Susținere în dezvoltarea organizațională și dobândirea sustenabilității financiare

Fundația Regală Margareta a României lansează „DOORS - Dezvoltarea Organizațională a ONG-urilor din România pentru Sustenabilitate”, proiect derulat în parteneriat cu Nedland Kultur, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul acestui proiect urmărește dezvoltarea și sustenabilitatea a 20 ONG-uri care desfășoară activități în domeniile social, educație, sănătate, civic și mediu din zone geografice insuficient deservite, ce dispun de resurse umane și financiare limitate.

ONG-urile mici și medii din România sunt invitate să se înscrie în proiectul „DOORS - Dezvoltarea Organizațională a ONG-urilor din România pentru Sustenabilitate”, unde, pe o perioadă de 20 luni, 20 de ONG-uri din toată țara vor primi sprijin în dezvoltarea capacității lor organizaționale printr-un program complex ce include: instruiri, coaching, dezvoltare de strategii, website-uri noi, pagini de social media și schimburi de experiență.

Sunt eligibile ONG-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
- sunt înființate legal și desfășoară activități de cel puțin un an de zile;
- activează într-unul din domeniile: social, educație, sănătate, civic și mediu etc.;
- activează în zone insuficient deservite, fie cu o prezență limitată a societății civile sau situații de deprivare comunitară în unul sau mai multe din următoarele aspecte: nivel scăzut al capitalului uman (educație, sănătate și comportament demografic), rată scăzută de ocupare, condiții precare de locuire, servicii insuficient dezvoltate pentru anumite grupuri vulnerabile.

Prioritate va fi acordată organizațiilor care au mai puțin de 10 angajați și un buget în 2021 mai mic de 200 000 Euro.

Fundația Regală Margareta a României va oferi organizațiilor beneficiare oportunitatea de a fi parte dintr-un proces complex de transformare organizațională, urmărind să întărească capacitatea acestora de a dezvolta proiecte, a atrage voluntari și gestiona managementul organizației. Specialiști în domeniu, cu peste 10 ani de experiență practică, vor lucra alături de personalul organizațiilor într-un parteneriat real în sprijinul lor și al comunităților deservite. Participarea în acest proiect poate reprezenta pentru fiecare ONG un pas major în dezvoltarea sa organizațională și dobândirea sustenabilității.

Procesul de aplicare

Aplicația pentru proiectul DOORS se realizează online. Organizația aplicantă va depune un dosar de înscriere, în perioada 14 – 21 octombrie 2022, care va cuprinde următoarele documente: actul constitutiv/statutul organizației (copie); dovada înregistrării în Registrul Asociaţiilor Fundaţiilor (copie), certificatul fiscal al organizației (copie), raportul anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității (ex. site web, pagina Facebook etc.). Odată cu aceste documente, vor fi completate și trimise fișa aplicantului (anexa1), scrisoarea de intenție (anexa 2), declarația pe propria răspundere (anexa 3) și acordul privind utilizarea datelor personale (anexa 4). Cele patru anexe pot fi accesate aici: www.frmr.ro/doors. Înscrierea se va efectua prin trimiterea documentelor (link transfer documente prin wetransfer.com) pe adresa doors@principesa.ro cu subiectul „Aplicație proiect DOORS”.
Procedura de selecție și detalii privind dosarul de candidatură pot fi accesate pe pagina web dedicate proiectului: www.frmr.ro/doors.

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Fundația Regală Margareta a României

Fundaţia Regală Margareta a României a fost înfiinţată în 1990 de către Regele Mihai I al României și Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române. Cu o activitate de peste 32 de ani, Fundația Regală Margareta a României sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. De-a lungul timpului, Fundația s-a implicat în numeroase proiecte de dezvoltare organizațională lucrând în parteneriat cu peste 100 de organizații din România și străinătate . Mai multe detalii sunt disponibile pe www.frmr.ro.

Despre Nedland Kultur

Nedland Kultur este o companie privată din Norvegia care dispune de o experiență de peste 20 de ani în proiecte și colaborări inter-culturale. Compania a implementat proiecte în Norvegia, Marea Britanie, Tanzania, Kenya, Etiopia, Uganda, Malawi, Rusia, Palestina, Israel, Vietnam și Egipt, inclusiv în România. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.nedlandkultur.com.