Potrivit datelor din raportul OMS 2014 până în anul 2030 vor fi 25 de milioane de noi cazuri de cancer pe an în întreaga lume. În România cele mai recente studii (2016) estimează 1 milion de bolnavi diagnosticați cu cancer iar specialiștii în domeniu spun că numărul medicilor oncologi de la noi din țară a scăzut la 250-300.
 
Organizația Mondială a sănătății afirmă că îngrijirea paliativă îmbunătățește calitatea vieții pacienților și familiilor care se confruntă cu o boală incurabilă, prin prevenirea și înlăturarea suferinței, prin identificarea precoce, evaluarea corectă și tratamentul durerii și al altor probleme fizice, psiho-sociale și spirituale. 
 
Îngrijirea paliativă poate fi inițiată de medicul de familie, din momentul diagnosticării, în paralel cu tratamentul curativ. Inițieriea timpurie a acestui tip de îngrijire, ajută pacientul dar și familia prin înțelegerea și acceptarea diagnosticului, cunoșterea bolii și a schimbărilor pe care le aduce, conștientizarea faptului că simptomele pot fi tratate, alegerea în cunoștință de cauză a tratamentelor potrivite, pentru fiecare etapă și manifestare a bolii, cunoașterea drepturilor sociale și a rolului important pe care familia îl are în procesul de îngrijire. Cine ar putea să fie un „ghid” mai bun pentru pacientul care a început această „călătorie”, decât medicul de familie care cunoaște istoricul pacientului și al familiei sale?
 
HOSPICE Casa Speranței a pus la punct și a testat în ultimele 39 de luni, un întreg sistem prin care medicii de familie din România dobândesc abilități și cunoștințe de bază în îngrijire paliativă pentru a deveni linia întâi de sprijin pentru acei pacienti care la un moment dat primesc diagnosticul oncologic.
 
Prin evenimentul organizat in perioada 24-26 iulie 2016 la Brasov (Hotel KOLPING) la care au fost invitați 50 de medici de familie, specialiști în paliație si reprezentanți ai autoritatilor, HOSPICE lansează GHIDUL de  îngrijire paliativă de bază și platforma online cu mărturiile pacienților și a primilor medici de familie din România care acordă îngrijire paliativă de bază, medicii care nu se limitează la scrierea unui bilet de trimitere spre oncologie, ci încep o relație mai specială cu pacientul oncologic și cu familia sa pentru a le da acestora șansa să se bucure de fiecare clipă de viață.

Toate aceste resurse au fost create de HOSPICE Casa Speranței în cadrul proiectului „Înlăturarea disparităților în accesul la servicii de bază de îngrijiri paliative în comunitate: parteneriate pentru identificarea și reducerea barierelor clinice, educaționale, legislative și economice”, derulat în perioada 1 mai 2013- 31 iulie 2016, în parteneriat cu Kantonsspital "St Gallen" din Elveția, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă (buget total: 279.700 CHF, din care 249.868 CHF contributie SRCP). Coordonator de proiect: Conf. Dr. Daniela Mosoiu.
 
• În cele 39 de luni de proiect au fost instruiți 168 de medici de familie din București și județele Brașov, Cluj, Iași, din care 26 au evaluat nevoile de îngrijire paliativă la 286 de pacienți cu cancer, au aplicat interventii de îngrijire paliativă la 147 pacienți. 
• Au fost organizate în cele 4 locații întâlniri lunare cu medicii de familie și specialiștii hospice pentru discutarea cazurilor dificile , prezentarea de studii de caz și învățarea de manevre.
• Ghidul de îngrijiri paliative de bază include și Foaia de observație în îngrijire paliativă de bază, Fișa pentru consultația de control, precum și alte 4 instrumente de evaluare, toate realizate în proiect. 
• Dosarul electronic al pacientului este un alt instrument foarte important creat în proiect care va ajua la implementarea modelului la nivel național și la evaluarea și validarea intervențiilor raportate de medicii de familie.
• 5 broșuri au fost tipărite pe care medicii de familie le pot oferi pacienților. De asemenea studiile realizate în cadrul proiectului au adus foarte multe date utile dezvoltării îngrijirii paliative în România, care vor fi valorificate în articole științifice din care unele au fost deja publicate în reviste de specialitate cu recunoaștere internațională. 
• În ultimele luni de proiect au fost făcute nu mai puține de cinci propuneri legislative pentru implementarea modelului de îngrijire paliativă de bază la nivel național prin includerea acestuia în: Contractul-Cadru și în normele sale de aplicare, Planul național multianual integrat de control al cancerului, Planul regional de analiză și dezvoltarea serviciilor de sănătate, Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor de îngrijiri paliative în România. De asemenea a fost timisă pentru adoptare Lista medicamentelor esențiale în îngrijiri paliative.
• Medicii de familie instruiți în proiect formează deja o rețea națională care se va extinde odată cu implementarea modelului și în alte județe. În locațiile pilot s-au constituit mini-rețele profesionale între medicii de familie- medicii oncologi și specialiștii în paliație.
• Medicii de familie din proiect cât și pacienții și familiile acestora, au fost intervievați, iar toate aceste mărturii video pot fi urmărite online pe www.infopaliatie.ro 
• Modelul de îngrijire paliativă de bază creat de HOSPICE Casa Speranței este deja în proces de a fi preluat și adaptat în Republica Moldova.
 
***
HOSPICE Casa Speranței, organizație non-profit înființată în 1992 la Brașov, a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România. HOSPICE este cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit servicii specializate de acest tip. 
Organizația își desfășoară activitatea în Brașov și București, având în grijă copii și adulți diagnosticați cu boli incurabile. HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi, ambulatorii și unități proprii pentru internare, la domiciliul pacienților și în spitalele partenere.
HOSPICE Casa Speranței dezvoltă îngrijirea paliativă la nivel național și internațional prin informare, prin programe educaționale dedicate profesioniștilor, pacienților și comunității și prin îmbunătățirea legislației în domeniu.  
Organizația este unul dintre cele șapte modele de îngrijire paliativă recunoscute la nivel mondial și este Centru de Excelență pentru Europa de Est și Asia Centrală. 
Pentru mai multe informații, vizitați www.hospice.ro l www.studiipaliative.ro l www.infopaliatie.ro