Se apropie de final al doilea an de pandemie, în care profesorii și elevii au trecut prin toate formele de învățământ: la clasă, online și hibrid. Mai mult ca oricând, cadrele didactice au nevoie de sprijin pentru a putea oferi elevilor cea mai bună experiență didactică fie din fața ecranelor, fie în clase.

Fundația United Way România, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Timiș (CCD Timiș), cu finanțarea Fundației Globalworth, a organizat în 2021 o serie de cursuri online acreditate de Ministerul Educației, cu tema ”Managementul sistemic al clasei de elevi” (https://www.unitedway.ro/centrul-schimbarii-in-comunitate/), dedicate dascălilor din toată țara.

Pe parcursul anului, peste 700 de cadre didactice au absolvit cursul organizat de United Way.

„Criza pandemică a adus și o mare criză în educație. Totuși, aceeași criză ne-a forțat să ne adaptăm situației pentru a putea sprijini pe cei care, după părinți, sunt principalul suport al copiilor, profesorii. Ne bucură faptul că prin acest curs online am putut ajunge la cadrele didactice din aproape toată țara. Suntem conștienți că, prin sprijinirea educației, construim pentru toată comunitatea o societate mai bună”
, declară Adriana Dobrea, Director Executiv United Way România.

Programul de formare ”Managementul sistemic al clasei de elevi” a urmărit scopul de a contribui la dezvoltarea competențelor sociale și civice ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

”În perioada februarie – noiembrie 2021 Casa Corpului Didactic Timiș a organizat formarea pentru 718 cadre didactice. Acestea provin din 422 de instituții de învățământ preuniversitar, dintre care 118 din mediul rural și 304 din mediul urban, din 40 județe și Municipiul București”,
a declarat Simona Elena Duiuleasa, Profesor metodist la Casa Corpului Didactic Timiș.

Pe parcursul a 40 de ore, dascălii au învățat cum să fie mai atenți la nevoile copiilor, cât de importantă este relația lor cu copiii în raport cu motivația pentru învățare, cum să gestioneze anumite situații și comportamente mai delicate, cum să implice părinții și cum să-și construiască o rețea de parteneri care să-i sprijine în actul educativ.

Drept rezultat al cursului, peste 11.800 elevi din mediul rural și peste 30.000 elevi din mediul urban vor găsi sprijin mai susținut din partea cadrelor didactice pentru a-și putea continua educația (în special ca urmare a dezvoltării competențelor acestora din urmă în domeniul comunicării și relaționării în mediul școlar, în utilizarea tehnicilor de disciplinare pozitivă și a metodelor de stimulare a învățării active).

De asemenea, peste 40.000 de familii vor fi impactate ca urmare a faptului că cele 718 cadre didactice au dobândit cunoștințele necesare pentru a implementa măsuri active de dezvoltare și consolidare a unei relații de parteneriat tripartite ”părinte-copil-școală” care să conducă la reducerea riscului de abandon școlar.
 
“Proiectele de educație au un rol esențial în dezvoltarea societății, mai ales în contextul actual plin de provocări. Riscul abandonului școlar, aflat la un grad atât de ridicat în România, poate fi evitat și diminuat dacă relația dintre copil, școală și părinți este gestionată corect. Cadrele didactice din învățământul preuniversitar pot aduce o schimbare în această dinamică prin dezvoltarea propriilor abilități sociale și emoționale, prin atenția acordată nevoilor copiilor, prin gestionarea situațiilor conflictuale și prin dezvoltarea unei bune relații cu părinții. Toate acestea au ca scop final crearea unui mediu benefic, în care copii să învețe și să se descopere în siguranță. Ne bucură și ne emoționează reacțiile pozitive venite din partea profesorilor care au participat la acest program.” a declarat Georgiana Iliescu, Director Executiv al Fundației Globalworth.

Programul ”Educația, Centrul Schimbării în Comunitate”, finanțat de Fundația Globalworth, în cadrul căruia se desfășoară cursul ”Managementul sistemic al clasei de elevi”, are o abordare integrată, cu acțiuni concentrate asupra nevoilor copilului. Părinți, profesori, voluntari și asociații neguvernamentale locale lucrează împreună pentru rezolvarea problemei educației în comunitățile defavorizate. Acest program încearcă să vină în ajutorul copiilor prin abordări care să reducă rata de părăsirea timpurie a școlii.

***
Despre United Way România
United Way România este o fundaţie românească afiliată la United Way Worldwide, SUA, a cărei activitate se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. Acționăm ca un organizator comunitar, prin mobilizarea unei rețele extinse de parteneri din comunitate - ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și voluntari - să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv. Programele United Way România sprijină anual peste 11.500 de persoane în dificultate, cu susținerea a peste 3.500 de donatori individuali, 37 de donatori majori și peste 100 de companii.

Despre Fundația Globalworth
Fundația Globalworth a fost înființată în 2018 de Globalworth, liderul pieței de clădiri de birouri din România și Polonia, și este o entitate non-profit, fiind independentă de activitățile comerciale ale grupului. Fundația are ca misiune dezvoltarea de proiecte pe trei piloni principali: oameni, locuri și tehnologie. Pornind de la ideea că viitorul oricărei societăți este reprezentat de generațiile tinere, fundația se concentrează pe grija pentru oameni, care poate fi susținută prin programe de educație și prin proiecte care le pot îmbunătăți acestora accesul la servicii medicale de calitate, indiferent de categoria socială din care fac parte. La fel de importante sunt și inițiativele care au ca scop construirea de locuri și dezvoltarea de comunități urbane în care oamenii se pot întâlni, pot interacționa și pot găsi împreună soluții care îi ajută pe cei cu nevoi speciale. În completarea acestora, Fundația Globalworth crede în impactul pozitiv al proiectelor care integrează tehnologia, precum incubatoarele dedicate tinerilor și susține finanțarea inovațiilor care, printre altele, pot aduce oamenii împreună. Mai multe informații sunt disponibile pe site și pe canalele de comunicare Facebook, Instagram și LinkedIn.