În luna iulie 2019 Asociația REPER21 și FDSC au înaintat Ministerului Educației Naționale și Ministerului Mediului propunerea alternativă de politică publică: Politica națională de Educație pentru Dezvoltarea durabilă.
 
Scopul politicii publice este asigurarea contribuției educației naționale la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, prin 6 obiective specifice:
1.    Stabilirea unui Program EDD în fiecare școală și asumarea dezvoltării durabile în Planul de acțiune al fiecărei școli;
2.    Formarea pentru EDD a profesorilor, dar și a altor persoane cu roluri de “educatori” în societate;
3.    Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional care contribuie la economia verde;
4.    Întărirea încorporării EDD în diversele politici naționale relevante;
5.    Întărirea sinergiilor dintre educația formală, nonformală și informală în vederea EDD;
6.    Recunoașterea rolului rețelelor pentru promovarea EDD.
 
 
Propunerea a fost elaborată de Rețeaua ONG21, coordonată de Asociația REPER21 și FDSC, în cadrul proiectului „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă”, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
 
Procesul de elaborare participativă a implicat, timp de 6 luni, circa 75 de ONG-uri cu experiențe semnificative în domeniul educației și/sau al dezvoltării durabile. Inițiativa beneficiază de susținerea Ministerului Educației Naționale și Ministerului Mediului.  O descriere succintă a acestui proiect este disponibilă aici