Teach for Romania a organizat astăzi, 6 august 2022, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, conferința „Cum putem pregăti relevant pentru cariera didactică profesorii din România?”, un eveniment care i-a adus la masa de discuții pe Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, specialiști în educație, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, ai Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, ai Sindicatului de învățământ „Spiru Haret” Iași, dar și ai Federației Asociațiilor de Părinți și ai Consiliului Elevilor.

Conferința a fost precedată de o vizită la Școala Gimnazială din comuna Mironeasa, județul Iași, unde, în perioada 25 iulie – 5 august, a avut loc, alături de 300 de elevi, practica pedagogică din cadrul Academiei de Leadership și Pedagogie, organizată de Teach for Romania, pentru cei 70 de viitori participanți ai programului. Vizita a avut ca obiectiv expunerea la modelul de intervenție Teach for Romania și conectarea cu realitatea de la firul ierbii, din zonele vulnerabile.

Calitatea educației stă în mâinile oamenilor care o gestionează zilnic, în sălile noastre de clasă.

Principalele trei soluții la care au recurs cele mai performante sisteme de educație pentru schimbări sistemice rapide și sustenabile sunt cunoscute, probabil, de noi toți: atragerea oamenilor potriviți pentru a deveni profesori; formarea lor ca „educatori” capabili să gestioneze dezvoltarea copilului prin respectarea particularităților sale de vârstă și intelectuale, prin satisfacerea propriilor sale nevoi și prin oferirea de garanții că sistemul educațional este echitabil, incluziv și capabil să ofere o educație individualizată și personalizată.

Aceste soluții au la bază acceptarea unor adevăruri simple: calitatea unui sistem de educație nu poate fi mai mare decât calitatea profesorilor care îl compun; singura cale de a îmbunătăți rezultatele elevilor este îmbunătățirea educației care li se oferă; performanța înaltă presupune ca fiecare elev să reușească să își atingă maximul de potențial.
De aceea, avem nevoie să ne uităm la modul în care selectăm, pregătim și susținem profesorii din România.

Flexibilizarea rutelor de acces în cariera didactică va conduce la creșterea ponderii cadrelor didactice înalt motivate și bine pregătite în sistem.

În România ne confruntăm cu o lipsă puternică de cadre didactice, mai ales în comunitățile vulnerabile sau greu navetabile. An de an, la începutul școlii rămân catedre neocupate, iar, în situația în care aceste catedre reușesc să fie ocupate, calitatea actului educațional este extrem de scăzută, iar copiii au cel mai mult de suferit.

Conform datelor statistice oficiale, în anul școlar 2021-2022 au predat în școlile din România 4 811 cadre didactice necalificate (2,4%), care au o contribuție semnificativă la fluctuațiile cadrelor didactice. Raportul Eurydice privind cariere didactice în Europa atrage atenția asupra faptului că România nu are rute alternative de intrare în sistem. Alte țări au tipuri de rute flexibile, care permit absolvenților din alte domenii de învățământ superior și persoanelor cu experiență profesională să obțină o calificare didactică prin programe scurte de orientare profesională. Alte modele de rute alternative permit formarea bazată pe angajare, care deschide accesul stagiarilor de a lucra într-o școală și să urmeze un program individual de formare.

Teach for Romania, ca organizație care a condus în cadrul Alianței „O voce pentru educație” grupul de lucru pe Carieră Didactică, a continuat demersurile validate în cadrul consultărilor proiectului prezidențial România Educată și a propus flexibilizarea căilor de acces în cariera didactică, prin adoptarea a două opțiuni diferite: dinspre teorie spre practică, prin reformarea rutei academice curente, și dinspre practică spre teorie, pe baza unui mix de formare care să permită cariere pivot și conversie rapidă, riguroasă.

Restructurarea sistemului de formare inițială a profesorilor cu accent pe pregătirea practică, flexibilizare și sprijin pentru debutul în carieră.

Asistăm în prezent la o ruptură foarte puternică între felul în care sunt formate cadrele didactice și rolul, așteptările atașate profesiei, mai ales într-o societate atât de schimbătoare, în care nevoile copiilor sunt complexe. Cadrele didactice, mai ales cele debutante, trebuie să facă față unor obstacole multiple, pe care nu au fost învățați, îndrumați să le depășească, creând dezechilibre greu de gestionat.

Impactul practicii pedagogice este definitoriu pentru cariera didactică, mai ales pentru cadrele didactice aflate la început de carieră. De aceea, propunerea Teach for Romania este de a menține standardele înalte în educație prin asigurarea unui mix de pregătire academică și de pregătire practică, validând astfel calitatea formării inițiale specific carierei didactice. Transformarea practicii pedagogice într-o stagiatură de 2 ani, cu pachet de sprijin pentru debutant este esențială pentru a consolida competențele necesare cadrului didactic.

Care este experiența Teach for Romania și argumentele care să susțină aceste de modificări legislative?

„Experiența Teach for Romania din ultimii 9 ani ne-a arătăt că educația din România, mai ales în mediul rural și în cel de periferie urbană, are nevoie de profesioniști bine pregătiți, foarte motivați, care aleg să fie acolo și să contribuie activ la o schimbare sustenabilă. Concret, e nevoie de oameni care să reaprindă interesul copiilor pentru învățare, care să fie capabili să răspundă unor nevoi multiple, ce trec dincolo de pereții sălii de clasă, și să coaguleze oamenii și resursele necesare pentru a da un restart traseului de viață al acestora.

Noi, la Teach for Romania, oferim un program de leadership pentru oamenii cu viziune, care vor să se implice în educația din România. Persoane foarte bine pregătite, cu un grad înalt de motivație pentru a urma o carieră didactică, cu un impact puternic la clasă și în comunitate. Oameni care, pe termen lung, prin rolurile lor, vor contribui la transformarea educației în favoarea elevului și vor ajuta copiii să își atingă potențialul, pornind de la cei mai vulnerabili. Timp de 2 ani, perioada în care se află la catedră, le oferim contextul practic pentru a înțelege ce se află în spatele cifrelor alarmante, din rolul de educatori, învățători sau profesori, iar apoi îi susținem să își continue misiunea și să contribuie la schimbările sistemice din educație din diverse roluri strategice, ca absolvenți ai programului.”
, a adăugat Iulia Pielmuș, Director Executiv Teach for Romania.

„Dincolo de concluziile proiectului România Educată, care au făcut subiect de dezbatere timp de 5 ani și jumătate, este foarte important să ne asiguram că noi, cei din Ministerul Educației, autoritatea națională în domeniul educației, să ne putem asigura că am găsit, într-adevăr, cele mai fidele și, mai cu seamă, cele mai eficiente căi de transpunere în realitate a unui proiect pe care îl consider, subiectiv poate, ca fiind cel mai important proiect al României.

Experiența Teach for Romania este extrem de importantă pentru a vedea unde și cum putem îmbunătăți aceste lucruri. Obiectivul declarat este foarte clar: e nevoie de o schimbare de paradigmă. Atunci când profesorii, elevii, părinții, angajatorii se plâng, când toată lumea se plânge, este nevoie de o schimbare. Această schimbare presupune curaj. Această schimbare are nevoie de optimism și are nevoie de încredere. Avem nevoie de încredere în profesori și în școală. Această încredere s-a pierdut într-o mare măsură și e momentul să o restabilim. Să îi redăm profesorului acel prestigiu pe care îl merită. Acest lucru se poate face printr-o recredibilizare a carierei didactice din mai multe perspective. Pentru asta, am regândit din temelii cariera didactică.”
, a declarat Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației.

De ce acest format de dezbatere?

Pentru propunerile din grupul de lucru „Cariera didactică” coordonat de Teach for Romania în cadrul Alianței „O voce pentru educație”, am consultat specialiști din educație, reprezentanți ai sindicatelor, ai consiliilor elevilor, o asociație a părinților, decidenți. Ne-am asumat rolul de a analiza nevoile și de a identifica punctele de inflexiune care ar putea restarta și așeza pe baze sănătoase cariera didactică, am cercetat modelele de bună practică de la noi și din alte țări, am inițiat un model cu 5 soluții critice și am integrat feedback de la toți actorii relevanți. De altfel, am inclus în propunerea noastră doar componentele pe care am ajuns la un consens.

Dezbaterea de astăzi a adus laolaltă actori relevanți care, prin contribuția lor pot asigura schimbările sistemice din educație. Am considerat că este important să organizăm acest eveniment sub forma unui dialog onest, autentic, care să aducă perspective diferite, utile asupra provocărilor cu care se confruntă cadrele didactice, cu scopul final de a identifica soluții împreună.

Care au fost cele mai importante momente ale dezbaterii?

În cadrul dezbaterii am adresat și propus soluții, scenarii pentru probleme critice precum: deficitul de cadre didactice cu care ne confruntăm, adâncit de îmbătrânirea personalului aflat la catedră; nevoia de sprijin, mentorat, în mod particular pentru cadrele didactice debutante; transformarea practicii pedagogice pentru debutanți într-o stagiatură de doi ani, cu pachet de sprijin.

Au fost împărtășite opinii, propuneri, argumente și pe marginea nevoii de a schimba accesul în cariera didactică. Pentru a atrage talente tinere în sistemul de educație, avem nevoie de crearea unui parcurs profesional motivant, transparent, echitabil, care să înceapă cu condiții de intrare în profesia didactică similare cu cele pentru profesiile bine cotate, în care accesul să fie corelat cu competențe și standarde înalte. A fost punctată și importanța stabilirii unui set de competențe specifice în funcție de care să se facă evaluarea cadrelor didactice și să se stabilească trasee de evoluție în carieră, potrivite pentru acestea.

Dezbaterea a fost completată de exemple concrete, de la firul ierbii, aduse în atenție de către profesorii Teach for Romania invitați să ia parte la discuție. Aceștia au împărtășit din experiența lor, care vine să completeze modelul Teach for Romania în formarea de generații de profesori motivați, bine pregătiți, ancorați la nevoile și provocările actuale ale copiilor, care aduc educație de calitate pentru elevii din cele mai vulnerabile comunități din țară.

Urmărește conferința live aici.

Despre Teach for Romania

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, care de 9 ani recrutează și pregătește oameni valoroși să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. La Teach for Romania, noi credem că fiecare copil din România are dreptul și poate să aibă parte de o educație de calitate, alături de un profesor sau un învățător care crede în el.
În anul școlar 2021-2022, 118 cadre didactice au făcut parte din programul nostru și au predat în 94 de școli, din 22 de județe. De asemenea, ne bucurăm că, din comunitatea noastră de 176 alumni, absolvenți ai programului, jumătate au ales să rămână la catedră în școli publice din România, dezvoltând și inovând cultura organizațională a acestora. Întreaga noastră comunitate de profesori a ajuns astfel la aproximativ 20 000 de copii.