Asociația Pro ACT Suport, în parteneriat cu Fundația FARA, Fundația de Abilitare Speranța și International Organization for Democracy and Human Rights Norvegia, a primit o finanțare de 149.996 Euro prin Programul Active Citizens Fund România pentru implementarea proiectului "DARE: Dezvoltare, Abilităţi, Rezilienţă şi Echitate pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități". Proiectul este implementat în perioada 1 martie 2022 – 31 august 2023. Valoarea totală a proiectului este de 196,606 Euro.

Proiectul DARE abordează carența în continuumul de servicii pentru persoanele cu dizabilități, adresate atât persoanelor cu dizabilități din sistemul rezidențial, cât și a celor care sunt în risc de (re)instituționalizare. Fie că sunt persoane cu dizabilități care au trecut prin experiența instituționalizării și care decid să își construiască destinul în comunitate, fie că sunt persoane cu dizabilități care trăiesc în comunitate, ambele categorii au nevoie de sprijin individualizat și adaptat nevoilor lor, pentru dezvoltarea autonomiei și a capacității de a își construi cu responsabilitate o viață în comunitate unde își plătesc chiria, utilitățile, întrețin locuința, gătesc, își dezvoltă o rețea socială de suport și își organizează viața și programul în mod independent.

Scopul proiectului este de a dezvolta activități de advocacy prin coordonarea resurselor, valorificarea experienței organizațiilor neguvernamentale, ale profesioniștilor, dar și experiența de viață a persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale, susținerii vieții independente în comunitate, și creșterea capacității și a gradului de participare în luarea deciziilor care le afectează viața.

Proiectul DARE se aliniază cu obiectivele proiectului de Strategie Națională 2021-2027 privind drepturile persoanelor cu dizabilități si are două direcții:

 
1. Flexibilizarea standardelor de reglementare a funcționării serviciilor sociale de tip Locuință Protejată (LP) și Centru pentru Viață Independentă (CPVI) conform Anexelor nr. 1 și 2 ale „Ordinului MMPS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”;
 
2. Introducerea unui nou serviciu – Serviciul de Trai Independent Supervizat (STIS) în urma pilotării pe o perioadă de 12 luni și adăugarea etapei de viață independentă supervizată pentru creșterea rezilienței și a incluziunii sociale și reducerea inechităților. STIS este gândit ca o formă de sprijin asigurată persoanelor cu dizabilități care au avut experiența vieții în sistemul rezidențial, marcată de rigorile și limitele instituției. Avantajul STIS este ca oferă o plasă de siguranța persoanelor cu dizabilități în căutarea autonomiei și a unei vieți împlinite în comunitate.

Principalele activități ale proiectului constau în completarea unei diagnoze sociale cu privire la problematica persoanelor cu dizabilități și a unei analize comparative a legislației, revizuirea standardelor LP și CPVI, pilotarea STIS și elaborarea unei propuneri de standarde pentru acesta, organizarea de consultări publice, desfășurarea unei întâlniri bilaterale cu participarea partenerului Norvegian, și organizarea unui curs de instruire pe teme de advocacy și leadership pentru valorificarea sinergică a experienței profesioniștilor din domeniu, a persoanelor cu dizabilități și a factorilor de decizie. Experiența de lucru în cadrul proiectului DARE se va concretiza în cadrul unui document de politică publică care să susțină modificările propuse prin acest proiect, asigurând astfel, un continuum al sprijinului la care are acces adultul cu dizabilități.

 
„Adulții cu dizabilități trăiesc în instituții rezidențiale mari, privați de o serie de drepturi, iar nesiguranța îi pune în imposibilitatea de a lua decizii pentru sine. Serviciile alternative nu permit experimentarea traiului independent. De aceea noi propunem un serviciu de sprijin care să îi susțină, pentru o perioadă determinată, pentru a experimenta într-un mod autentic traiul autonom pentru cei cu trecut instituțional, ca tranziție de la statutul de beneficiar de servicii rezidențiale, la cel de persoană independentă.“ – spune Cerasela Nicoleta Predescu, Manager General Asociația Pro ACT Suport.
 
Proiectul DARE va avea, începând cu data de 15 Aprilie 2022, o pagina dedicată pe Facebook pentru a comunica constant atât evoluția și progresul, cât și pentru a păstra legătura cu persoanele cu dizabilități, societatea civilă și instituțiile interesate.

***
Proiect derulat de Asociația Pro ACT Suport, în parteneriat cu Fundația FARA, Fundația de Abilitare Speranța și International Organization for Democracy and Human Rights Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a dezvolta activități de advocacy prin coordonarea resurselor, valorificarea experienței organizațiilor neguvernamentale, ale profesioniștilor, dar și experiența de viață a persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale, susținerii vieții independente în comunitate, și creșterea capacității și a gradului de participare în luarea deciziilor care le afectează viața.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014- 2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. 

Asociația Pro ACT Suport promovează drepturile și incluziunea socială autentică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, dezvoltând un model de locuire în comunitate și servicii conexe, astfel încât să răspundă nevoilor firești ale acestora de a fi și a trăi decent, în comunitate. Asociația a fost înființată în 2011 și este una dintre puținele ONG-uri românești care și-a asumat misiunea de a dezinstituționaliza persoane adulte cu dizabilități concomitent cu înființarea de servicii în comunitate și de a sprijini persoanele cu dizabilități pentru a se recupera, a se dezvolta și a trăi în medii semi-protejate sau chiar independent. În acest moment, organizația derulează în mediul rural și urban, în județele Giurgiu si Ilfov și în Municipiul București 9 Centre pentru viața independentă pentru persoane adulte cu dizabilități și o Locuință Minim Protejată. În aceste servicii sociale în prezent, sunt găzduiți și primesc toate serviciile de suport adecvate nevoilor, 52 de persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale. 

Fundația FARA, fondată acum 30 de ani, are misiunea de a transforma viața celor mai vulnerabili și defavorizați copii, tineri și familii care trăiesc în comunități sărace din România. Fundația FARA își propune să fie o familie pentru cei fără, străduindu-se să crească copii și tineri rezilienți și responsabili, familii solide și funcționale și comunități implicate. Prin programele sale din Județul Suceava, Popești Leordeni (Ilfov) si Satu Mare - O Familie pe Viață, Sprijin pentru Viață Independentă, O Familie Pentru Cei FĂRĂ, Terapie și Recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități, Prevenirea Combaterea Sărăciei prin Educație - Fundația FARA contribuie la atenuarea traumelor în rândul copiilor, tinerilor și adulților marginalizați, dăruiește speranța pentru împlinirea visurilor și îi ajută să găsească răspunsuri și resurse pentru reconstruirea unui viitor mai bun. Pentru mai multe informații accesați www.faracharity.ro

Fundația de Abilitare Speranța – furnizor acreditat de servicii sociale - sprijină constant, de 30 de ani, copiii cu dizabilități și nevoi speciale (terapii, recuperare, reabilitare), părinții și familiile lor (informații, consiliere) și promovează educația incluzivă (programe de instruire și strategii didactice pentru includerea copiilor cu dizabilități în sistemul educațional) și integrarea în comunitate. Începând cu 2018, preocupată de fenomenul instituționalizării adulților cu dizabilități, a lansat programul comunitar UnLoc, prin care oferă servicii de locuire și sprijin la domiciliu, acompaniament și consiliere, dezvoltare personală, formare profesională și angajare în muncă, participare la viața socială, culturală, sportivă și civică, prin servicii de echipă mobilă, locuințe protejate și centru pentru viață independentă. Misiunea sa: includerea persoanelor cu dizabilități în comunitate și schimbarea atitudinii față de acestea. P


Misiunea Organizației Internaționale pentru Democrație și Drepturile Omului - IODHR, este de a lucra pentru protecția tuturor drepturilor omului pentru toți oamenii, pentru a ajuta oamenii să-și realizeze drepturile și pentru a-i ajuta pe cei responsabili de susținerea acestor drepturi sa se asigure că acestea sunt implementate. În îndeplinirea misiunii sale, IODHR acorda prioritate abordării celor mai presante încălcări ale drepturilor omului, atât acute, cât și cronice, în special celor care pun viața în pericol iminent. Operațional, IODHR lucrează cu guverne, legislaturi, instanțe, instituții naționale, societate civilă, organizații regionale și internaționale și sistemul Națiunilor Unite pentru a dezvolta și întări capacitatea, în special la nivel național, pentru protecția drepturilor omului în conformitate cu normele internaționale. Pentru mai multe informații accesați http://www.norwayiodhr.no/