Organizația Umanitară CONCORDIA continuă eforturile de sprijinire a copiilor și tinerilor care părăsesc sistemul de protecție socială prin implementarea proiectului ”Prima cameră – o șansă pentru viitorul tinerilor”. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni și se adresează copiilor și tinerilor din Regiunea Sud Muntenia care se pregătesc să părăsească sistemul instituționalizat de protecție sau care au părăsit acest sistem în ultimii patru ani. 
 
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă integrarea socio-profesională a 126 de copii și tineri care vor fi pregătiți pentru o viață independentă. Este bine cunoscută situația tinerilor care părăsesc sistemul de protecție și sunt expuși sărăciei, șomajului sau criminalității, neavând dezvoltate suficient abilitățile pentru a trăi independent. Exact această nevoie este adresată prin proiectul ”Prima cameră” în cadrul căruia sunt prevăzute activități pentru 36 de minori aflați în centre de plasament sau case de tip familial private sau publice din județul Prahova și pentru 90 de tineri care au părăsit deja sistemul de protecție și vor urma programul de pregătire socio-profesională din cadrul Școlii de Meserii CONCORDIA din Ploiești. 
 
Tinerii și copiii beneficiari ai proiectului se vor bucura de programe de servicii integrate ce presupun servicii de informare și consiliere vocațională, asistență socială și medicală în funcție de nevoile particulare, suport emoțional și consiliere psihologică, pentru a fi ajutați să depășească dificultățile de ordin emoțional care pot reprezenta adevărate bariere în dezvoltarea lor personală. 
 
În cadrul activităților proiectate special pentru aceștia, beneficiarii vor deprinde abilități care să îi susțină în viitoarea viață de adulți independenți: comunicare interpersonală, lucru în echipă, încredere în sine, atitudine pentru a depăși o situație de discriminare, gestionarea propriilor resurse financiare și de timp, autonomine crescută. „Sprijinul acordat tinerilor care ies din sistemul de protecție este esențial pentru ca aceștia să se integreze în societate și să poată duce o viață independentă, de adulți responsabili. Vorbim aici despre a-i învăța cum să își caute un loc de muncă, cum să se prezinte la un interviu de angajare, cum să își facă un cont la bancă sau cum să își gestioneze un salariu astfel încât să se încadreze cu cheltuielile de la o lună la alta. Acestea sunt competențe de care are nevoie orice tânăr, indiferent de mediul din care provine. Dar dacă într-o familie este învățat și susținut de către părinți în primii ani ca adult, pentru tânărul provenit din sistem este mult mai greu. Iar noi suntem aici să îl ajutăm.” spune doamna Elena Matache, Director Executiv Programe și Proiecte CONCORDIA România.

Activitățile se vor desfășura în cadrul proiectului „Prima cameră – o șansă pentru viitorul tinerilor“, cod MySIS 135085, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 de 36 de luni, cu o valoare totală de 3 865 018,18 RON.