Fundația Romanian Angel Appeal, împreună cu partenerii săi, organizează marți, 25 octombrie, între orele 9:00 – 15:00, în București, la Hotel Internațional, conferința de diseminare a rezultatelor Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii, pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma”.

Vor fi prezentate idei de continuare a proiectului și va fi dezbătută situația integrării în școli și comunitate a copiilor și tinerilor cu TSA si roma la care vor participa partenerii identificați în cadrul proiectului și participanții la conferință. 

În cadrul conferinței vor fi organizate două ateliere pe temele „Educația incluzivă - pași spre viitor” și „Integrarea în comunitate și pe piața muncii a tinerilor cu TSA”.

Începând cu ora 11:00 este programată o întâlnire cu presa. Sesiune în cadrul căreia jurnaliștii sunt invitați să adreseze întrebări organizatorilor și participanților.

La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților naționale/locale și organizațiilor neguvernamentale de profil, directori de instituții de învățământ, cadre didactice şi părinţi ai copiilor cu TSA.

În cadrul proiectului, aproximativ 200 de cadre didactice au participat la module de formare în domeniul facilitării procesului de învățare și integrarea copilului cu TSA sau CES. 

De asemenea, activitățile recreative (școli de vară și tabere), organizate pentru copii cu TSA și roma și pentru părinții lor, au contribuit la schimbarea paradigmei de învățare prin centrarea pe crearea abilittăților de viață independentă pe termen lung care pot înlesni procesul de integrare și oferă șanse la o viață mai ușoară.

Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Fundația Romanian Angel Appeal, Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin din Islanda, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.
Proiectul a fost implementat în perioada aprilie 2015 – octombrie 2016, cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
 
***
AGENDA
 
9.00 - 9.30: Înregistrarea participanților
09.30 – 11.00: Deschiderea oficială - Dna Camelia Olaru-Raita, Coordonator proiect
Georgiana Pogonaru – Consulatul Islandei la Bucuresti
D-na Erika Stark, Director General DGASPC Arad
D-na Manon Elena Cristoloveanu, Director General DGASPC Galaţi 
Prezentarea rezultatelor proiectului, Dna Camelia Olaru-Raita, Coordonator proiect
 
11.00 – 11.30: Conferința de presă 

(Pauză de cafea)
11.30  – 12.30: Atelier - Educaţia incluzivă - paşi spre viitor
Moderatori: Roxana Tudose – Coordonator voluntari şi şcoli de vară, RAA
Prezentare Liceul Teoretic Adam Muller, Arad
Prezentare Şcoala Sfântul Grigorie Teologul, Galaţi
Prezentare Şcoala Gimnazială nr. 23 Sf. Silvestru, Bucureşti, sector 2
 
11.30  – 12.30 Atelier - Integrarea în comunitate şi pe piaţa muncii a tinerilor cu TSA
Moderatori: Oana Păşălan – Asistent proiect, RAA
Prezentare Alpha Transilvană 
Prezentare Autism România
 
12.30 – 13.30: Pauză de masă
 
13.30 - 15.00: Concluzii
Închiderea lucrărilor