Termen extins pentru depunerea de proiecte în cadrul subprogramelor dedicate Timișoarei și Roșiei Montane, Apelul 1/2022 de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice

Platforma https://tmi.patrimoniu.ro/acasa este deschisă până pe 15 februarie, ora 16:00 pentru depunerea cererilor de finanțare

Prelungim cu două săptămâni perioada de depunere a proiectelor în cadrul subprogramelor tematice, pentru a permite soluționarea tuturor solicitărilor de clarificări sosite și pentru a da timp potențialilor beneficiari ai finanțării să reacționeze în consecință.

Noul termen limită este 15 februarie, ora 16:00.
Prelungirea perioadei de depunere se aplică doar pentru subprogramele Timișoara, Capitală Europeană a Culturii și Roșia Montană, Patrimoniu Mondial în Pericol.
Pentru subprogramele Intervenții de urgență și Proiectare rămâne valabil termenul limită de 1 februarie 2022.

Urmăriți actualizările de pe pagina programului Timbrul Monumentelor Istorice https://patrimoniu.ro/timbru
Vă puteți abona pentru a primi notificări despre apelul curent și cele viitoare, aici: https://bit.ly/3ppjcaH.

Sesiunea curentă a Apelului de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice a fost lansată la data de 11 octombrie 2021 și este deschisă până la 1 februarie 2022, ora 16:00 - termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru Subprogramele Intervenții urgență, Proiectare - , respectiv până la 15 februarie, ora 16:00 - termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru Subprogramele Roșia Montană și Timișoara.

O finanțare totală în valoare de 5.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele patru categorii, și anume: 1) intervenții de urgență (1.500.000 lei), 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei); 3) Roșia Montană, patrimoniu mondial în pericol – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei), respectiv 4) Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei).

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, pentru 2022 sunt punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol; angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice și contribuţia la programe naţionale şi europene dedicate patrimoniului cultural. Prin urmare, primele două apeluri – intervenții de urgență și proiectare (elaborarea documentației tehnico-economice pentru restaurare) – au adresabilitate națională, în timp ce apelurile tematice vin să sprijine eforturile de recuperare și punere în valoare a patrimoniului construit, în contextul unor proiecte mai ample de promovare și de dezvoltare locală prin intermediul patrimoniului cultural.

Peste 60 de proiecte au beneficiat în ultimii doi ani de finanțare prin sumele strânse din contribuțiile la Timbrul Monumentelor Istorice. O categorie importantă o reprezintă proiectele de elaborare a documentației tehnico-economice necesară pentru intervenții de restaurare ulterioare. Pentru beneficiarii subprogramului Proiectare, finanțarea TMI a însemnat un sprijin esențial pentru elaborarea și avizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) - o precondiție pentru accesarea, în perioada imediat următoare, a unor fonduri mai consistente, dedicate restaurării monumentelor istorice (prin fonduri UE, naționale, regionale etc).

Fiecare subprogram al Apelului 1/2022 are condiții specifice de eligibilitate și vă invităm să consultați pagina www.patrimoniu.ro/timbru pentru studierea documentației aferente înscrierii cu proiecte și a criteriilor pentru acordarea finanțării.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Lei pentru sub-programul Intervenții de urgență (IU); 140.000 lei pentru sup-programul Proiectare; 100.000 Lei pentru sup-programul Roșia Montană, patrimoniu mondial în pericol, respectiv 100.000 Lei pentru sup-programul Timișoara, Capitală Europeană a Culturii.


Despre Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse și servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice și se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Dat fiind că scopul instituirii Timbrului Monumentelor Istorice este stimularea protejării patrimoniului construit, proprietarii sau operatorii economici care contribuie în mod direct la protejarea unor monumente istorice cu o sumă cel puțin egală cu cea calculată pentru Timbrul Monumentelor Istorice sunt exceptate de la plată.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în ultimii ani menționăm instituții precum Teatrul Național din București, Opera Națională București, Parohia Evanghelică Brașov sau SC Turism Felix SA - Băile Felix.

Mai multe informații despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link.


***
Institutul Național al Patrimoniului (INP) este principala instituție centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activitățile de cercetare, evidență, inventariere, protejare și punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural – imobil, mobil, imaterial și digital – și gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural – Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic național, Inventarul patrimoniului cultural național mobil, Registrul național al patrimoniului cultural imaterial, baze de date și depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează și gestionează Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - principalul instrument prin care statul asigură finanțarea lucrărilor de protejare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează și gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiștilor și experților din domeniul patrimoniului imobil, este agregator național pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.