Evenimentul a fost organizat de catre Fundatia de Sprijin Comunitar impreuna cu Asociatia Four Change si a pus in discutie diferite provocari si solutii ale sistemului de asistenta sociala, in vederea elaborarii si implementarii de viitoare proiecte si politici de incluziune sociala:

• Cauzele care determina gradul scazut de ocupare a grupurilor vulnerabile.
• Principalele probleme ale sistemului de prestatii sociale. 
• Obstacolele majore ale furnizorilor de servicii sociale intr-o comunitate.
• Carentele pachetului legislativ care reglementeaza functionarea in domeniul asistentei sociale. 
• Cele mai importante nevoi in materie de formare/calificare ale grupurilor vulnerabile.
 
Cu ajutorul metodei participative Caruselul ideilor (World Café) si beneficiind de experienta si know-how-ul celor prezenti, s-au identificat principalele problemele de adresat si s-a urmarit determinarea masurilor optime de adoptat.
 
Principalele probleme identificate au fost: sistemul educational deficitar, legislatia incoerenta si greu de urmarit si dependenta beneficiarilor fata de stimulentele financiare pe termen lung. 
 
Astfel, pentru a preveni pregatirea deficitara a cadrelor didactice, existenta metodelor de predare neadaptate nevoilor si lipsa interventiilor integrate (cursuri conform competente) s-au propus masuri care sa vizeze: imbunatatirea curriculei cu elemente de educatie non-formala, ca de exemplu cursuri pentru parinti care sa ajute la constientizarea importantei si a rolului scolii, sedinte de consiliere, ateliere de lucru; stimulente financiare pentru cadrele didactice care aleg sa lucreze in mediul rural; scaderea numarului de copii aferent consilierului scolar si existenta la nivelul institutiilor de invatamant a unui mediator scolar care sa ajute la gestionarea relatiei familie-copil-scoala.
 
Totodata, in ceea ce priveste pachetele legislative s-au mentionat ca solutii: existenta unui index al legilor; transmiterea de informari gratuit, pe e-mail, de la Ministerul Muncii catre toti furnizorii de servicii; publicarea legilor si a normelor de aplicare; consultarea la nivelul societatii civile prin organizarea de dezbateri publice realiste si serioase; instruiri realizate cu specialisti pentru modificarile propuse in lege.
 
Fata de problema ce viza veniturile si stimulentele financiare pentru beneficiarii programelor de asistenta sociala, s-a insistat pe ideea de a promova munca si nu asistarea sociala, de a se gasi metode eficiente care sa ajute la scaderea numarului celor care prefera sa traiasca din beneficii (ASF-alocatie sustinere familiala, alocatii copii). Dintre posibilele masuri identificate, mentionam: furizarea VMG-venit minim garantat pe o perioada mai scurta de timp; stimularea angajatorilor prin scutirea de taxe si impozite; obligativitatea de a angaja persoane vulnerabile.
 
 
***
Evenimentul s-a desfasurat in cadrul proiectului SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate implementat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 in parteneriat cu Asociatia Four Change, SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL si Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau si cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in oameni!