Acesta este primul program co-creat de către o instituție de învățământ superior și o organizație nonguvernamentală

 

Problemele sistemice au nevoie de soluții sistemice

35,8% dintre copiii din România, adică 1,2 milioane, se află în risc de sărăcie sau excluziune socială,  mult mai grav decât în rândul adulţilor (30,2%). În mediul rural, acest risc atinge procentul de 44,3% în cazul copiilor, adică 900.000 de copii. În ianuarie 2020, peste 275.000 de copii aflaţi la vârsta învăţământului obligatoriu (7-17 ani) nu mergeau la şcoală, iar abandonul şcolar anual a atins numărul de 45.000 de copii din ciclurile primar, gimnazial şi liceal. *(cf. conform datelor de la INS centralizate de Salvaţi Copiii, România). 

 

Teach for Romania, în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Universitatea din București, lansează a doua serie a programului de formare profesională postuniversitară în domeniul leadershipului educațional, construit pe nevoi concrete, care să ofere participanţilor oportunităţi de învăţare și de lucru colaborativ pentru a co-crea și pilota soluţii de schimbare care să implice toţi actorii relevanţi din eco-sistemul educaţional în care se dezvoltă copiii și tinerii.

 

„Acest curs postuniversitar – unic în peisajul educațional românesc – include în descrierile sale mulți termeni de forță: leadership, schimbare, sustenabilitate, schimbare, reflexivitate, implicare, responsabilitate. Concepte puternice, așadar, care nu pot să lipsească din caracterizarea unui intervenții educaționale. Ce face semnificativ diferit acest program este tocmai faptul că reușește să transforme acest șir de cuvinte în realități ale activităților de învățare derulate împreună cu participanții. Temele abordate, accentul pe reflexivitate, pe dezbatere și asumare, pe aplicare în propriul univers profesional al cursanților contribuie cumulativ la structurarea unui program despre care și în care nu doar se spun vorbe mari, ci în care se fac fapte mari”, a declarat prof. univ, dr. Anca Nedelcu, prodecan Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București.

 

Structura și tematica programului Leadership educațional pentru transformare sustenabilă

 

Programul a fost structurat în trei module:

Modulul 1 Leadership în educaţie, cu disciplinele: Reflexivitate și leadership educațional; Managementul carierei. Dintre aspectele abordate în acest modul menționăm: înţelegerea nevoilor și a valorilor personale; gestionarea energiei și a carierei; dezvoltarea abilităţii de a comunica asertiv și de a dezvolta relaţii colaborative în cadrul organizațiilor.  

 

Modulul 2 Abordare sistemică a inechităţii în educaţie, cu disciplinele: Sistemul educaţional și intervenţiile de schimbare sistemică și Probleme critice de sistem: inechitate și excluziune. Printre aspectele abordate se vor regăsi: Sistemul educațional - viziune, mod de organizare, funcționarea sistemului național de educație; Dezechilibrele sistemice (cum apar, cum pot fi gestionate); Cum gestionăm sustenabil provocările create de discriminare și segregare; Stereotipuri și prejudecăți cu privire la reușita elevilor.

 

Modulul 3Schimbare sistemică, cu disciplinele: Managementul schimbării - aplicaţii și instrumente; Cultura colaborării pentru schimbări sustenabile; Bune practici în schimbarea culturii organizațiilor educaționale. Vor fi dezvoltate strategii legate de generarea și gestionarea de schimbări sustenabile, de tip eco-sistemic, în educaţie, vor fi folosite instrumente de măsurare și monitorizare a efectelor și a impactului unei intervenţii eco-sistemice, vor fi explorate practici și instrumente specifice abordării agile, de tip colaborativ.

 

Mai multe detalii despre strucura programului puteți regăsi aici: https://fpse.unibuc.ro/prezentarea-programelor/  sau aici https://www.mento.academy/courses/curs-leadership-educatie.

 

Programul aduce împreună formarea academică, asigurată de un corp profesional de prestigiu al Facultăţii de Psihologie și Știinţele Educaţiei, Departamentul de Știinţele Educaţiei/Pedagogie, căruia i se alătură experți din domeniul schimbărilor sistemice în educație, și componenta practică, aplicativă, gestionată de specialiști în intervenții sustenabile în medii vulnerabile din comunitatea Teach for Romania.

 

Beneficiile acestui program unic de formare

Fiecare participant va dezvolta, pe parcursul programului, un proiect fezabil de intervenție, un prototip care va fi testat alături de practicieni cu experiență, adaptat nevoilor concrete ale instituției sau organizației în care activează. În plus, anul acesta, cele mai promițătoare 3 proiecte ale studenților vor fi susținute printr-un grant oferit de Teach for Romania pentru a putea fi puse în practică. Participanții vor avea acces la o comunitate de agenți de schimbare în educație și la modele de bună practică. Este deschisă pentru cursanți astfel și posibilitatea de a contribui la o schimbare mai mare, de tip sistemic.

 

Acest program postuniversitar oferă absolvenților 18 credite universitare ECTS Prin acest program, Departamentul de Științele Educației deschide o dublă perspectivă către mediul profesional: în primul rând, cea a programelor de studii post-universitare, ce răspund unor nevoi imediate, directe și pragmatice ale participanților la astfel de programe, profesioniști și practicieni maturi ai domeniului lor care doresc să-și extindă, aprofundeze și actualizeze cunoștințele și practicile în domeniul educației în cadrul organizațiilor din care provin, iar în al doilea rând, cea a colaborării inter-profesionale, respectiv parteneriatul dintre mediul universitar și mediul non-guvernamental, dintre cunoașterea de tip academic și intervențiile educaționale direct în mediile în care sunt identificate nevoi și probleme ce solicită noi moduri de gândire și noi moduri de acțiune. Este un program ce oferă avantajul învățării accelerate, intense, pe parcursul a 5 luni de zile, flexibilitate de participare prin abordarea de tip blended learning și utilizarea activității colaborative și co-creative prin diversitatea participanților și a profesorilor și formatorilor implicați. Sunt foarte entuziasmată și încrezătoare că vom trăi experiențe de învățare și dezvoltare foarte ofertante, atât la nivel personal, cât mai ales profesional, pentru a contribui la o educație care este mai aproape de cei care au cea mai mare nevoie de ea – copiii aflați în risc de excluziune, în risc educațional cu prejudicii pe termen lung, inclusiv la nivel social. Pregătirea liderilor educaționali pentru a conduce schimbări pe termen lung, cu impact și sustenabile este ceea ce ne-a motivat în construcția acestui program.” (Oana Moșoiu, coordonator program).

 

Durata programului

Programul  se desfășoară pe o perioadă de cinci luni în perioada noiembrie 2023 – aprilie/mai 2024 și cumulează 375 de ore de studiu, dintre care 150 de ore pentru activităţi directe de formare și 225 de ore de pregătire individuală și de grup, lucru în comunitate, pregătirea proiectelor și evaluare.

 

Costul programului este de 1.500 de lei. Teach for Romania oferă un număr limitat de burse parțiale - care vor acoperi jumătate din costul programului, persoanelor care au o motivație puternică de a participa la acest curs postuniversitar, dar au nevoie de sprijin pentru a acoperi costul programului.

 

Înscriere și selecție

Înscrierea în program se face prin completarea unui formular online până pe 31 octombrie 2023. Informații despre înscriere și aplicare: https://fpse.unibuc.ro/wp-content/uploads/Postuniversitar/220523/ANUNT%20ADMITERE%20CPU%202023.pdf. Aplicațiile vor fi analizate de o comisie din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației. Candidații care doresc să aplice pentru bursa Teach for Romania vor susține și un interviu online, după selecția inițială pe baza eseului, parte a dosarului de înscriere.  

 

Cine se poate înscrie în programul de formare?

Absolvenţi de învăţământ superior (studii universitare), care doresc să desfășoare activităţi în domeniul educaţional, cu precădere în roluri de leadership și management educaţional în școli vulnerabile, alături de cadre didactice, lideri educaţionali, lideri de organizaţii din domeniul educaţiei.

 

***

 

Despre Teach for Romania

 Teach for Romania  este o organizație non-guvernamentală, care de 10 ani recrutează și pregătește oameni valoroși să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. La Teach for Romania, noi credem că fiecare copil din România are dreptul și poate să aibă parte de o educație de calitate, alături de un profesor sau un învățător care crede în el.

În următorii 10 ani, organizația își propune să aibă recruteze și să susțina anual peste 1000 de educatori, învățători, profesori și directori Teach for Romania în școlile din România; să ajungă, prin programele sale, la 10% din profesorii României care predau în medii vulnerabile și să genereze impact pentru 25% din copiii români aflați la risc socio-educațional ridicat.  

 

Despre Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București

Departamentul de Științele Educației derulează programul de studii de licență în Pedagogie și mai multe programe de studii masterale. www.fpse.unibuc.ro.