Programul de studii post-universitare de masterat Studii Rome, din cadrul SNSPA București este destinat tuturor absolvenților de învățământ superior interesați de problematica politicilor publice referitoare la grupurile vulnerabile, în special a comunităților rome.
 
Obiectivele principale le programului de masterat vizează:
Formarea de generații noi de masteranzi cu abilități practice și gândire critică asupra intervenției și politicilor legate de populația roma;
Încurajarea studenților și studentelor din medii defavorizate pentru a își continua studiile de masterat;
Facilitarea accesului angajaților și angajatelor din administrația publică locală la un program masteral la distanță (ID) şi ridicarea pe această cale a competenţelor şi eficienţei consilierilor pe probleme roma din administraţia locală;
 
Obiectivele specifice ale acestui masterat vizează:
Cunoșterea mecanismelor economice, sociale și politice ale excluziunii și integrării grupurilor defavorizate;
Mai buna cunoaștere a istoriei și culturii rome;
Dezvoltarea capacităților de analiză și evaluare a problematicii grupurilor defavorizate, în general, și a comunităților de romi, în special;
Dezvoltarea capacităților de elaborare a politicilor sectoriale pentru grupurile defavorizate, în principal comunitățile de romi;
Dezvoltarea capacităților de management a proiectelor în domeniul de interes;
Promovarea valorilor multiculturalismului și ale egalității de șanse.

În plus, cei care sunt interesați să acceseze Programul de studii post-universitare de masterat Studii Rome vor avea o șansă în a beneficia de Programul de Burse Universitare „Roma Memorial” (RMUSP), coordonat de Roma Education Fund, de anul viitor.

www.romaeducationfund.hu