close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.

Participanti & ProiecteGala Poeziei "ȘAPTE INIMI ROMÂNIA"| Organizator:
    
| Categorie:
    Premiul Special pentru Inițiative Cetățenești
| Problema de fond
    Cenușăreasa literaturii, poezia, considerată astfel pentru că nu se mai “vinde”! De ce? am identificat câteva cauze: versul modern greu accesibil publicului larg; generațiile poetice vin cu propriile provocări și iluzii; abordarea unui trend doar pentru a fi acceptat de grup, negând sinele/emoțiile adevărate; lipsă criterii selecție de către majoritatea editurilor (uzine care produc scriitori). Și (foarte important!) poezia românească este lipsită de mesaj, în cea mai mare parte, nemaiputând atinge sufletul/inima omului modern. Comunitatea culturală marginalizată (peste 10.000 persoane) avea nevoie de vizibilitate în spațiul cultural românesc/globalizat, prin manifestare poetică unică, publicare volume în clasic/online, organizarea în Ginta Scriitorilor, asociație de manifestare spirit liber în promovarea poeziei autentice românești.

| Scopul proiectului
    Diverse festivaluri (2000-2020) dispun de fonduri buget/private și au ca obiectiv exclusiv profitul. În afara acestor interese, există o comunitate culturală marginalizată (peste 10.000 persoane), care avea nevoie de un ideal măreț: purtarea unui stindard al poeziei neamului Românesc, într-un proiect pe măsură, în care fiecare erou național/eveniment istorico-social să-și găsească respectul cuvenit. Obiective: a)reîncoronarea poeziei autentice,care nu se vinde tocmai pentru că este de neprețuit, cu buget 0(zero)lei! b)Atenție suplimentară fraților de peste Prut, diasporei , idealului de Unire.

Gala Poeziei "ȘAPTE INIMI ROMÂNIA" Gala Poeziei "ȘAPTE INIMI ROMÂNIA" Gala Poeziei "ȘAPTE INIMI ROMÂNIA"

| Aria geografica
    România . Republica Moldova. Diaspora Românească

| Rezumat
    Dezvoltarea durabilă vizează asigurarea unui echilibru între aspectele sociale,economice și ecologice și elementele capitalului natural.Proiectul a încercat identificarea modalităților prin care și a măsurii în care asociațiile literare contribuie concret la menținerea acestui echilibru.Concluzia:NU există o convergență a acțiunilor întreprinse de acestea către durabilitate și unitate, fiecare organizație având mai mult rol de reprezentare și apărare a intereselor membrilor, în manieră specifică. Au fost supuse analizei trei foruri literare reprezentative (cca 4000 membri):a)Uniunea Scriitorilor din România;b)Liga Scriitorilor Români; c)Uniunea Scriitorilor din Moldova.Analiza s-a făcut asupra unei resurse financiare și asupra unei resurse umane.
A1. Cu toate că este în vigoare din 1994, Legea timbrului literar NU este respectată de către majoritatea editurilor care au obligația virării acestui venit (încasat de la cititor)către organismul literar ales de autori.Acest exemplu dovedește clar neimplicarea organizațiilor literare (excepție USR) în colectarea acestei resurse financiare care să sprijine dezvoltarea unei societăți durabile. A2. Analizând câteva zeci de entități literare analizate (cenacluri, asociații, cluburi etc) privind organizarea concursurilor de promovare a POEZIEI am descoperit absența juriu din lipsă bani.
Ca REPLICĂ la aceste constatări, Gala Poeziei ȘAPTE INIMI ROMÂNIA: s-a desfășurat exclusiv online,jurizare pro bono;atrage creatori din cadrul tuturor organizațiilor literare și din afara acestora (unde mai activează cca 10000 poeți și pictori/graficieni). S-a derulat pe 2 ani,7 etape/festivaluri-concurs (877 participanți/2543 materiale)+1etapa de gală(127/211). Enciclopedia (1004participanți/2754 lucrări). Șapte Antologii poem omagial.23 jurați.


| Date beneficiari direcţi
    A. Total 260 beneficiari direcți: 245 Poeți (162 doamne-Distincția Amazoana poeziei, 83 domni – Distincția Cavaler al Poeziei), 5 prozatori , 10 pictori.
B. Pe parcursul celor 7 etape s-au înregistrat 877 participări (2543 materiale), din care 793(2201) în concurs și 84(342) în afara concursurilor.
C. Etapa de gală: 127 participări (211 lucrări).
D. Antologii – Poem omagial: 347 participări (347 poezii)
E. Enciclopedia Galei Poeziei: 1004 participări (2754 lucrări)
F. Antologii de autor: 260 autori (centralizarea tuturor materialelor participante, inclusiv a premiilor/distincțiilor, foto și Laudatio Gala Poeziei).
OBSERVAȚIE: editarea este încă în lucru, dat fiind faptul că nu se percep taxe de participare/bani de la autori, ci s-au pus bazele înființării propriei edituri și a librăriei online (care să permită oferirea drepturi de autor).


| Activitati
    A)ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
7+1Festivaluri: 7 etape(F1.SLAVĂ ȚIE, CUZA DOMN!;F2 Țara mamă,România;F3 Lupul Dacic;F4 Curcubeul tricolor;F5 Limba veche românească - cetină cerească; F6 Dor de România Mare; F7 Fericirea, vis nepământean) și Etapa finală POETICUM GALAE TROPAEUM.

B)Activități conexe. a)Editarea a 7 Antologii Poem omagial, cu participare concurenți și non-concurenți: Inima de România, Minulescu-Bacovia(bicentenar astral), Eminescu - Luceafărul cu șapte inimi România, Retragerea aureliană, Nadia Comăneci - zecele perfect etc b) Editare 200 antologii de autor.

C)Desfășurarea,cu ținerea cont de următoarele aspecte:verificarea permanentă și completă, comparativ cu standardele Regulamentului; sesizarea eventualelor abateri și luare măsuri de remediere (ex: lipsă un poem - atragere atenție concurent); elaborare standarde de performanță(calitate, evitare costuri, respectare termene de înscriere, de preluare materiale, trimitere la juriu, de jurizare, centralizare și comunicare rezultate);trasarea și implementare schemă de monitorizare și direcționare proiect spre îndeplinirea obiectivelor propuse; modificarea Regulamentului cu introducerea a două domenii(Poezia Picturii,PROZĂ poetică).
D)Conceperea și elaborarea Sistemului de Premii și distincții, inclusiv pentru festivalierii nonconcurenti, respectiv promoteri.
E)Stabilirea unui sistem informațional perfect funcțional intre membrii echipei, intre aceștia și alți factori externi.
G)Analiza recapitulativă. Concluzii.Final.


| Rezultatele proiectului
    1. Promovarea și recunoașterea internă/internațională a scalei valorice aplicate poeziei românești contemporane, de factură predominant patriotică și religioasă, prin editare ENCICLOPEDIA Galei Poeziei(1004 participări/2754 lucrări), celor 7 Antologii poem omagial (347 participări/347 lucrări), 260 antologii de autor.

2. Atragerea de participanți în afara concursurilor (nu doresc să concureze, ci doar in volume, trimitere materiale în afara perioadelor de înscriere etc).

3. Omagierea principalelor evenimente social-istorice omagiate pe parcursul perioadei de implementare (24 ianuarie -Unirea Principatelor Române, 24 februarie - Dragobetele, Ziua drapelului România și Rep. Moldova, 15 august - Adormirea Maicii Domnului, 31 august - Ziua Limbii Române, 1 Decembrie-Marea Unire, 8 martie - Ziua femeii etc).
4. Crearea propriei structuri,Ginta Scriitorilor,în care membrii să fie instruiți/informați cu privire și la mecanismele economice prin care fiecare trebuie si poate contribui la dezvoltarea durabilă,spre binele POEZIEI.Ex,prin înființarea propriei edituri (ORO MANISA) se va aduce un continuu omagiu neamului daco-românesc,DAR se vor gestiona legal resurse (timbru literar):se va comunica autorilor posibilitatea de a direcționa banii spre ONG,
NU se vor neglija!

Ca efect neintenționat dar binevenit: zguduirea altor asociații culturale care au început să împrumute din principiile Galei.

Ca efect nesperat:transformarea acestui grandios eveniment literar-cultural într-o emblemă națională, această Catedrală Spirituală a neamului românesc, ce își descoperă tot mai mulți ctitori


| Bugetul
    0 LEI

| Parteneri
    Asociația WORK TOGETHER. Ginta Scriitorilor (asociație în curs de constituire). Cabinet avocat ELENA GRECU

| Despre organizator
    Asociația își propune promovarea valorilor culturale și spirituale românești, atât în țară cât și pe glob, prin acțiuni proprii, schimburi de experiențe, parteneriate etc, cu implicarea adulților și a tineretului, inclusiv copii. O componentă aparte o reprezintă religia - factor esențial în formarea caracterelor puternice, oneste, morale - prin promovarea învățăturilor creștin-ortodoxe în rândul tinerilor, cu respectarea libertății de alegere a propriului sistem de convingeri și credințe.

| Website proiect
    www.sapteinimiromania.ro (site în lucru)Copyright © Gala Societății Civile - 2024
Site dezvoltat de Netvibes