Astăzi, 5 mai, a avut loc conferința „Rolul profesorului în gestionarea cazurilor de abuz” organizată de Teach or Romania și Asociația Necuvinte la Muzeul Național al Literaturii Române din Iași. Aceasta a avut drept obiectiv conștientizarea dificultăților de violență și abuz asupra elevilor pe care un profesor este nevoit să le gestioneze atât în comunitatea școlară, cât și în exteriorul ei și lansarea ghidului destinat profesorilor care se confruntă cu astfel de situații.

La eveniment au participat Marius Căldăraru – Consilier Direcția Minorități și Relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației, Monalisa Cîrstea – Director Direcția Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, Gabriela Dima, Director regional Teach for Romania, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – ANES, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), precum și membri ai organizațiilor partenere.

 

De ce e nevoie de susținerea profesorului în gestionarea cazurilor de abuz?

În perioada 1 ianuarie 2020 - 30 septembrie 2020, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au înregistrat 10,656 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare împotriva minorilor, dintre care în Iași – 463, Bacău – 514, Vaslui – 198, Botoșani – 291, Suceava – 444, Galați – 496, Vrancea – 237, Neamț – 266. În aceeași perioadă, un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române arată că polițiștii au emis peste 7000 de ordine de protecție provizorii în cazuri de violență domestică, faptele principale constând în „lovirea sau alte violențe” –61,6%, urmate de „abandon de familie” – 13,8% și „amenințarea” – 9,2%.

Proiectul „Educație în siguranță de la egal la egal” vine să consolideze rolul societății civile privind drepturile omului, dezvoltând competențe de cetățenie activă și oferind dreptul la informare încă din școală. În acest sens, proiectul a lansat ghidul „Rolul profesorului în gestionarea cazurilor de abuz”, care urmărește informarea corectă asupra pașilor necesari de urmat pentru a raporta un abuz. Ghidul se poate descărca: aici.

Educația, mai presus de orice, pornește de la credința că suntem cu toții responsabili de ea. Responsabilitate asumată față de felul în care creștem copiii – oameni mari. Față de ceea ce este acceptabil și ceea ce nu poate fi acceptat. Cum oferim modele de urmat când violența devine obișnuință? În orice mediu, vulnerabil, rural, urban, periurban, orice formă de abuz, fie că este fizic, emoțional, verbal sau sexual nu trebuie sa fie acceptată, doar pentru că se întâmplă peste tot. Abuzul poate cauza daune persoanelor și reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Însă, de cele mai multe ori, comportamentele violente, abuzive, nu sunt raportate.

Campania de conștientizare desfășurată de Asociația Teach for Romania în parteneriat cu Asociația Necuvinte a urmărit nu doar să readucă atenția colectivă pe consecințele dramatice ale violenței asupra copilului în familie, în școală, în comunitate, ci și să creeze cadrul necesar pentru a genera o schimbare necesară în climatul educațional din România. Pentru a avea impactul dorit, valorificăm puterea leadershipului colectiv, având ca parteneri reprezentanți ai instituțiilor educaționale, sociale și comunitare, precum și membri ai comunităților partenere.

Orice persoană are responsabilitatea sesizarii unei situații abuzive la care este martor ori victimă. Stă în puterea noastră să reînvățăm să acționăm”, Iulia Pielmuș, Director executiv, Teach for Romania.

„Este foarte important ca în toate acțiunile noastre realizate pentru diminuarea riscurilor privind violența din mediul școlar și violența bazată pe gen,  să putem oferi fetelor și băieților o educație bazată pe comportamente nonviolente, eliminarea stereotipurilor și egalitate de șanse între femei și bărbați.

Construim în fiecare zi prezentul, dar mai ales  viitorul și avem obligația să clădim o lume mai sigură și lipsită de violență pentru tânăra generație în care copiii și tinerii să își poată valorifica maximul de potențial, fără ca nevoia de educație să le fie umbrită de violența din mediul școlar sau familial”, Monalisa Cîrstea, Director Direcția Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Prin acest proiect, organizațiile partenere își propun să promoveze legislația şi practicile legislative adecvate care oferă protecţie victimelor violenţei, prin livrarea unor programe educative și ateliere pentru cadre didactice, părinți și copii și prin formarea a 60 de cadre didactice și 20 de asistenți sociali din comunitățile vizate proiectului. În acest sens, e nevoie de înlesnirea dialogului între Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și mediile neguveranmentale pentru a crea un curriculum pentru cadrul legislativ ce permite desfășurarea de intervenții la clasă de către cadrele didactice.

Detalii despre proiect, formare și implementare: educatieinsiguranta.ro.

 

***

 

Proiect derulat de Asociația Teach for Romania în parteneriat cu Asociația Necuvinte, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este să combată violența domestică și de gen prin crearea unui cadru propice pentru respectarea principiului egalității de șanse în învățământul preuniversitar.

 

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

Descriere Teach for Romania:

Teach for Romania  este o organizație non-guvernamentală, care de 9 ani recrutează și pregătește oameni valoroși să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. La Teach for Romania, noi credem că fiecare copil din România are dreptul și poate să aibă parte de o educație de calitate, alături de un profesor sau un învățător care crede în el.

 

Descriere Asociația Necuvinte:

Asociația Necuvinte este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 2013 în conformitate cu O.G. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu scopul de a lupta împotriva discriminării, abuzului și a violenței de gen. Violența de gen nu este o problemă a femeilor, ci o problemă a societății la rezolvarea căreia trebuie să participăm cu toții. Credem în suroritate și parteneriate ca modalitate de a atinge egalitatea și echitatea în societatea în care trăim.