Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) în parteneriat cu Change the World Norvegia, anunță lansarea unui nou proiect intitulat ”Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună” menit să ducă la creșterea capacității de incluziune socială si participare la viața publică, prin îmbunătățirea rezultatelor școlare și dobândirea abilităților de viață independentă pentru copiii și tinerii din trei comune băcăuane, Motoșeni, Dealu Morii și Podu Turcului, situate în zona cea mai subdezvoltată a județului. Proiectul a demarat in luna februarie si se va desfășura pe o perioadă de doi ani.

In continuare România ocupă locuri fruntașe în clasamentul abandonului scolar, a analfabetismului funcțional și a șomajului în rândul tinerilor între țările membre ale UE. In ciuda progreselor socio economice ale României discrepanța între orase și satele îndepărtate de acestea a crescut vizibil. Studiile denotă că situația copiilor și tinerilor în zonele rurale rămâne în continuare critică, principalele cauze fiind sărăcia, infrastructura deficitară, lipsa de perspective economice și de dezvoltare.

Prin proiectul de față ne propunem să dezvoltăm pentru aproximativ 150 de copii și tineri din din cele trei comunitati rurale din estul judetului Bacău, dar și pentru familiile acestora, diferite tipuri de programe și activități educative nonformale cu scopul de a îmbunătăți pregătirea lor școlară și pentru viață independentă, scăderea abandonului școlar, reducerea apatiei sociale și a discrepanțelor sociale față de copiii de la oraș. Gabriela Achihăi, președinte FSC.

Activitățile ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului vor contribui la prevenirea abandonului școlar și creșterea implicării civice a unui număr de 100 de copii de clasele I-VIII din comunele Motoșeni, Dealu Morii și Podu Turcului în cadrul centrelor educaționale Clubul cu Lipici prin oferirea de activități zilnice de educație non-formală pentru viață sănătoasă, dezvoltare personală, dar și dezvoltare a spiritului civic și a abilităților și cunoștințelor necesare implicării în viața comunităților în care trăiesc. Activitățile vor genera un model de lucru standardizat replicabil în orice comunitate rurală defavorizată, pentru copii și tineri.

Un număr de 50 de tineri liceeni provenind din familii sărace din mediul rural, vor fi sprijiniți în vederea depășirii discrepanțelor față de colegii lor din mediul urban și creșterea șanselor de integrare pe piața muncii și a abilităților de participare la viața publică, prin participarea la activități lunare de dezvoltare personală, consiliere și advocacy privind propriile drepturi, dezvoltarea spiritului civic și voluntariat, orientare pe piața muncii etc.

Pentru 50 dintre părinții copiilor incluși în program vor fi organizate sesiuni lunare de școală a părinților, în vederea îmbunătățirii abilităților de parenting, educație civică și implicare comunitară, dar și a cunostințelor de cultură civică și drepturi cetățenești.

Deasemenea proiectul va crește capacitatea FSC de comunicare publică și de utilizare a instrumentelor de social media, prin derularea a două traininguri pentru echipa de management susținute de specialiști în comunicare și socialmedia, în vederea eficientizării comunicării publice în general și elaborării unor instrumente și metodologii de comunicare cu impact mai mare.

Partenerul norvegian al proiectului, organizația Change the World are o experiență internațională foarte bogată în dezvoltarea de programe civice și de educație pentru democrație, în special pentru tineri. In cadrul proiectului de față, pe lângă susținerea de traininguri și aportul la diseminarea informațiilor despre democratie, societate civilă și implicare civică către beneficiarii proiectului, partenerul norvegian va realiza și un studiu referitor la dezvoltarea sustenabilă a comunităților rurale românești cu un focus pe inițiative economice dar și implicarea civică la nivelul întregii comunități. Studiul va fi pus la dispoziție atât autorităților locale cât și județene în cadrul unui eveniment organizat la finalul proiectului, unde vor fi prezentate și rezultatele acestuia precum și schimbările realizate în cele trei comunități rurale.

Proiectul ”Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună” este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar în parteneriat cu Change the World, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.


***
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. ”