Organizația Umanitară CONCORDIA a demarat proiectul „Împreună pentru copii! Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA“ pentru creșterea integrarii sociale și reducerea discriminării prin prevenirea abandonului și îmbunătățirea activității școlare a copiilor de etnie romă din cartierul Mimiu din Ploiești, Județul Prahova. Proiectul se adresează unui număr de 60 de copii și adulți și este realizat cu sprijinul Municipiului Ploiești pe o perioadă de 5 luni, cu o finanțare de 25.000 lei.
 
Acest proiect vine în sprijinul a 36 de copii din grupuri vulnerabile înscriși în programul Centrului de Zi pentru Copii Casa CRISTINA prin îmbunătățirea rezultatelor educaționale și a integrării sociale și creșterea nivelului de implicare în activitățile educaționale a 24 de părinți prin consiliere și activități în cadrul centrului de zi.
 
Centrul de zi „Împreună după școală!“, Casa CRISTINA, este un proiect al Organizației Umanitare CONCORDIA care oferă servicii de tip școală după școală pentru 36 de copii romi din Cartierul Mimiu, de la marginea Ploieștiului. Copiii beneficiază de o masă caldă, programe educaționale formale și nonformale, informare pentru sănătate, consiliere şi sprijin pentru acces la servicii publice. 

***
Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel internațional, care are ca misiune susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială (familială, școlară, profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și responsabilă. 

Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri și adulți doar în 2016. l www.concordia.org.ro l