Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 3/2023 M7/6B: 08.11.2023 - 08.12.2023, prelungit până în data de 22.12.2023

 

Data publicării: 07.12.2023

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD, anunță prelungirea apelului de selecție până la data de 22.12.2023, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M7/6B Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL

Data lansării apelului de selecție:
08.11.2023
Data limită de depunere a proiectelor: 22 12.2023, ora 11.00

 

Beneficiari eligibili:

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

  • Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale;

  • Furnizorii de servicii sociale;

  • Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord - în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 7/6B: 100.000,00 Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 7/6B: 100.000,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

100.000,00 Euro.


Suma totală alocată măsurii M 7/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 100.000,00 Euro


Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD – Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești, de luni până vineri, în intervalul 07.00 - 11.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M7/6B și anexele la ghid, postate pe pagina de internet a GAL: www.galgiurgiunord.ro


***


Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

Sediu: sat Trestieni, comuna Ulmi, județul Giurgiu

Punct lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.

Telefon: 0745063375, email: galgiurgiunord@gmail.com WEB: www.galgiurgiunord.ro

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M7/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la Punct lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.

Nu sunt modificări privind informațiile cuprinse în apelul de selecție nr. 3/2023, avizat de către CDRJ Argeș, nr. 9400/30.10.2023.