Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 5/2023 M6/6B: 08.11.2023 - 08.12.2023

 

Data publicării 31.10.2023

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD, anunță lansarea în perioada 08.11.2023 - 08.12.2023, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 6/6B – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL

 

Data lansării apelului de selecție: 08.11.2023
Data limită de depunere a proiectelor: 08 12.2023, ora 11.00

 

Beneficiari eligibili:

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

  • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc.);

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare.

 

Fondurile EURI disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M6/6B: 57.679,39 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din fonduri EURI: 57.679,39 Euro.

Suma totală alocată măsurii M6/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 57.679,39 Euro.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD – Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești, de luni până vineri, în intervalul orar 07.00 - 11.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M6/6B și anexele la ghid, postate pe pagina de internet a GAL:  www.galgiurgiunord.ro.

 

***

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

Sediu: sat Trestieni, comuna Ulmi, județul Giurgiu

Punct lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.

Telefon: 0767310849, email: galgiurgiunord@gmail.com WEB: http://www.galgiurgiunord.ro


Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la Punct lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.