Fundația TELUS International România a oferit o finanțare de 4.750 $ pentru implementarea proiectului „The school for life“, care vine în sprijinul tinerilor din medii dezavantajate, elevi ai Școlii de Meserii CONCORDIA, prin dobândirea abilităților de viață independentă și a cunoștințelor necesare practicării cu succes a meseriilor în care se specializează. În cadrul proiectului, tinerii participă la activități educaționale formale și non-formale, activități comunitare, de dezvoltare personală și activități tematice. În prezent, la peste 90% dintre tineri se remarcă o îmbunătățire a abilităților de viață independentă. 
 
Școala de Meserii CONCORDIA din cadrul Centrului pentru Educație și Formare Profesională CONCORDIA oferă oportunități incluzive de formare profesională pentru 40 de tineri anual, garantând accesul tinerilor defavorizați social la educație și formare profesională de calitate. 
 
Centrul organizează cursuri de formare profesională cu o durată de până la 10 luni pentru meseriile de brutar, tâmplar, bucătar, chelner şi lucrător în cultura plantelor, iar la terminarea acestor cursuri, în urma unui examen, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și în Uniunea Europeană. 
 
Cursurile organizate de Școala de Meserii CONCORDIA pun un mare accent pe formarea practică, 75% reprezentând pregătire practică și 25% teorie.

***
Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, cu un istoric de 28 de ani în România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate, spre o viață independentă și autonomă. 
 
Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane anual. Pentru mai multe informații, accesați www.concordia.org.ro
 
Fundația TELUS International România este o inițiativă de responsabilitate socială prin care se distribuie anual 100.000 de dolari către organizațiile non-profit din România. Misiunea Fundației este de a selecta cele mai potrivite cereri de finanțare din partea ONG-urilor locale și de a acorda suport celor care demonstrează că vor avea impact asupra problemelor care afectează comunitatea locală. Sunt finanțate proiecte orientate către sănătate, educație și mediu dedicate tinerilor sau familiilor. 

Obiectivul Fundației este să susțină ONG-uri mici și medii, care sunt implicate activ în comunitatea locală și cunosc foarte bine nevoile beneficiarilor, astfel sunt aprobate proiecte de maxim 5.000 de dolari și două proiecte de maxim 10.000 de dolari pe an. Pentru mai multe informații, accesați www.telusinternational.com.