Din peste 42.000 organizații non-profit active în România, doar un mic procent dintre acestea au accesat în 2017 fondurile limitate puse la dispoziție de către autoritățile publice locale. În domeniul social, nivelul finanțării oferite din fonduri publice s-a redus substanțial în ultimii ani, ajungând la nivelul celor oferite în anii 2009 și 2010. Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit lansează în decembrie 2018 Raportul privind Mecanismele de finanțare publică și platforma Finanțarea publică a activităților nonprofit în cadrul unei conferințe naționale. 
 
Pe 14 decembrie 2018, la ora 10:00, Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit invită organizațiile non-profit și autoritățile publice locale la Conferința “Finanțare publică a activităților nonprofit”, ce va fi organizată la Hotel Minerva (Strada General Gheorghe Manu nr 2-4, București). În timpul evenimentului vor fi discutați pașii pe care societatea civilă ar trebui să îi parcurgă împreună și cu sprijinul autorităților pentru a crește fondurile alocate de către acestea în baza Legii 350/2005. Alături de reprezentanții societății civile vor fi reprezentanți ai consiliilor județene locale care sunt fruntași la fondurile alocate proiectelor societății civile, precum și reprezentanți ai organizațiilor non-profit care au povești de succes în accesarea de fonduri de la instituțiile locale.
 
“Din 2020, se estimează că organizațiile non-profit vor avea acces limitat la fondurile europene. În acest context, România va avea resurse financiare insuficiente pentru desfășurarea în condiții optime a activităților ONG-urilor active. E importantă identificarea tuturor oportunităților accesibile pentru organizațiile non-profit și eficientizarea procedurilor de accesare a acestora. Astfel, principalul instrument oferit participanților în timpul conferinței este raportul de evaluare a mecanismelor de finanțare publică pentru activități nonprofit realizat de echipa CLNR și de către expertul internațional Luben Panov (Bulgarian Center for Not-for-Profit Law),” a declarat Alexandra Oros, Manager Proiect. 
 
Raportul cuprinde o analiză exhaustivă a mecanismelor de finanțare publică pentru activități non-profit aplicate atât la nivelul administrației publice centrale, dar și locale. Această analiză s-a realizat pe baza informațiilor obținute din interviuri și focus-grupuri cu beneficiari ai finanțărilor publice și reprezentanți ai instituțiilor care au finanțat proiecte ale ONG-urilor, precum și a celor oferite de organizațiile neguvernamentale în cadrul anchetei pe bază de chestionar. De asemenea vor fi prezentate și studii de caz privind finanțarea publică a organizațiilor nonprofit,. Mai mult, acesta conține și o imagine amplă a tuturor surselor de finanțare publică pentru activități nonprofit de la bugetul de stat și bugetele locale. 
 
Participanții vor avea oportunitatea de a testa platforma online “Finanțarea publică a activităților nonprofit” creată în cadrul aceluiași demers al asociației, în care reprezentanții societății civile au acces gratuit la informații despre autoritățile publice finanțatoare, beneficiarii finanțărilor, domeniile, contractele de finanțare din ultimii 5 ani. 
 
În cadrul conferinței va fi organizat și unui atelier de lucru în care va fi analizată Legea 350/2005, amendamentele propuse de către Asociația C.L.N.R. și vor  fi dezvoltate propuneri de politică publică privind Finanțarea publică a activităților nonprofit de interes general. 
 
Reprezentanții societății civile și a autorităților publice locale pot participa gratuit la conferință prin completarea online a formularului până pe 8 decembrie, ora 23:00. 
 
Conferința este desfășurată în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale” cod SMIS 111409/ SIPOCA193 finanțat cu sprijinul Fondului Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

***
Centrul pentru Legislație Non-profit este o organizație non-profit, neguvernamentală lansată în 2013 cu scopul de a oferi o informare corectă și răspunsuri clare cu privire la aspectele juridice cu care se confruntă asociațiile și fundațiile în activitatea lor curentă. Asociația a creat o platformă de resurse pentru organizațiile non-guvernamentale (www.legiong.ro) și un serviciu de monitorizare a deciziei publice (issuemonitoring.ro).

Photo by rawpixel on Unsplash