Asociația CEDCA, alături de Asociația Ferentari, organizează în următoarele luni o serie de întâlniri menite să aducă laolaltă personalități de etnie romă și tineri din cartierul Ferentari. Uneori, un pic de motivație extrinsecă poate schimba complet perspectiva, mai ales în mințile tinere. Astfel că invitații vin să povestească parcursul lor profesional și personal și să răspundă la orice curiozitate din partea publicului tânăr.

Primele Întâlniri SF anunțate sunt cu Mădălina Vlase pe 7 noiembrie și cu Gelu Duminică pe 10 noiembrie. Intrarea este liberă și oricine se poate alătura discuțiilor de la Studiourile Ferentari (Strada Lacul Bucura 2). Prezentările invitaților vor fi difuzate și live, pe pagina facebook.com/StudiourileFerentari.

Mădălina Vlase s-a format profesional ca jurist, a profesat în România ca judecător, iar în prezent este jurist la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Strasbourg. Gelu Duminică este profesor la Facultatea de Sociologie a Universității din București și conduce Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, care lucrează în a da voce romilor de pretutindeni.

Organizatorii își doresc să le mai deschidă un pic mințile copiilor și adolescenților și să le arate că uneori, în ciuda discriminării și obstacolelor impuse de societate, perseverența, și curiozitatea te pot purta pe căile succesului.

Mai multe sunt detalii disponibile pe site-ul www.studiourileferentari.cedca.ro.

***

Studiourile Ferentari este un proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Proiectul beneficiază de un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 978.333 lei (197.666,99 euro) și va fi implementat în București, având o durată de 24 luni (mai 2022 – aprilie 2023).

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde de euro între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial: www.ro-cultura.ro.