Joi, 24 octombrie 2019, la The Ark București, Fondul de Reformă pentru Incluziunea Romilor și a altor grupuri vulnerabile a marcat finalul celor 7 ani de program sub forma unei expoziții interactive numite „InPower”. Decorul și elementele multimedia au prezentat cele mai importante reușite realizate cu ajutorul financiar primit în cadrul proiectului desfășurat de Programul de Cooperare Elvețiano-Român.
 

Cu participarea Excelenței Sale, Arthur Mattli, Ambasadorul Confederației Elvețiene în România și împreună cu Enikő Katalin Lacziko, Secretar de Stat, Departamentul pentru Relații Interetnice, Daniel Rădulescu, Secretar de Stat în cadrul Agenției Naționale pentru Romi și Roland Python, Director al Biroului de Cooperare Elvețiană în România, evenimentul „InPower” a subliniat importanța incluziunii sub motto-ul „inclusion is key”.

 
Expoziția, moderată de Dana Gonț (jurnalist), s-a desfășurat pe trei zone care au grupat ariile de intervenție ale liniilor de finanțare din cadrul Fondului: zona de Educație, cea de Dezvoltare Economică și cea de Sănătate, Locuire și Dezvoltare Comunitară. Pe lângă rezultate cheie, date despre proiecte, fotografii și citate, decorul a inclus și redări video din cadrul programului, conturând o imagine de ansamblu pentru participanți cu privire la tot ce a însemnat intervenția Fondului în comunități. Iar dacă asta nu era de ajuns, participanții au putut asculta mărturiile beneficiarilor prin intermediul audio-booth-urilor instalate în expoziție. Cea mai importantă parte a evenimentului și experienței acestei expoziții, în schimb, au fost cărțile vii – beneficiari în carne și oase care au venit special pentru a își spune povestea. Aceștia au avut ocazia să vorbească direct cu fiecare participant, oferindu-le mărturii de la sursă și o experiență de empatizare care a ajutat la înțelegerea nevoilor comunităților vulnerabile și necesitatea de intervenție și sprijin sustenabil către acestea.
 
Obiectivele Fondului au fost de a susține România în promovarea incluziunii sociale și a participării în viața socio-economică a romilor și a altor grupuri vulnerabile. Cele două linii de finanțare au susținut intervenții în educație, sănătate, locuire, dezvoltare comunitară și abilitare economică a romilor și a persoanelor din grupuri vulnerabile.

În total, Fondul a susținut peste 28.000 de persoane, din 155 de localități din 14 județe din România (Alba, Bihor, Brașov, Cluj, Covasna, Dolj, Gorj, Harghita, Maramureș, Mureș, Olt, Satu Mare, Sălaj și Sibiu). De asemenea:
• 8.318 copii au beneficiat de program „școală după școală” și program de grădiniță pe durata a 6 ani;
• 538 de educatori din nouă județe au fost instruiți în domeniile: curriculumul educației incluzive, metode de predare activă, dezvoltare personală, activități didactice cu copii care se confruntă cu diverse nevoi și managementul programelor de tip Școala după școală;
• 423 de gospodării și-au îmbunătățit condițiile de locuire;
• peste 2.000 de persoane și-au dezvoltat cunoștințele și abilitățile în scopul generării de venit prin inițierea ori extinderea micilor lor afaceri sau pentru a deveni activi pe piața muncii;
• 755 de persoane au fost angajate;
• 79 de entități economice au devenit operaționale și profitabile.

***
Despre Programul De Cooperare Elvețiano-Român
Programul de Cooperare Elvețiano-Român cu o valoare totală de 181 milioane de franci elvețieni se desfășoară în perioada 2009 – 2019 și are ca scop reducerea disparităților economice și sociale dintre România și restul statelor membre ale Uniunii Europene, precum și a disparităților dintre regiunile României.
 
Despre Fondul Tematic „Incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile”
Programul de Cooperare Elvețiano-Român se derulează în baza Acordului-cadru între Consiliul Federal Elvețian, reprezentat prin Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare și Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice. Anexa 4 a Acordului Cadru introduce „Fondul Tematic pentru incluziunea romilor și altor grupuri vulnerabile” cu un buget total de 14 milioane Franci Elvețieni. În Acordul pentru Fondul Tematic (TFA) respectiv încheiat între Agenție Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Ministerul de Finanțe al României este inclus Documentul de management pentru Fondul de Incluziune a Romilor și a altor Grupuri Vulnerabile ca anexă și ca atare parte a TFA, în care este definită în detaliu organizarea operațională pentru implementarea acestui Fond Tematic. Obiectivele Fondului sunt de a susține România în promovarea incluziunii sociale și a participării în viața socio-economică a romilor și a altor grupuri vulnerabile. Principalele domenii prioritare asupra cărora Linia 1 a programului se concentrează sunt educația și sănătatea, în timp ce Linia 2 are ca prioritate abilitarea economică.
 
Despre Unitatea de Management a Programului
Unitatea de Management a Programului (UMP) a fost înființată în conformitate cu prevederile Anexei 4 a Acordului Cadru precum și ale Documentului de management pentru Fondul de Reformă privind Incluziunea Romilor și a Altor Grupuri Vulnerabile.
 
UMP își desfășoară activitatea la sediul Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului României. Unitatea activează sub supervizarea Biroului pentru Contribuția Elvețiană în România (SCO). Supervizarea de ansamblu și aprobarea finală a documentației este realizată de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). UMP este responsabilă pentru managementul general și monitorizarea Fondului Tematic.
 
Despre Departamentul pentru Relații Interetnice
Departamentul pentru Relații Interetnice este o structură în cadrul Secretariatului General al Guvernului a cărei misiune este de a promova diversitatea etnoculturală și lingvistică, de prevenire și combatere a rasismului și xenofobiei, de cultivare a valorilor comune și a dialogului intercultural, în scopul consolidării sistemului de protecție a minorităților naționale din România.