Membrii fondatori ai Asociatiei Nationale a Infirmierelor si-au propus ca infirmierele din Romania sa aiba siguranta locului de munca, sa fie apreciate, sa le fie aparate drepturile si totodata sa respecte nevoile pacientilor.
 
De aceea, misiunea asociatiei este sa reprezinte interesele infirmierelor din Romania pentru ca acestea sa isi exercite profesia la cel mai inalt standard de calitate si profesionalism. 
Pentru realizarea misiunii sale, Asociatia Nationala a Infirmierelor isi propune:
- sa promoveze drepturilor si interesele femeilor calificate sau in curs de calificare ca infirmiere
- sa organizeze programe de pregatire profesionala 
- sa asigure schimbul de informatii cu Ministerul Sanatatii in vederea exercitarii profesiei de catre infirmieri
- sa elaboreze criterii si standarde privind asigurarea calitatii serviciilor de ingrijiri de sanatate, proiecte de metodologii, de ghiduri si de protocoale de practica, pe care le va propune spre aprobare Ministerului Sanatatii
 
Membrii Asociatiei Nationale a Infirmierelor vor beneficia de urmatoarele servicii:
- Sprijin pentru rezolvarea problemelor de natura juridica 
- Informare periodica despre legislatia in domeniu si informatii utile din domeniul social si medical
- Oportunitati de formare profesionala si schimburi de experienta 
- Participare la intalniri cu factori de decizie din domeniul social si medical
- Participare directa la luarea deciziilor privind activitatea ANI
 
Inscrierea ca membru in Asociatia Nationala a Infirmierelor este gratuita si nu presupune o cotizatie anuala. 
 
Asociatia Nationala a Infirmierelor a fost infiintata in cadrul proiectului” Calificarea femeilor in meseria de infirmier o sansa pentru servicii medicale si sociale de calitate”, implementat de Asociatia Caritas Alba Iulia in parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iasi si Asociatia Four Change si cofinantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 — Investeste in oameni!
 
Pentru informatii suplimentare accesati www.infirmiera.ro sau pagina de facebook Asociatia Nationala a Infirmierelor. Persoana de contact: Szabo Erzsebet, Director: 0732-830181, email: erzsebet.szabo@caritas-ab.ro.