Aproape 500 de elevi și tot atâția părinți sau aparținători au participat, în decursul a trei ani, la activitățile organizate în comunele Biertan (jud. Sibiu) și Izvoarele (jud. Giurgiu) prin proiectul „Note pentru viitor”. Implementat de Asociația React în parteneriat cu Primăria Comunei Biertan, Școala Gimnazială Biertan, Școala Gimnazială Nr. 1 Izvoarele și cu sprijinul Primăriei Comunei Izvoarele, proiectul a avut drept obiectiv general susținerea educației în mediul rural prin activități complexe și complementare care au vizat deopotrivă copiii, părinții, dar și școlile și comunitățile din cele două localități. Proiectul se va încheia în data de 10 aprilie, iar finalul de proiect va fi marcat printr-un eveniment organizat în data de 8 aprilie 2022 la Căminul Cultural Biertan.

Pentru a asigura un cadru adecvat desfășurării activităților, încă de la începutul proiectului organizatorii au înființat, utilat și renovat câte un centru comunitar educațional în cele două comune participante. De asemenea, școala gimnazială din Biertan a fost dotată cu 100 de bucăți de mobilier școlar iar cea din Izvoarele cu 50 de bucăți, constând în pupitre și scaune. Laboratoarele de informatică din ambele școli au primit câte 15 calculatoare, iar 13 copii din comuna Biertan au primit laptopuri personale, datorită unei donații private atrasă prin proiect. Întrucât în Biertan accesul la educație este încă dificil din cauza transportului neadaptat nevoilor copiilor din toate satele, pentru școala din această comună s-a achiziționat și un microbuz școlar.

„În mediul rural, unde locuiește aproape jumătate din populația României, situația educației este problematică, discutăm despre tehnologizare însă aici nu sunt acoperite nevoile de bază. Prin acest proiect ne-am propus să le oferim copiilor cât mai multe opțiuni, să le deschidem orizontul și să atragem colaborarea tuturor actorilor importanți: familii, școală, autorități locale, pentru a crește accesul la educație de calitate”. (Lucia Ionescu, Manager comunicare în cadrul Asociației React)

Timp de trei ani, 500 de copii au participat la o serie de ateliere creative, unele constante și altele punctuale (ateliere de ceramică, pictură, croitorie, art&craft, muzică, fotografie, atelier de dezvoltare a abilităților pentru o viață independentă) și la cursuri de igienă și prim ajutor și 60 dintre ei au construit și programat roboți la cursurile periodice de robotică și TIC. 158 de copii din clasele a IV-a și a VIII-a au beneficiat de meditații la limba și literatura română și la matematică și, în plus, 180 de copii din Biertan au beneficiat de un program „școală după școală” în cadrul căruia au primit suport educațional precum și o masă caldă. Prin proiect au fost organizate 9 excursii la care au participat 155 de copii. Mulți dintre aceștia au experimentat pentru prima dată mersul cu metroul iar pentru unii dintre ei aceste excursii au reprezentat prima ieșire din județul de reședință.

Cei mai implicați copii au fost premiați în cadrul a 13 serbări școlare organizate, oferindu-se, în total, 650 de premii. În plus, prin proiect s-au derulat și campanii de donații prin intermediul cărora copiii cu situații dificile (antepreșcolari, preșcolari și elevii din grupul țintă) au fost ajutați cu diferite obiecte vestimentare, jucării, materiale educaționale.

Toți cei 500 de elevi înscriși în proiect, precum și aparținătorii acestora, au beneficiar de suport și consiliere psihologică, servicii asigurate în cadrul proiectului de un psihoterapeut cu experiență în psihoterapia copiilor și adolescenților, psihologia educației și parenting. De asemenea, pentru a asigura colaborarea și implicarea părinților în educația copiilor, la nivelul celor două localități a fost organizată o campanie de informare și promovare a educației în cadrul căreia au fost desfășurate, printre altele, vizite la domiciliu, întâlniri cu părinții sau evenimente speciale pentru diseminarea rezultatelor muncii copiilor (târguri, expoziții). Această campanie a fot susținută și de programul de educație parentală „Școala părinților”, în cadrul căruia au fost realizate și distribuite Ghidul părintelui, Ghidul mamei, un ghid de prim ajutor precum și un ghid de alimentație sănatoasă.

„Note pentru viitor”
este un proiect implementat de Asociația React și partenerii săi în comunele Biertan (jud. Sibiu) și Izvoarele (jud. Giurgiu), cu scopul de a reduce și preveni abandonul școlar timpuriu și de a susține accesul egal la educație de calitate pentru copiii din cele doua localități. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.***
Asociaţia React este o organizaţie neguvernamentală ce participă semnificativ la dezvoltarea celor patru piloni ai unei comunităţi prospere: sănătate, educaţie, economie socială şi dezvoltare comunitară.

Proiectele pe care le implementăm produc schimbări majore în viaţa oamenilor, prin intervenţii adaptate şi implicare activă. În cei paisprezece ani de la înfiinţare, peste 1 milion de români au beneficiat, direct sau indirect, de pe urma activităţilor derulate de noi. Impactul proiectelor este confirmat de cele 19 premii de excelență naţionale şi internaţionale primite.