Centrul de Tranzit pentru tineret se va deschide în data de 1 august 2021 în cadrul Edu-Campus CONCORDIA din Ploiești, cu scopul de a oferi servicii sociale tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani, proveniți din sistemul de protecție socială sau medii vulnerabile. Serviciile sunt cofinanțat prin proiectul „Prima cameră – o șansă pentru viitorul tinerilor”.

În fiecare an, în jur de 3.000 de tineri* ies din sistemul de protecție socială pentru că devin majori. Aceștia au nevoie să învețe deprinderi de viață independentă: cum să gestioneze un buget, cum să gătească, au nevoie o locuință și de un loc de muncă stabilsă sau să își continue educația. Puțini dintre aceștia au capacitățile necesare să se descurce singuri fără îndrumare sau au acces la programe precum Școala de Meserii CONCORDIA din cadrul aceluiași campus.

„Serviciile sociale oferite de către organizația noastră pleacă întotdeauna de la identificarea nevoilor beneficiarilor. Realitatea tristă este că mulți dintre tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială au încî nevoie să învețe cum să se descurce independent în viață. Prin Școala de Meserii și acum prin Centrul de Tranzit, îmbinăm domeniile social și educațional, tocmai pentru că ne dorim să ajutăm cât mai mulți tineri aflați în dificultate și astfel să devină din asistați social, contribuabili.” declară Elena Matache, Director Executiv Programe și Proiecte CONCORDIA România.

Scopul Centrului de Tranzit îl reprezintă chiar integrarea și reintegrarea socio – profesională a acestor tineri, precum și dezvoltarea abilităților de viață independentă, prin serviciile specifice oferite: cazare pe perioadă determinată de minim 6 luni, consiliere și inserție socială, consiliere psihologică și sprijin emoțional, orientare vocațională și consiliere pentru păstrarea unui loc de muncă, socializare și activități culturale. Dotările centrului oferă posibilitatea de a face tranziția către o viață independentă pentru 25 de tineri, asigurând condiții de locuire independentă în camere de două sau trei locuri cu baie proprie, condiții de preparare hrană și servirea mesei, condiții de autogospodărire și suport pentru înscrierea la medic de familie cu scopul de a beneficia de serviciile medicale asigurate de stat. Pentru a se familiariza cu gestionarea lunară a veniturilor, dar și pentru a avea posibilitatea de a economisi bani pentru perioada imediat următoare ieșirii din centru, când vor fi nevoiți să plătească o chirie, tinerii beneficiază de aceste servicii în baza unei contribuții lunare de 200 RON.

Tinerii care doresc să beneficieze de serviciile Centrului de Tranzit CONCORDIA se pot înscrie la numărul de telefon 0244 550 804 pentru a putea participa la procesul de selecție care se va desfășura la sediul campusului din Ploiești, Șos. Centura de Vest 1A.

Ca parte a proiectului „Prima cameră – o șansă pentru viitorul tinerilor”, echipa de proiect a demarat o altă inițiativă prin care oferă pentru 10 tineri proveniți din sistemul de protecție socială, care îndeplinesc criteriile stabilite de metodologia proiectului, acces în apartamente sociale închiriate de către organizație în orașul Ploiești.

Activitățile se vor desfășura în cadrul proiectului „Prima camera – o șansă pentru viitorul tinerilor “, cod MySMIS 135085, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 de 36 de luni, cu o valoare totală de 3 865 018,18 RON lei.

*Conform studiului Sociometrics realizat cu sprijinul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), 13.151 de tineri au părăsit sistemul de protecție specială între 2014-2017

***
Despre CONCORDIA România
Cu un istoric de 30 de ani în România, CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și mai responsabilă. Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani (județul Prahova), Odobești (județul Dâmbovița) și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an.