Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 165 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, AXA PRIORITARA 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.
 
Stadiul implementarii proiectului
In vederea continuarii procesului de mediere si consiliere prevazut in cadrul proiectului, in data de 24 aprilie 2015, echipa proiectului din partea Fundatiei Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR) si Asociatiei Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale “Pro Vocatie” (C.R.F.P.S. Pro Vocatie), au participat, alaturi de 135 beneficiari ai proiectului, la bursa locurilor de munca, organizata la nivel national de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).  Agentii de ocupare ai celor doi parteneri au fost prezenti in 8 judete dupa cum urmeaza: Oradea, Targu Mures, Prahova, Salaj, Iasi, Sibiu, Calarasi, Neamt. In cadrul acestor evenimente organizate de ANOFM, cele 135 de persoane beneficiare din cadrul proiectului, s-au aratat foarte interesate de oferta de locuri de munca si 40 dintre acestia au depus CV-uri pentru angajare. Precizam ca acest proces de mediere a locurilor de munca va continua in urmatoarea perioada. 
 
Domnul Daniel Vasile, in calitate de Presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi (ANR) a declarat: “Ne bucuram de initiativa ANOFM si speram ca in afara de noi, la nivel national si alte autoritati publice locale si centrale si ONG-uri au reusit sa se mobilizeze si sa promoveze romii in cadrul bursei locurilor de munca. Noi, la nivelul parteneriatului din proiect, dorim foarte mult sa dovedim faptul ca romi  reprezinta o solutie reala pentru locurile de munca oferite de agentii economici, dar ca acestia prezinta si incredere si mai ales forta de munca calificata. Mentionez faptul ca in perioada iunie-septembrie 2015, vom organiza la randul nostru o serie de targuri de locuri de munca in cadrul carora vom invita sa participe atat beneficiari ai proiectului dar si cat mai multi angajatori.”
 
Mariana, Elena, Marcela, Laura, Mihaela, Corina, Ilie, Marius - Agenti de ocupare din partea celor 2 parteneri, au declarat: “De mai multe luni ne pregatim impreuna cu beneficiarii proiectului, sa participam la aceasta bursa a locurilor de munca. Suntem bucurosi atat noi cat si beneficiarii proiectului nostru, pentru ca pentru multi dintre ei, a fost prima data cand au participat la un astfel de proces de mediere a locurilor de munca. Cu siguranta o sa continuam procesul de mediere profesionala intre beneficiarii proiectului si angajatorii cu care am discutat si speram si sa se creeze noi locuri de munca pentru romi, pentru ca este foarte mare nevoie.
 
Elementele principale ale proiectului
Suma totala a proiectului este de 10.133.125,30 lei, din care Agentia Nationala pentru Romi asigura contributia proprie financiara in valoare de 977.757,70 lei. Proiectul se implementeaza la nivel national pe o perioada de 18 luni, in perioada aprilie 2014 – octombrie 2015.
Obiectivul general al proiectului este - Promovarea accesului egal la formare profesionala, ocupare, in vederea crearii unei piete a muncii inclusive pentru romi.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectivul specific 1 - Cresterea constientizarii necesitatii incluziunii romilor pe piata muncii.
Obiectivul specific 2 - Dezvoltarea deprinderilor de formare profesionala pentru populatia de romi pentru a accesa un loc de munca.
Obiectivul specific 3 - Asigurarea sustenabilitatii muncii cu populatia de romi prin intarirea parteneriatului din cadrul proiectului.
 
Activitatile principale ale proiectului sunt:
ACTIVITATEA 1. Managementul proiectului;
ACTIVITATEA 2. Informare si publicitate;
ACTIVITATEA 3. Informare, consiliere vocationala, mediere pe piata muncii a romilor;
ACTIVITATEA 4. Realizarea de cursuri calificare/recalificare pentru 700 romi (250 de femei rome) 
ACTIVITATEA 5. Angajarea a 100 de romi (20 femei) din cadrul celor care au participat la actiunile din proiect;
ACTIVITATEA 6. Suport pentru 400 persoane dependente din familiile beneficiarilor romi pentru a sustine participarea acestora la cursuri;
ACTIVITATEA 7. Realizare cercetare privind modalitatile de crestere a calitatii vietii si de incluziune sociala a romilor;
ACTIVITATEA 8. Realizare campanie publica la nivel national pentru schimbarea atitudinii privind romii in relatia cu locurile de munca;
ACTIVITATEA 9. Studiu transnational in vederea imbunatatirii accesului si participarii romilor pe piata muncii.
 
Rezultatele principale propuse in proiect sunt:
Un numar de 1200 de romi vor fi selectati si vor participa in cadrul unor activitati de informare si consiliere vocationala, din care 600 vor fi femei rome. Dintre cei 1200 de beneficiari, vor fi selectati un numar de 700 de persoane care vor participa la cursuri de calificare/recalificare. Pentru 100 de persoane care vor participa la actiunile proiectului, din care 20 sunt femei, se vor face demersurile necesare pentru angajarea lor. Se vor organiza 6 targuri de cariera cu prezentarea de locuri de munca de la angajatori. Se va elabora o cercetare, la nivel national, privind modalitatile de crestere a calitatii vietii si de incluziune sociala a romilor, care va fi tiparita in 800 de exemplare in format editabil si 1500 de exemplare in format CD. Se va  desfasura o campanie publica, la nivel national, pentru schimbarea atitudinii privind romii in relatia cu locurile de munca in 20 de judete. La campanie vor participa 2500 de persoane din care: 200 de persoane din partea angajatorilor, 400 angajati, 200 de reprezentanti ai comunitatilor locale, 1500 localnici, 200 reprezentanti ai societatii civile si ai administratiei publice locale. Vom realiza un studiu transnational pentru analizarea modului in care se va imbunatati accesul si participarea romilor pe piata muncii.
 
Date de contact pentru informatii suplimentare privind acest proiect se pot obtine de la: 
 
Persoana de contact: Raymond Marin, Functia Manager Proiect , Agentia Nationala pentru Romi, adresa de e-mail: raymondmarin@gmail.com, Numar de telefon:021 318 057. Agentia Nationala pentru Romi din Adresa: Str. Splaiul Independentei, nr. 202, et. 8, Bucuresti Tel.: 021 311.30.48, Fax: 021.311.30.47. Pentru orice fel de informatii, va rugam sa ne contactati la adresa: info@anr.gov.ro.