Prin acest proiect, s-au realizat activitati complexe pentru imbunatatirea integrarii sociale si profesionale a tinerilor cu vârste cuprinse intre 16-29 ani, din grupuri vulnerabile din jud. Iasi, Vaslui, Constanta si Mures, in special din mediul rural.
 
Astfel, 425 tineri cu varste cuprinse intre 16-29 ani, dintre care 66 de etnie roma, au primit servicii de asistenta psiho-sociala prin intermediul programelor dezvoltate de catre cele 7 ONG-uri partenere: 
# consiliere, orientare si formare profesionala pentru tineri la risc cu accent pe tineri cu dizabilitati, inclusiv HIV/SIDA, tineri de etnie roma, proveniti din sistemul de protectie al copilului, formare IT  (ADV România);
# asistenta psiho-sociala pentru prevenirea si combaterea efectelor abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricaror forme de violenta, inclusiv prevenirea traficului de persoane si asistenta victimelor pentru tineri separati de unul sau ambii parinti si membrilor familiilor acestora (Alternative Sociale);
# dezvoltarea abilitatilor parentale la tineri (parinti sau viitori parinti) in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a abandonului familial (Asociatia Salvati Copiii); 
# dezvoltarea abilitatilor de viata si de mediere pe piata muncii, inclusiv componenta de branding personal si planificare cariera (Fundatia COTE);
# sprijin psiho-social, pentru tineri cu tulburari de comportament, adictii si boli cronice (Fundatia Serviciilor Sociale Bethany);
# dezvoltare de abilitati de viata independenta in cadrul Clubului Tinerilor, inclusiv pentru cei cu dizabilitati (Fundatia Star of Hope România). Serviciul Clubul Tinerilor a fost dezvoltat dupa modelul ADV România;
# consiliere psiho-sociala si educationala, inclusiv servicii de dezvoltare a deprinderilor pentru o viata independenta, educatie parentala si antreprenoriala pentru tineri la risc, inclusiv de etnie roma (Fundatia World Vision).  

Pentru 50 de tineri din mediul rural din cele doua judete au fost organizate 2 Scoli de Vara, ce au avut rolul de a forma si consolida anumite abilitati personale, de relationare, de auto-cunoastere si dezvoltare a abilitatilor de viata independenta, precum si de a consolida cunostinte in domenii de interes pentru tineri.
 
Au fost derulate 185 caravane/trasee in 174 comunitati rurale din jud. Iasi si Vaslui (la solicitare, caravanele au revenit in 5 comune din jud. Iasi, respectiv 6 comune din jud. Vaslui). Campaniile au fost realizate mai ales in scolile si liceele din comunitatile rurale, fiind informati aproape 10.000 de tineri in aceste caravane.  

Pentru ca ONG-urile doresc sa continue relatia cu asistentii sociali si cadrele didactice, au fost organizate 10 vizite de studiu la organizatiile partenere din proiect pentru 180 specialisti din cele doua judete. In acelasi scop, 100 de asistenti sociali si 100 cadre didactice din mediul rural din jud. Iasi si Vaslui au participat la cursuri de instruire cu scopul de a le creste competentele profesionale in lucrul cu tinerii pe urmatoarele teme: „Educatie pentru sanatate”, „Prevenirea consumului de alcool”, „Educatie parentala”, „Prevenirea traficului de persoane si a violentei domestice”, ”Consiliere si orientare in cariera”, „Prevenirea abandonului scolar”. 

Acestia stiu acum cum sa sprijine elevii si, la nevoie, ce servicii pot fi accesate pentru a primi sprijin specializat. 
Valoarea proiectului a fost de 2.454.933,99 lei, din care 245.493,40 lei - cofinantarea partenerilor ca si contributie proprie.
 
Proiectul a fost finantat in cadrul apelului „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri in situatii de risc” din cadrul Programului RO10 „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014.
 
Deorece prin proiectul ”Parteneriat pentru incluziune!” s-a ajuns in zonele cele mai afectate de lipsa serviciilor sociale, impactul fiind major si implementat corect, a fost acceptata prelungirea finantarii pentru urmatoarele sase luni.
 
Pentru detalii poate fi contactata dna Mihaela Munteanu, Director de dezvoltare si comunicare ADV Romania, email: mihaela.munteanu@alaturidevoi.ro.