Asociația Educație pentru Viața Reală împreună cu partenerii ASOCIACION PROMESAS Promotora de Metodologías Educativas para una Sociedad Alternativa y Sostenible Spain și Produções Fixe Unipessoal Lda Portugal organizează pe data de 6 aprilie, între orele 9:30 - 14:30 la Hotel Minerva din București, sala Himalaya, Conferința BANII ȘI GENERAȚIILE Y ȘI Z - Cum lucrăm împreună să răspundem nevoilor de azi și mâine.

În cadrul conferinței va fi lansat și proiectul „WallET: Experience & Training”, proiect finanțat prin programul Uniunii Europene ERASMUS+, dedicat dezvoltării competențelor financiare și creșterii gradului de alfabetizare financiară și de auto-reflecție a tinerilor, prin programe non-formale și interactive de învățare. Proiectul are ca scop pe termen mediu și lung:

● Completarea și sprijinirea mediului socio-educațional din România prin metode alternative și interactive de învățare

● Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța managementului financiar și a deciziilor financiare în ceea ce privește bunăstarea vieții tinerilor și adulților

● Servicii mai bune adresate tinerilor, prin creșterea capacității lucrătorilor de tineret de a răspunde nevoilor acestora, într-o manieră adecvată stilului lor de învățare

Conferința își propune să dezbată importanța dezvoltării abilităților de management financiar a tinerilor în general și a celor defavorizați în particular, să identifice modalități de lucru și bune practici în dezvoltarea unor instrumente și metode de lucru adaptate nevoilor acestora. Acest eveniment are o importanță socio-formativă ridicată având în vedere contextul actual, în care dezvoltarea rezilienței, pentru a face față crizelor sociale, medicale și economice, reprezintă o prioritate națională și europeană.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, organizații neguvernamentale, asociații de studenți și de tineret, precum și reprezentanți ai mediului academic din România.

Printre invitații care vor lua cuvântul în cadrul evenimentului se numără: Andrei Popescu - European Solidarity Corps Coordinator at A.N.P.C.D.E.F.P., Cristi Drăgan - Global Marketing Coordinator at Minerva University, New York, Cătălina Constantin – Director Centrul Național de Sănătate Mintală și Antidrog, Smaranda Witec - Asistent Social şi Prodecan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti, Andreea Ancuța - Lucrător de Tineret, Jo Claeys -Produções Fixe Unipessoal Lda, Corneliu Ionescu Președinte AEVR.

Evenimentul se va încheia cu o serie de ateliere de explorare a unor metode de educație nonformală financiară, facilitate de AEVR, Fundația CIVITAS și Asociația Romanian Angel Appeal.

***

ONG-ul Asociația Educație pentru Viața Reală (AEVR) oferă programe de educație financiară și antreprenorială disponibile pentru oricine în România, contribuie la dezvoltarea unei relații sănătoase cu banii și dezvoltă gândirea oamenilor, în termeni de dezvoltare durabilă. AEVR dezvoltă programe și metode alternative de educație financiară pentru tineri și adulți, numai prin programul Banometru ajutând până acum peste 3300 persoane prin coaching individual gratuit și peste 20.800 persoane prin cursuri online, să aibă o relație mai sănătoasă cu banii și cu viața lor financiară.