Perioada de finanțare este august 2022 – martie 2023

Până în prezent, United Way România prin campania de finanțare ONG-uri care sprijină refugiații din Ucraina a alocat peste 2 milioane de RON pentru proiecte dedicate refugiaților ucraineni. Aplicațiile sunt în continuare deschise.

Pentru a aplica pentru finanțare e necesara completarea formularului online de la acest link: https://support.google.com/drive/answer/6283888 (Formularul poate fi accesat numai utilizând browserul Chrome.)

Termen limită: ongoing
Perioada de finanțare: 1 august 2022 – 31 martie 2023 (Finanțarea se acordă pentru o perioadă de minim 3 și maxim 6 luni)
Ariile de acoperire a proiectelor: oriunde, pe teritoriul României
Bugetul maxim per proiect: 150.000 Lei

Domeniile de interes:

1. EDUCAŢIE
 • Facilitarea accesului la educaţie sau activități educaționale pentru copiii refugiați din Ucraina.

 • 2. INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ
 • Facilitarea accesului la locuri de muncă și angajarea tinerilor şi/ sau adulților refugiați din Ucraina.

 • 3. SĂNĂTATE
 • Asigurarea serviciilor medicale de bază, creșterea accesului la acestea şi programe de prevenție pentru persoanele refugiate din Ucraina

 • Alături de cele 3 domenii de interes, United Way România urmăreşte să sprijine proiectele sociale care:

  au o abordare integrată a problematicii sociale şi pot oferi servicii sociale complementare (dezvoltate de organizație sau în parteneriat) în vederea găsirii de soluții cu impact pe termen mediu sau lung. De ex: proiectele educaționale care au capacitatea de a oferi şi servicii de consiliere socială şi vocațională pentru părinții copiilor refugiați din Ucraina, angajarea acestora.

  – dezvoltă parteneriate reale şi eficiente, în care părțile sunt implicate activ pentru crearea unei rețele de servicii în comunitate cu scopul îmbunătățirii situației persoanelor dezavantajate.refugiate din Ucraina Spre exemplu, proiectele pot viza asistență pentru copii oferită în cadrul unui centru de zi de către o organizație specializată în acest sens şi consiliere şi orientare profesională pentru părinți şi frați, oferite de către o altă organizație care are experiență în acest gen de servicii.

  produc un impact real – cuantificabil şi vizibil – în rândul grupului țintă şi/sau al comunității.

  au capacitatea de a atrage, gestiona şi implica voluntarii în activităţi de zi cu zi, dar şi de a organiza/participa la evenimente mari de voluntariat;

  dezvoltă şi promovează interacţiunea dintre grupurile dezavantajate şi alte grupuri din comunitate, pentru rezolvarea în egală masură a nevoilor indivizilor, dar şi a comunităţii etc.

  responsabilizează membrii comunităţii, inclusiv beneficiari şi alţi actori locali (guvernamentali sau ne-guvernamentali), urmărind implicarea cât mai activă a tuturor categoriilor sociale, inclusiv a celor dezavantajate pentru o rezolvare mai rapidă şi pe termen lung a problemelor sociale.

  Criterii de eligibilitate pentru ONG-urile aplicante:

 • Înregistrate legal în România şi care desfăşoară activităţi de cel puţin 1 an (la data depunerii aplicaţiei)
 • Fără vreo legatură cu activităţi ilicite în ţară sau în străinătate
 • Care au administrat un buget de minimum 20.000 Lei în ultimul an
 • Care nu acordă finanţări către alte organizaţii neguvernamentale
 • Fără parti-pris politic
 • Care nu au fost create de autorităţi ale statului

 • Costuri care nu sunt eligibile:
  achiziţionarea de computere, imprimante sau costuri legate de multiplicarea unor materiale de promovare a organizaţiei/proiectului; aparatură medicală; cercetare ştiinţifică, studii; călătorii internaţionale; conferinţe sau evenimente punctuale; chirie săli şi protocol pentru evenimente de informare/promovare; campanii de informare; cheltuieli de producţie a materialelor de promovare; echipare sau renovare clădiri; achiziţionarea de echipamente de birou; cheltuieli administrative generale ale organizaţiei, fără legătură cu proiectul.

  O organizație poate depune o singură aplicație.

  Ghidul complet al solicitantului este disponibil la acest link: https://www.unitedway.ro/wp-content/uploads/United-Way-Romania_-Ghidul-solicitantului-proiecte-sprijin-refugiati.pdf, iar pentru orice întrebări sau nelămuriri ne puteți contacta la: office@unitedway.ro.

  ***

  Despre United Way România


  United Way România este o fundaţie românească afiliată la United Way Worldwide, SUA, a cărei activitate se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. Acționăm ca un organizator comunitar, prin mobilizarea unei rețele extinse de parteneri din comunitate - ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și voluntari - să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv. Programele United Way România sprijină anual peste 11.500 de persoane în dificultate, cu susținerea a peste 3.500 de donatori individuali, 40 de donatori majori și peste 100 de companii.