Una din trei femei europene s-a confruntat cu violența de gen și peste una din cinci se confruntă cu violența domestică. Deși Convenția de la Istanbul oferă un cadru legal care să sprijine și să asiste aceste femei, actuala pandemie COVID ne amintește că, în perioade de criză, acestea rămân extrem de vulnerabile și deseori în situații de risc. Această situație fără precedent necesită acțiune. În acest sens, proiectul ACTIV, prin îmbunătățirea colaborării dintre părțile interesate implicate în (re)integrarea socio-profesională a femeilor victime ale violenței domestice, va sprijini aceste femei și, astfel, va reduce vulnerabilitatea lor înainte de o astfel de criză și le va ajuta sa fie mai rezistente după aceea.

Consorțiul este condus de organizația belgiană POUR LA SOLIDARITÉ-PLS si este format din  Mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville din Belgia, Fondation Agir Contre l'Exclusion - FACE din Franța, Asociația Touched România din România și CEPS din Spania. Acest proiect va încuraja și va facilita (re) integrarea socio-profesională a femeilor care se confruntă cu violența în familie.

Violența domestică are un impact puternic asupra sănătății mintale a femeilor sau a resurselor materiale și poate provoca scaderea stimei de sine, instabilitate emoțională și materială, dificultăți de a face față solicitărilor administrative complexe, confiscarea documentelor oficiale de către agresor și alte  restricții.  Prin urmare organizatiile de (re)integrare, sprijin și orientare socio-profesională trebuie să lucreze mână în mână cu companiile pentru a oferi sprijin global. Cu toate acestea, rămâne o lipsă importantă de comunicare și colaborare între acești actori diferiți. Proiectul ACTIV a fost construit tocmai pentru a permite această colaborare între organizațiile care oferă sprijin cuprinzător și eficient femeilor care se confruntă cu violența domestică în procesul de reintegrare în muncă. În acest scop, vor fi desfășurate mai multe activități.

Primul pas al proiectului constă în evaluarea practicilor existente la nivel UE și național, vor fi identificate limitele acestora, dar și inițiativele pozitive. Această cercetare va fi utilizată pentru a propune un cadru de indicatori care să permită organizațiilor să urmărească mai bine traseul beneficiarilor lor pe calea lor de reintegrare în muncă. Datorită complementarității lor, partenerii ACTIV vor consolida cunoștințele reciproce, în special în ceea ce privește companiile și vor construi instrumentele de învățare asigurând o îmbunătățire a sprijinului acordat victimelor violenței domestice. În cele din urmă, proiectul va viza publicarea unei Carți Albe cu recomandări destinate factorilor de decizie politică, companiilor.

***
Despre parteneriat


POUR LA SOLIDARITE – PLS (Belgia)
Fondată în 2002 de către economistul belgian Denis Stokkink, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS este un think-tank european independent dedicat promovării solidarității și durabilității în Europa. PLS acționează pentru apărarea și consolidarea modelului social european, care constă într-un echilibru subtil între dezvoltarea economică și justiția socială. PLS are experiență în cercetare, consultanță, coordonare de proiecte europene și organizare de evenimente. Își folosește expertiză pentru a sprijini companiile, autoritățile publice și societatea civilă, având  deviza: „Înțelegeți și acționați”.

LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE BRUXELLES-VILLE (Belgia)
Misiunea locală pentru Angajări  din  Bruxelles-Ville este o organizație non-profit care îi ajută pe cei care caută un loc de muncă din Bruxelles să depășească orice dificultăti cu care se confruntă pentru a-și găși un loc de muncă. Obiectivul este de a asigura reintegrarea lor socială și profesională printr-o abordare holistică. Oferă coaching individual și îndrumare cu oportunități de formare si calificare.
 
THE FOUNDATION ACT AGAINST EXLUCUSION - FACE (Franta)
Fundația Act împotriva excluderii (FACE), recunoscut ca organizatie de utilitate publică, reunește actori publici și privați  asociați în lupta împotriva excluziunii, discriminării și sărăciei.
De 26 de ani, a fost un loc de întâlnire unic pentru companii și actori publici care acționează în aceste domenii, constituind cea mai mare rețea de companii franceze  angajate social. FACE este un ecosistem original format din fundație, rețeaua să - aproximativ cincizeci de structuri locale conduse de sute de angajați și patroni, precum și aproximativ patruzeci de fundații ce activează sub egida să. De activitatea să beneficiază  peste 350.000 de beneficiari.

TOUCHED ROMANIA (Romania)
Organizația Touched România sprijină femeile și copiii care sunt victime ale violenței domestice, sărăciei și excluziunii sociale, pentru a rămâne împreună și a se reintegra în societate că cetățeni independenți și productivi, prin intermediul a trei dintre programele sale: Centrul maternal  Casă Agar, Centrul pentru consiliere și Reintegrarea socială și apartamentele de tranziție

CEPS (Spain)
CEPS Proiecte Sociale este o organizație non-profit cu sediul în Barcelona care organizează proiecte la nivelul UE. CEPS este responsabilă pentru gestionarea și implementarea activităților socio-educaționale pentru copii, tineri și adulți și pentru formarea profesională. Personalul expert cercetează și dezvoltă proiecte și practici inovatoare. CEPS promovează o viziune strategică și socială a utilizării noilor tehnologii, iar prin practici participative sunt dezvoltate noi modele de parteneriate strategice la nivel local și internațional. Impactul social și activitățile creative sunt combinate împreună cu soluții inspiratoare pentru comunitate.