Cel puțin 225 de situri vor fi incluse în rutele culturale, vor fi alese pe baza cartografierii și vor fi poziționate în principal în zonele rurale și defavorizate pentru a atrage turiști și a crea noi locuri de muncă în industria turismului.

Metodologia de evaluare urmărește asigurarea mecanismelor necesare încadrării în finanţarea acordată în cadrul Investiției I1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, respectiv : 103,53 mil. Euro

Investiția I1 Promovarea celor 12 rute turistice/culturale vizează promovarea rutelor și modernizarea /reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă.
 
„Fac un apel către toate autoritățile publice locale să aibă în vedere această investiție și să depună în termenul stabilit de metodologie documentele solicitate. Sunt pași ușor de parcurs, iar beneficiile ar putea fi foarte mari – promovarea localităților prin componenta turism și dezvoltarea de noi modele antreprenoriale în jurul obiectivelor care vor fi cuprinse în PNRR” - Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.


CELE 12 RUTE TURISTICE / CULTURALE

• Ruta castelelor – 30 de obiective promovate, 5 castele restaurate;
• Ruta curiilor din Transilvania – 25 de obiective promovate, 5 curii restaurate;
• Ruta culelor – 15 obiective promovate, 5 cule restaurate;
• Traseul gastronomiei tradiționale românești – 30 de obiective promovate;
• Ruta bisericilor fortificate – 20 de obiective promovate;
• Ruta bisericilor de lemn – 30 de obiective promovate, 10 biserici restaurate;
• Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – 30 de obiective promovate, 5 mănăstiri restaurate;
• Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României – 20 de obiective promovate, 5 obiective restaurate;
• Ruta castrelor romane – 20 de obiective promovate, 5 castre restaurate;
• Ruta cetăților – 30 de obiective promovate, 5 cetăți restaurate;
• Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei – 30 de obiective promovate, 30 de obiective restaurate (gospodării);
• Ruta satelor cu arhitectură tradițională – 20 de obiective promovate, 150 de case tradiționale restaurate din cele 20 de sate cu arhitectură tradițională.


FINANȚARE ACTIVITĂȚI DE DIGITALIZARE ȘI RESTAURARE
Prin cadrul acestui program, pentru obiectivele selectate vor fi acordate finanțări pentru:

• promovare prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon
• restaurare/revitalizare/construire a unor obiective/situri în cazul a 10 rute, care pe baza valorii și unicității lor sunt parte componentă esențială a acestor rute


CRITERIILE DE EVALUARE
• criteriile teritoriale, economice și sociale, inclusiv creșterea economică, locurile de muncă, cu accent pe regiunile mai puțin dezvoltate;
• capacitatea proiectului de a genera un impact asupra atractivității turismului și creșterea participării culturale, caracterul unic la nivel național, avantajele comparative și competitive;
• includerea siturilor legate de tema rutelor finanțate anterior în cadrul Programului Operațional Regional și al Programului Național pentru Dezvoltare Rurală;
• includerea siturilor înscrise în Lista patrimoniului mondial, din Lista indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial, clasate în grupa A a Listei monumentelor istorice (LMI) sau clasate în grupa B a LMI, sau care sunt în curs de clasare;
• includerea siturilor în categoria clădirilor istorice care nu sunt considerate monumente istorice.


APLICANȚI ELIGIBILI
În cadrul Investiției I1 Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, titularii propunerilor de obiective sunt :

1. Ruta castelelor, curiilor, culelor, bisericilor fortificate, bisericilor de lemn, mânăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților și ruta bisericilor fortificate:
• unitățile administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea;
• persoanele juridice de drept privat (definite conform OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare), care au drepturi reale pentru care poate fi acordat dreptul de intervenție asupra obiectivului (avize/autorizație de construire);
• unitățile aparținând unui cult religios recunoscut în România.

2. Ruta caselor cu arhitectură tradițională, ruta pentru refacerea peisajului cultural din Delta Dunării:
• unități administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea;
• organizațiile neguvernamentale;
• persoane fizice;

3. Ruta gastronomiei tradiționale:
• consilii județene sau parteneriate între acestea.


ÎNREGISTRAREA PROPUNERILOR
Propunerea de obiectiv și anexele aferente (fișiere semnate și fișiere editabile) se vor transmite la adresa evaluare.c11@mfe.gov.ro.
Vor fi transmise:

• Fișa propunerii de obiectiv, întocmită conform Anexei la Metodologia de evaluare;
• Planul de valorificare turistică a obiectivului;
• Documentația tehnică solicitată;

Câmpul emailului, destinat subiectului va fi completat cu: “Propunere obiectiv/sit – denumirea entității care transmite propunerea

Se va acorda o atenție deosebită, astfel încât totalul documentelor atașate să nu fie mai mare de 20 Mb.

Propunerile vor fi primite începând cu data de 25 februarie 2022, până la data de 13 martie 2022, ora 24:00.COMUNICAREA REZULTATELOR
Lista obiectivelor evaluate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii va fi aprobată prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului antreprenoriatului și turismului, pe baza evaluării Comitetului și va disponibilă pe situl MIPE.

Fiecare titular de propunere de obiectiv va fi Notificat asupra rezultatului evaluării. Notificarea va fi transmisă la adresa de email de la care s-a primit propunerea de obiectiv.
 


Photo by: INQUAM Photos/ Octav Ganea on Digi24