Fundația Pădurea de Mâine anunță lansarea programului de finanțări nerambursabile Comunitățile Pădurii de Mâine. Programul, cu un buget de 500.000 de Euro alocat pentru anul 2022, susține dezvoltarea durabilă a comunităților din zonele forestiere din România.

Programul Comunitățile Pădurii de Mâine se adresează în primul rând proprietarilor sau administratorilor de păduri (și asociațiilor acestora), UAT-urilor, ONG-urilor cu preocupări de management sustenabil al pădurilor, de conservare a naturii și managementul ariilor protejate, ONG-urilor cu misiune socială, întreprinderilor sociale și instituțiilor de educație. O listă completă a entităților eligibile și a grupurilor țintă se găsește în Ghidul Solicitantului.

Programul se va desfășura între 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile. Domeniile prioritare de finanțare vor fi definite pentru fiecare ciclu anual de finanțare, dar trebuie să urmărească obiectivele specifice ale programului. Pentru anul 2022, direcțiile recomandate de acțiune sunt următoarele:

Educație: Proiectele vizează creșterea respectului față de natură prin educarea părților interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere.
Economie socială: Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere – organizații comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților.
Cercetare/inovare și transfer tehnologic: Dezvoltarea cercetării/inovării și transferului tehnologic în domeniile managementului forestier sustenabil.
Creșterea suprafețelor împădurite: Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere.

Dezvoltare gestionată local pentru programe cu impact real și durabil

Prin acest program urmărim dezvoltarea durabilă a comunităților care depind de pădure,” a declarat Mihail Caradaică, directorul executiv al Fundației Pădurea de Mâine. „Principalii actori din comunitate cunosc cel mai bine nevoile și soluțiile care trebuie implementate, iar programul nostru le oferă autonomie și puterea de a acționa local pe o paletă largă de direcții de dezvoltare.”
 
Pentru anul curent, bugetul programului este de 500.000 de Euro. Sunt disponibile două categorii de granturi, cu valori cuprinse între 3.000 și 70.000 de Euro, și respectiv 70.001 și 120.000 de Euro. Cofinanțarea proiectelor nu este obligatorie, dar se punctează suplimentar.
 
Proiectele pot fi depuse în perioada 1-31 martie 2022. Evaluarea acestora va fi făcută de evaluatori profesioniști și independenți, conform strategiei programului și codului de conduită, între 1 și 30 aprilie. Perioada de contractare a proiectelor va fi în luna mai, urmând ca de la 1 iunie să înceapă implementarea acestora.

Mai multe informații, Ghidul Solicitantului și modelul cererii de finanțare sunt disponibile pe site-ul Fundației Pădurea de Mâine.


***
Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group.