Programul Active Citizens Fund România lansează, astăzi, trei apeluri în valoare de aproape 2 milioane de Euro destinate organizațiilor nonguvernamentale implicate în răspunsul civil – umanitar declanșat de conflictul din țara vecină.

Criza umanitară declanșată în februarie a primit din partea organizațiilor nonguvernamentale din România un răspuns prompt. Reacția rapidă la situația critică din primele luni de război a arătat puterea organizațiilor de a se adapta și organiza în momente cheie, însă și vulnerabilitățile privind sustenabilitatea ajutorului acordat pe termen mediu și lung.

Pentru a permite și mai mult organizațiilor societății civile să aibă intervenții relevante în beneficiul refugiaților din Ucraina și, de asemenea, să răspundă provocărilor actuale care ar putea afecta, în general, mediul asociativ și spațiul civic din România, Programul Active Citizens Fund lansează trei apeluri care sprijină granturi de răspuns rapid pentru criza din Ucraina:

Apelul 1.1 – Participarea civică ca răspuns la criza din Ucraina – sprijină măsurile de stimulare a implicării civice pentru abordarea provocărilor generate de criza refugiaților, inițiativele care implică activ cetățenii în acțiunile de advocacy și de monitorizare a legislației și implementării acesteia, dar și proiectele care combat dezinformarea, știrile false și încurajează cetățenii să evalueze în mod critic conținutul știrilor, să identifice campaniile malițioase.

Alocarea bugetară pentru Apelul 1.1 se ridică la 110.000 Euro, din care vor fi acordate granturi cu valori de până la 50.000 Euro, pentru proiecte cu o durată între 6-12 luni.

Apelul 4.1 – Acțiuni de conștientizare a drepturilor omului și a tratamentului egal pentru refugiații din Ucraina – este menit să vină în întâmpinarea organizațiilor din prima linie, care oferă asistență refugiaților expuși riscului sau care devin victime ale încălcării drepturilor omului. Acțiunile ar putea include prevenirea și/sau răspunsul direct (consiliere juridică, medicală, psihologică, cazare, etc.) pentru supraviețuitori și persoanele cu risc de încălcare a drepturilor omului, inclusiv sprijin pentru litigii în cazurile privind drepturile omului/ tratament egal, egalitatea de gen sau violența bazată pe gen.

Alocarea bugetară pentru Apelul 4.1 se ridică la 650.000 Euro, din care vor fi acordate granturi cu valori de până la 250.000 Euro, pentru proiecte cu o durată între 6-12 luni.

Apelul 6.1 – Sprijin pentru refugiații din Ucraina – abordează incluziunea socială a refugiaților din Ucraina, cu prioritate a celor mai vulnerabili, prin abordări integrate, sprijină implicarea părților interesate în proces, creând beneficii și pentru comunitățile locale care găzduiesc grupuri de cetățeni ucraineni.

Alocarea bugetară pe Apelul 6 se ridică la 1.058.000 Euro, din care vor fi acordate granturi cu valori de până la 250.000 Euro, pentru proiecte cu o durată între 6-12 luni.

Apelurile sunt adresate organizațiilor neguvernamentale din România care au implementat sau implementează ȋn prezent proiecte finanţate prin Active Citizens Fund Romȃnia în calitate de promotor sau partener de proiect. Acestea pot veni în parteneriat cu alte ONG-uri sau entități publice sau private care pot contribui la succesul proiectului.

„Activitățile din cadrul acestor apeluri sunt finanțate prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene. Suntem încrezători că Programul Active Citizens Fund, prin partenerii săi, va oferi o asistență valoroasă refugiaților din Ucraina” a declarat E.S., doamna Siri Barry, Ambasadoarea Norvegiei la București.

„Active Citizens Fund România trebuie să-și arate în continuare solidaritatea cu poporul ucrainean, cu cei care își părăsesc căminele în căutarea siguranței, cu organizațiile societății civile din țara vecină care au nevoie, acum mai mult ca niciodată, de o plasă de siguranță, de sprijin moral și acțiuni realiste. Valorile noastre ne obligă să fim alături de cei care apără democrația și valorile ei fundamentale. Acestea sunt momentele în care trebuie să ne asigurăm și mai mult că drepturile omului sunt respectate. Prin cele trei apeluri lansate azi, invităm organizațiile din România și partenerii lor să vină împreună pe acest drum” a declarat Ionuț Sibian, directorul executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile din România, leader al Consorțiului care administrează programul Active Citizens Fund România.

Informații suplimentare despre fiecare apel se pot obține accesând site-ul https://activecitizensfund.ro/apeluri/.

***

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Obiectivul general al granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 48.000.000 Euro, programul va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Pentru mai multe informații, accesați https://activecitizensfund.ro/.