close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.
Participanti & ProiecteCentreZi RO - Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru copiii aflați în risc de sărăcie| Organizator:
    Organzația Umanitară CONCORDIA
| Categorie:
    Incluziune socială
| Problema de fond
    Studii realizate în România (Stănculescu et all., 2016) au arătat că, 74% din părinții care și-au abandonat copii erau șomeri, 62% venituri insuficiente, 58% condiții de locuit improprii, 40% erau mame singure. Sărăcia părinților are efecte directe și asupra copiilor, de la nutriție, sănătate și creștere deficitară, agresivitate, consumul de alcool, până la abandonul familial. Efectele sărăciei se resimt și în accesul la educație. Datele statistice privind rata de abandon școlar arată valori ridicate, în creştere începând cu 2007.
În acest context, centrele de zi sunt servicii esențiale pentru a sprijini copiii să continue școala, să aibă o dezvoltare si un comportament social adecvat, dar și să sprijine familiile în nevoie să găsească soluții care sa le permită să își crească armonios copiii.


| Scopul proiectului
    Principalul scop a fost crearea unei voci comune, unitare și puternice a reprezentantilor Centrelor de Zi în vederea reducerii sărăciei în rândul copiilor în România prin:
- Promovarea și dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi
- Susținerea creșterii investiției, pe termen lung, în servicii sociale de prevenire a abandonului familial și școlar pentru copii
- Susținerea unei abordări armonizate și holistice la nivelul local în vederea creșterii calității serviciilor sociale în centrele de zi
- Dezvoltarea personalului care lucrează în centre de zi.


CentreZi RO - Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru copiii aflați în risc de sărăcie CentreZi RO - Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru copiii aflați în risc de sărăcie CentreZi RO - Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru copiii aflați în risc de sărăcie

| Aria geografica
    București, Ploiești/Prahova, Satu Mare, Sibiu, județul Bacău

| Rezumat
    Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflați în Risc de Sărăcie, inițiativă a Organizației Umanitare CONCORDIA, a pornit în anul 2019, ca urmare a consultărilor regionale avute cu reprezentanți ai Centrelor de Zi din toată țara. Atunci a fost identificată nevoia unei voci unitare, având în vedere: a) numărul exagerat de mare de copii aflați în sărăcie (41,5%, Eurostat, 2021), b) redusa dezvoltare a programelor de prevenire a abandonului familial și școlar și c) deficitara finanțare publică a serviciilor sociale de tip centre de zi, în România.
Obiectivul major al CONCORDIA și al Centrelor de Zi partenere prin Rețeaua Națională a Centrelor de Zi din România este să producă o schimbare majoră în domeniul protecției copiilor, prin creșterea capacității centrelor de zi, în vederea reducerii sărăciei în rândul copiilor, care se confruntă cu lipsa unei mese calde, a hainelor, rechizitelor sau locuinței, acces limitat la educație, până la abandon familial și școlar.
Dintre activitățile implementate amintim: a) schimburi de experiență și vizite la centre de zi din Sibiu, Satu Mare, Bacău, Prahova, din mediul urban și rural, inclusiv și centre de zi specializate pentru copilul cu dizabilități; b) 10 întâlniri/consultări regionale; c) sesiuni de instruire pentru manageri în servicii sociale (2 serii), practicieni in servicii sociale (2 serii) și educație financiară de bază pentru personal, pentru a educa și sprijini creșterea educației financiare a copiilor și familiilor, și 2 Conferințe Naționale.
Rezultate obținute – lansarea Rețelei Naționale a Centrelor de Zi (CentreZi.RO), 62 persoane instruite, 132 persoane participante la consultari, 316 persoane care au beneficiat de educatie financiară de bază, 2 Conferințe Naționale, 4 schimburi de experiență.


| Date beneficiari direcţi
    82 Centre de Zi din 18 județe și 5 sectoare al Bucureștiului din care 13 din mediul rural și 22 specializate pentru copilul cu dizabilități; aproximativ 600 profesioniști care lucrează în centre de zi. Aceștia ajută 4.104 copii din medii dezavantajate, puternic afectați de sărăcie și membrii familiilor lor.

| Activitati
    a) Consultări cu reprezentanții Centrelor de zi (mai – august 2021) – au fost trimise invitații la Centrele de zi din fiecare judet, din mediul rural cât și urban. La consultări au participat 132 persoane din 26 județe și București (26,5% din mediul rural și 73,5% din urban)
b) Lansarea oficială a Rețelei CentreZi.RO a avut loc în data de 30 Septembrie 2021 la Conferinta Națională a Centrelor de Zi. Deși inițial a fost planificată sa fie organizată la București, în format fizic, din motive legate de covid-19, a fost realizată în format online
c) Training Manager în servicii sociale – seria I – 20 participanți (Noiembrie 2021 – Martie 2022, 4 module). Seria a II-a a fost lansată în 2022, la solicitarea membrilor, dar se desfășoară în 2023 (Februarie – Mai 2023)
d) Training Practicieni în servicii sociale - seria I – 21 participanti ( Aprilie – Iunie 2021, 3 module) și seria a II-a - 19 participanți
e) Training educație financiară de bază
f) Training în advocacy
g) Schimburi de experiență și vizite la Centre de Zi din Prahova, Sibiu, Satu Mare și Bacău (2022)
h) Conferința Națională în 2022.


| Rezultatele proiectului
    - 132 persoane participante la consultări, care au vizat oportunitatea de constituire a Rețelei Naționale a Centrelor de Zi
- 40 persoane care au absolvit cursul „Practicieni în Servicii Sociale”
- 22 participanți care au absolvit cursul „Manager în Servicii Sociale”
- 40 profesioniști care au absolvit curs de consiliere financiară și fac consiliere în cadrul Centrului de Zi
- 316 beneficiari (tineri/părinți) care au fost consiliați în educație financiară
- 2 Conferințe Naționale la care, de fiecare dată, au participat aproximativ 100 persoane
- 4 schimburi de experiență organizate în Prahova, Sibiu, Satu-Mare și Bacău
- Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflați în Risc de Sărăcie constituită, în care sunt membre 82 centre de zi.


| Bugetul
    1223164 LEI

| Parteneri
    Active Citizens Fund Romania, Green Light Fund CONCORDIA Internațional, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), Asociația Educație pentru Viață Reală (AEVR)

| Despre organizator
    CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și mai responsabilă. Intervenim în comunitățile sărace pentru a-i ajuta pe cei care trăiesc aici să-și construiască noi povești de viață. Proiectele noastre se derulează în București, Prahova și Dâmbovița. Ajutăm anual peste 2.000 de copii și tineri și membrii familiilor lor, iar în 2022 am ajutat 2037 de refugiați.

| Website proiect
    https://www.concordia.org.ro/programe/reteaua-centrezi-ro/Copyright © Gala Societății Civile - 2024
Site dezvoltat de Netvibes