Agentia Nationala pentru Romi (ANR), in parteneriat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale “Pro Vocatie” (C.R.F.P.S. Pro Vocatie), Fundatia Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC) anunta stadiul implementarii proiectului strategic cu titlul „Mainstream JOB – calificare inteligenta pentru bunastarea romilor” (ID 142679), proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 165 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, AXA PRIORITARA 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.
 
Stadiul implementarii proiectului
In primele 5 luni de implementare, echipa proiectului din partea Fundatiei Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR) si Asociatiei Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale “Pro Vocatie” (C.R.F.P.S. Pro Vocatie) a identificat si inregistrat la nivel national un numar de aproximativ 1000 de persoane de etnie roma in cadrul procesului de selectare a acestora pentru activitatile propuse in proiect. In urma acestui proces, finalizat in luna august 2014, echipa proiectului a selectat un numar de 900 de beneficiari pentru programul de servicii de informare, consiliere, mediere, calificare, angajare. Din cei 900 de beneficiari selectati in proiect se preconizeaza ca incepand din luna octombrie 2014, dupa derularea procedurilor de achizitie de servicii de cursuri de calificare, un numar de 500 de persoane de etnie roma sa participe la cursuri de calificare care vor fi finalizate cu primirea de diplome de calificare.
 
La finalul acestei etape initiale a proiectului, domnul Daniel Vasile, in calitate de Presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi a declarat:
“Dorim ca pe toata perioada proiectului nostru sa acordam o atentie deosebita cursurilor de calificare si mai ales lucrului cu angajatorii. In acest sens, vom purta discutii cu potentialii angajatori, astfel incat sa fie incurajati sa angajeze romi si, chiar daca in Romania foarte multi angajatori actioneaza in mod discriminatoriu, sunt convins ca romii pe care ii vor angaja, cu sprijinul echipei proiectului, se vor integra foarte bine si vor dovedi ca sunt buni muncitori.”
 
Elementele principale ale proiectului
Suma totala a proiectului este de 11.110.883,00 lei, din care Agentia Nationala pentru Romi asigura contributia proprie financiara in valoare de 977.757,70 lei. 
Proiectul se implementeaza la nivel national pe o perioada de 18 luni, in perioada aprilie 2014 – septembrie 2015.
 
Obiectivul general al proiectului este - Promovarea accesului egal la formare profesionala, ocupare, in vederea crearii unei piete a muncii inclusive pentru romi.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectivul specific 1 - Cresterea constientizarii necesitatii incluziunii romilor pe piata muncii.
Obiectivul specific 2 - Dezvoltarea deprinderilor de formare profesionala pentru populatia de romi pentru a accesa un loc de munca.
Obiectivul specific 3 - Asigurarea sustenabilitatii muncii cu populatia de romi prin intarirea parteneriatului din cadrul proiectului.
 
Activitatile principale ale proiectului sunt:
ACTIVITATEA 1. Managementul proiectului;
ACTIVITATEA 2. Informare si publicitate;
ACTIVITATEA 3. Informare, consiliere vocationala, mediere pe piata muncii a romilor;
ACTIVITATEA 4. Realizarea de cursuri calificare/recalificare pentru 700 romi (250 de femei rome si 30 de de tineri romi care parasesc sistemul de stat de protectie a copilului); 
ACTIVITATEA 5. Angajarea a 100 de romi (20 femei) din cadrul celor care au participat la actiunile din proiect;
ACTIVITATEA 6. Suport pentru 400 persoane dependente din familiile beneficiarilor romi pentru a sustine participarea acestora la cursuri;
ACTIVITATEA 7. Realizare cercetare privind modalitatile de crestere a calitatii vietii si de incluziune sociala a romilor;
ACTIVITATEA 8. Realizare campanie publica la nivel national pentru schimbarea atitudinii privind romii in relatia cu locurile de munca;
ACTIVITATEA 9. Studiu transnational in vederea imbunatatirii accesului si participarii romilor pe piata muncii.
 
Rezultatele principale propuse in proiect sunt:
Un numar de 1200 de romi vor fi selectati si vor participa in cadrul unor activitati de informare si consiliere vocationala, din care 600 vor fi femei rome si 70 de tineri romi care parasesc sistemul de stat de protectie a copilului. Dintre cei 1200 de beneficiari, vor fi selectati un numar de 700 de persoane care vor participa la cursuri de calificare/recalificare. Pentru 100 de persoane care vor participa la actiunile proiectului, din care 20 sunt femei, se vor face demersurile necesare pentru angajarea lor. Se vor organiza 6 targuri de cariera cu prezentarea de locuri de munca de la angajatori. Se va elabora o cercetare, la nivel national, privind modalitatile de crestere a calitatii vietii si de incluziune sociala a romilor, care va fi tiparita in 800 de exemplare in format editabil si 1500 de exemplare in format CD. Se va  desfasura o campanie publica, la nivel national, pentru schimbarea atitudinii privind romii in relatia cu locurile de munca in 24 de judete. La campanie vor participa 2500 de persoane din care: 200 de persoane din partea angajatorilor, 400 angajati, 200 de reprezentanti ai comunitatilor locale, 1500 localnici, 200 reprezentanti ai societatii civile si ai administratiei publice locale. Vom realiza un studiu transnational pentru analizarea modului in care se va imbunatati accesul si participarea romilor pe piata muncii.
 
Date de contact petru informatii suplimentare privind acest proiect se pot obtine de la: 
Persoana de contact: Alina Ene, Functia Consilier personal, Agentia Nationala pentru Romi, adresa de e-mail:alina.ene@anr.gov.ro, Numar de telefon:021 318 057. Agentia Nationala pentru Romi din Adresa: Str. Splaiul Independentei, nr. 202, et. 8, Bucuresti Tel.: 021 311.30.48, Fax: 021.311.30.47. Pentru orice fel de informatii, va rugam sa ne contactati la adresa: info@anr.gov.ro.