentru digitalizarea educației din învățământul preuniversitar, se opune evaluării computerizate a cunoștințelor elevilor din cadrul examenului de bacalaureat, sub formă de grilă, și, implicit, a probelor care se doresc a avea loc din anul 2027. Prezenta intenție a ministrului educației contravine evaluării în beneficiul elevului, fiind o măsură greu de realizat, având în vedere infrastructura și lipsa resursei umane în cadrul instituției.

În primul rând, în prezent, conform surselor noastre anonime, încă există unități de învățământ în care orele de informatică se realizează pe hârtie, din lipsa unui laborator de informatică și a infrastructurii necesare pentru susținerea examenului de bacalaureat online. Ministerul Educației va trebui să se asigure de o conexiune stabilă și de bună calitate la internet, un număr necesar de calculatoare funcționale și moderne în centrele de examen și, totodată, trebuie să realizeze o aplicație software prin care să se desfășoare examenul.

În forma actuală a legii educației naționale, Ministerul Educației este obligat să asigure accesul beneficiarilor educației la o platformă de e-learning, în mod gratuit, având rolul de a sprijini elevii în procesul de educație și aprofundare. În prezent, platforma încă este în dezvoltare, ceea ce nu ne oferă încrederea că o aplicație software pentru susținerea examenului, care să prevină frauda, va fi realizată în timp util. Totodată, examene precum competențele digitale și proba scrisă la informatică, încă se dau pe hârtie sau mixt, în cazul competențelor, la care elevii au o parte scrisă și o parte realizată pe calculator. Mai marile companii care certifică competențele digitale, ne dovedesc că se pot dezvolta aplicații software speciale pentru evaluarea nivelului elevului de abilități deprinse în lucrul cu calculatorul, aspect ce ne dovedește, încă o dată, lipsa investirii în digitalizare până în prezent din partea ministerului.

În al doilea rând, evaluarea elevilor prin intermediul grilelor nu este o evaluare în beneficiul elevilor și nu reprezintă nivelul real de pregătire al acestora, neexistând posibilitatea punctării parțiale a exercițiilor rezolvate, posibilitatea ca elevul să nu ducă la bun sfârșit exercițiul fiind ridicată. Înțelegem nevoia Ministerului Educației de a utiliza cât mai puține resurse pentru corectarea lucrărilor și rezolvarea contestațiilor, însă o primă soluție ar fi chiar vizualizarea în format electronic a lucrării elevului, printr-o platformă sigură și securizată, în același timp cu transmiterea rezultatelor.

Totodată, înțelegem nevoia ca viitoarele generații să cunoască istoria țării și date despre România, dar nu putem să nu observăm cum Ministerul Educației înțelege greșit modul de a forma cultura generală a tinerilor, pentru care examenul de bacalaureat reprezintă un stres și în prezent. Considerăm că susținerea bacalaureatului într-o singură probă scrisă, (ne)având în vedere studiul aprofundat al anumitor conținuturi, în funcție de profilul și specializarea la care se află elevul respectiv, reprezintă doar un model copiat prost din bacul internațional, care nu arată decât că până și statul copiază la examene, doar că la examenele construirii unui sistem de educație performant și echitabil.

Comunitatea ONedu România își propune să realizeze amendamente la prezentul proiect de lege privind învățământul preuniversitar, document ce va fi transmis structurilor mass-media pentru informarea publicului cu privire la propunerile organizației.


***
Comunitatea ONedu România (COR) este o organizație de elevi și tineri care militează pentru digitalizarea educației din învățământul preuniversitar. Digitalizarea într-o țară offline se face treptat, de aceea gândim și dezvoltăm soluții digitale și programe pe termen lung, cu un impact major în comunitate. Aducem nevoile tinerilor în prim plan pe agenda publică și concepem campanii de advocacy și lobby în afara cutiei, care să îmbunătățească legislația, astfel încât să ajute la adaptarea educației la secolul 21, dar și care să asigure îndeplinirea obligațiilor statului.