Au început înscrierile în cadrul proiectului „CONFER - Consolidarea Organizațiilor Non-guvernamentale prin Fundraising și Eficientizarea Rezultatelor”, derulat de Fundația Regală Margareta a României în parteneriat cu Nedland Kultur, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Scopul proiectului este de a contribui la consolidarea capacității și sustenabilității a 10 ONG-uri active în domeniile educațional și social, insuficient deservite. Proiectul urmărește să întărească capacitatea ONG-urilor mai puțin dezvoltate de a mobiliza fonduri și a promova în comunitate programele lor sociale.

ONG-urile mici și medii din România sunt invitate să se înscrie în proiectul „CONFER - Consolidarea Organizațiilor Non-guvernamentale prin Fundraising și Eficientizarea Rezultatelor, derulat de Fundația Regală Margareta a României, proiect prin care vor beneficia de training, mentorat și coaching privind strategia, planul tactic și instrumentele de strângere de fonduri, precum și de sprijin în organizarea propriilor campanii de fundraising și evenimente de atragere a donatorilor, pe parcursul anilor 2022-2023. Participarea în acest proiect poate reprezenta pentru fiecare ONG un pas major în dezvoltarea organizațională și dobândirea sustenabilității financiare pentru activitățile lor sociale.

Participarea ONG-urilor în proiect se va întinde pe durata a 22 luni și vizează dezvoltarea organizațională a 10 ONG-uri din mediile rural și urban mic ale țării, ce activează în domeniile educațional și social, insuficient deservite. Sunt eligibile ONG-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
 
 • venituri înregistrate în anul 2021: sub 200.000 Euro;
 • numărul de angajați: sub 10;
 • acționează în: urban mic sau rural (localități sub 200.000 locuitori);
 • desfășoară proiecte sociale sau educaționale cu o experiență de minim 1 an;
 • organizația să fie înființată de minim 2 ani;
 • să existe deschidere și disponibilitate de participare într-un program de dezvoltare a organizației ce are ca scop consolidarea capacității și sustenabilității financiare.

 • Vor avea prioritate organizațiile aplicante care au sediul/desfășoară proiecte sociale în unul din județele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Ialomița, Ilfov, Mureș, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș și care implementează sau doresc să abordeze activități intergeneraționale.

  Fundația Regală Margareta a României, împreună cu o echipă de experți cu vastă experiență în sectorul ONG din România, va oferi celor 10 organizații neguvernamentale selectate în cadrul proiectului oportunitatea unui proces complet de transformare organizațională, ce include training și mentorat pentru fundraising, comunicare digitală și scriere de aplicații de finanțare, coaching pentru dezvoltarea de strategii, instrumente și tehnici de fundraising, transformare digitală prin dezvoltare website, social media și materiale promovare, organizarea de campanii online/offline de fundraising, eficientizarea procedurilor interne, derularea de evenimente și acțiuni de networking pentru cultivarea donatorilor și asigurarea schimbului de bune practici pentru consolidarea financiară.

  Procesul de aplicare

  Aplicația pentru proiectul CONFER se realizează online. Organizația aplicantă va depune un dosar de înscriere, în perioada 14-28 februarie 2022, care va cuprinde următoarele documente:
  actul constitutiv/statutul organizației (copie);
  dovada înregistrării în Registrul Asociaţiilor Fundaţiilor (copie),
  certificatul fiscal al organizației (copie),
  raportul anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității (ex. site web, pagina Facebook etc.);
  odată cu aceste documente, vor fi completate și trimise fișa aplicantului (anexa1), scrisoarea de intenție (anexa 2), declarația pe propria răspundere (anexa 3) și acordul privind utilizarea datelor personale (anexa 4).

  Cele patru anexe pot fi accesate aici: https://bit.ly/FRMR-CONFER. Înscrierea se va efectua prin trimiterea documentelor (link transfer documente prin wetransfer.com) pe adresa confer@principesa.ro cu subiectul „Aplicație proiect CONFER”.

  Fundația Regală Margareta a României organizează pe parcursul procesului de înscriere o sesiune informativă pentru candidați, în care vor fi oferite clarificări sau detalii privind participarea în proiect, ce va avea loc online pe data de 18 februarie 2022, la ora 10.00. Pentru sesiunea informativă, înscrierea se realizează printr-un email pe adresa confer@principesa.ro cu subiectul „Sesiune informativă CONFER”.

  Procedura de selecție și detalii privind dosarul de candidatură pot fi accesate pe pagina web https://bit.ly/FRMR-CONFER.

  Calendarul etapelor de selecție

 • Depunerea dosarelor de înscriere - până la data de 28 februarie 2022
 • Sesiune de informare pentru candidați – 18 februarie 2022
 • Evaluarea dosarelor depuse – 28 februarie - 07 martie 2022
 • Publicare listă organizații selectate – 07 martie 2022
 • Contractare organizații selectate - 07 - 21 martie 2022

 • Pentru mai multe detalii despre procesul de înscriere și selecție în proiect, dar și informații suplimentare despre restul activităților din proiect, accesați pagina web dedicată proiectului: https://bit.ly/FRMR-CONFER.


  ***
  Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 
  Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.


  Fundaţia Regală Margareta a României a fost înfiinţată în 1990 de către Regele Mihai I al României și Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române. Cu o activitate de peste 32 de ani, Fundația Regală Margareta a României sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. De-a lungul timpului, Fundația s-a implicat în numeroase proiecte sociale, culturale şi de susținere a educației şi talentului artistic.


  Nedland Kultur este o companie privată din Norvegia care dispune de o experiență de peste 20 de ani în proiecte culturale, colaborări inter-culturale, organizare de concerte și festivaluri, digitalizare muzicală etc. Compania a implementat proiecte în Norvegia, Marea Britanie, Tanzania, Kenya, Etiopia, Uganda, Malawi, Rusia, Palestina, Israel, Vietnam și Egipt, inclusiv în România.