Comisia Naţională a României pentru UNESCO lansează apelul pentru candidaturi la Premiul UNESCO – Japonia privind Educația pentru Dezvoltare Durabilă, ediţia 2017. Acest Premiu onorează anual programe/proiecte remarcabile dezvoltate de persoane, instituții și organizații în domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă şi recunoaşte rolul educației în conectarea dimensiunilor sociale, economice, culturale și de mediu ale dezvoltării durabile. 

Premiul, care este finanţat de către Guvernul Japoniei, recompensează  3 laureaţi cu câte 50.000 de dolari fiecare. 

Nominalizările trebuie să vizeze un program/proiect de educaţie pentru dezvoltare durabilă al candidatului, ce îndeplineşte criteriile de selecţie. Nominalizările vor fi evaluate de un juriu independent alcătuit din 5 experți internaționali, pe baza potențialului lor de transformare, integrare și inovație. Laureaţii sunt decişi de către Directorul – General UNESCO pe baza recomandărilor juriului. Condiţiile de înscriere pentru proiecte/programe includ urmatoarele cerinţe: 

- sunt deja în implementare de cel puțin 4 ani;

- demonstrează rezultate şi impact ridicat în raport cu resursele învestite;

- sunt replicabile și scalabile;

-contribuie la unul sau mai multe dintre cele cinci domenii prioritare ale programului de acţiune globală privind educaţia pentru dezvoltare durabilă. 

Nominalizaţi pot fi ONG-uri, instituţii guvernamentale, entităţi din mediul privat, instituţii mass-media, institute de cercetare, instituţii de învăţământ, persoane individuale implicate în derularea de proiecte privind educaţia pentru dezvoltare durabilă.
 

Detalii: www.cnr-unesco.ro

Sursă foto: ©Image courtesy of SERES/B.Rosenzweig